ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

licenser

L AY1 S AH0 N S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -licenser-, *licenser*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
licenser(n) ผู้อนุญาต, See also: ผู้ออกใบอนุญาต, Syn. licensor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต, ผู้ออกใบอนุญาต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ให้สัมปทาน[phū hai sampathān] (n, exp) EN: licenser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LICENSER L AY1 S AH0 N S ER0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Licenser \Li"cens*er\ (l[imac]"sens*[~e]r), n.
   One who gives a license; as, a licenser of the press.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 licenser
   n 1: an official who can issue a license or give authoritative
      permission (especially one who licenses publications)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top