ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

libels

L AY1 B EH0 L   
130 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libels-, *libels*, libel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา libels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *libels*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libel[VT] กล่าวโจมตี, See also: ใส่ร้าย, ป้ายสี, สบประมาท, ประณาม
libel[N] การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ), See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย, Syn. defamation
libel[VT] ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น, Syn. defame
libel[N] ถ้อยแถลงของโจทก์, See also: แถลงการณ์
libelant[N] ผู้หมิ่นประมาท, See also: ผู้ใส่ร้าย, Syn. libellant
libellous[ADJ] ที่เป็นการหมิ่นประมาท, See also: ที่เป็นการใส่ร้าย, Syn. defamatatory, libelous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous

English-Thai: Nontri Dictionary
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libelการโฆษณาหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libel and slander insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท มีความหมายเหมือนกับ defamation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seditious libelการโฆษณาปลุกปั่นเพื่อล้มล้างรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene libelการดูหมิ่นเหยียดหยาม, การหมิ่นประมาทซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
criminal libelการโฆษณาหมิ่นประมาททางอาญา [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defamatory libelการหมิ่นประมาทโดยทางโฆษณาเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade libelการใส่ความทางการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libel and slanderการหมิ่นประมาท [TU Subject Heading]
Trials (Libel)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยลายลักษณ์อักษร) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is a libelous accusation, And I insist you retract it immediately. You have no proof.นั่นเป็นการหมิ่นประมาท ฉันขอให้นายถอนคำพูดทันที Sectionals (2009)
And lieutenant,you are familiar with the veggie libel laws?ผู้หมวดครับ คุณคงรู้ดี เกี่ยวกับกฎหมายการหมิ่นประมาท Bad Seed (2009)
And as soon as I figure out the difference between slander and libel, I'm filing a lawsuit. WILL:ถ้ารู้ว่า"หมิ่นประมาท" กับ "สบประมาท" ต่างกันไง ฉันจะฟ้อง Bad Reputation (2010)
But she's attracted just as many libel suits.แต่เธอถูกมองเหมือนๆกับพวกชอบใส่ร้ายป้ายสี Kill Jill (2010)
He's the best libel attorney in the state.ทนายข้อหาหมิ่นประมาท ที่เก่งที่สุดของรัฐ The Help (2011)
Well, thanks to your disgusting smears in the media, that might be true, which is why we're also filing a countersuit for libel, slander, and anything else that might be appropriate in this case.ขอบคุณสำหรับการใส่ร้ายป้ายสีอันน่าเกลียดของคุณ มันอาจจะเป็นความจริง ที่ว่าทำไมเรากำลังจะฟ้องกลับสำหรับการหมิ่นประมาท Discovery (2012)
Yeah. And you were sued for libel.ใช่ และคุณโดนฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท If It Bleeds, It Leads (2012)
You run that, and I will sue you for libel.ถ้าเธอเขียนเรื่องนี้ ฉันจะฟ้องเธอเธอข้อหาหมิ่นประมาท Confidence (2012)
It's only libel if it isn't true.มันจะเป็นแค่เรื่องหมิ่นประมาทถ้ามันไม่จริง Confidence (2012)
It's libel.มันคือการหมิ่นประมาท Dirty Rotten Scandals (2012)
At least I wrote the truth, and the truth, which, by the way, is a defense against a libel, so you've got no case.อย่างน้อยที่ผมเขียนก็เป็นเรื่องจริง และอีกอย่างหนึ่ง มันเป็นความจริง คือการฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาท ดังนั้นคุณถูกดำเนินคดี Dirty Rotten Scandals (2012)
Mm, to say nothing of the epic libel suit that will follow.อืม ไม่ต้องพูดถึงมหากาพย์การฟ้องหมิ่นประมาทที่จะตามมาด้วย Penance (2012)
The libel laws are clear, Mr. Graham.กฏหมายการหมิ่นประมาทมีความชัดเจน คุณเกรแฮม Trou Normand (2013)
Could you please... remind me how many times you've been sued for libel?คุณช่วย... บอกผมทีว่าคุณเคยถูกฟ้อง ฐานหมิ่นประมาทมากี่ครั้งแล้ว Hassun (2014)
It's a libel suit.มันเป็นคดีหมิ่นประมาท Denial (2016)
So normally there are, uh, three routes that any libel defender can take, okay?ดังนั้นตามปกติมีเอ่อสามเส้นทาง ที่กองหลังหมิ่นประมาทใด ๆ ที่ สามารถใช้เวลาได้ไหม Denial (2016)
But we do have to prove, what we call "the sting" of the libel.สิ่งที่เราเรียกเหล็กไนของความ หมิ่นประมาทที่ Denial (2016)
My Lord, if we were to seek a title for this libel action,พระเจ้าของฉัน ถ้าเราจะขอชื่อสำหรับประณาม การกระทำนี้ Denial (2016)
They haven't brought a libel action, Mr. Irving. You have.พวกเขายังไม่ได้นำการกระทำ หมิ่นประมาทนายเออร์วิง คุณมี. Denial (2016)
This has been called one of the most crushing libel judgments in history.นักข่าวที่ 1: นี้ได้รับการเรียกว่า มากที่สุดแห่งหนึ่ง บดตัดสินหมิ่นประมาทใน ประวัติศาสตร์ Denial (2016)
I received a commission for a book on dragonflies.- Ich schreibe ein Buch über Libellen. Jules and Jim (1962)
Like a dragonfly wing.Ein Libellenflügel. That Man from Rio (1964)
This building should be a dragonfly wing.Dieses Gebäude soll wie ein Libellenflügel sein. That Man from Rio (1964)
Tell me, my dragonfly,.. in your opinion, later on, in history books,..Sagen Sie, meine kleine Libelle... was wird Ihrer Meinung nach später in den Geschichtsbüchern stehen? The Black Tulip (1964)
Once upon a time there was a beautiful dragonfly...es war einmal... eine sehr hübsche, kleine Libelle... a nice, little dragonfly." It is sehr charming. The Troops in New York (1965)
Dragon-flies, grasshoppers.Libellen, Heupferde. War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Begin Operation Dragonfly.Aktion "Libelle" anlaufen lassen! Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Yeah. A dragonfly would be good, don't you think?Was ist mit der Libelle? One on Top of the Other (1969)
The younger sister pretending... the dragonfly skims the water surface.Die jüngere Schwester musste eine Libelle nachahmen, die über die Wasseroberfläche fliegt. Five Fingers of Death (1972)
The cooing of doves and the hum of dragonflies made it lonesome and like everybody's dead.Das Gurren der Tauben, das Summen einer Libelle machten ihn einsam, als ob alle tot wären. Badlands (1973)
Was M. Libelle already here?War M. Libelle schon hier? Only the Wind Knows the Answer (1974)
He had big hairy ears and yellow eyes just like a dragonfly.Er hatte große, haarige Ohren und gelbe Augen, wie eine Libelle. The Ferris Wheel (1977)
You recognize the dragonfly, don't you?Du erkennst die Libelle, ja? The Green Room (1978)
I seen a dragonfly!Und eine Libelle, die flog! 1941 (1979)
The dragonfly leaps!Die Libelle springt! The Fearless Hyena (1979)
Light as a butterfly was she, the poor little child... when we danced on Saint-Hyppolite's day... or on St. Peter's or our Lady's day... everywhere...only parties and dancing!Leicht wie eine Libelle drehte sich meine Kleine, als wir am Tag des HI. Hippolyt tanzten. Und zu Peter und Paul und am Tag der Heiligen Jungfrau. The Cabbage Soup (1981)
Used to pull fly wings out.- Nein, einer Libelle. The Troops & Troop-ettes (1982)
I remember what he said about sin as we watched the dragonflies:Ich erinnere mich an seine Worte über die Sünde, während wir die Libellen betrachteten. Hail Mary (1985)
It disappears like the covers of dragonflies when they fight for their freedom.Sie verschwindet ... wie das Kokon der Libelle. Wenn sie um ihre Freiheit ringt. Hail Mary (1985)
It's called the Dragon Fly plot.Er nannte sie "das Grab der Libellen". Mr. Vampire (1985)
Here is Dragonfly 1. Do you read me?Hier ist Libelle 1. Verstehen Sie mich? Rambo: First Blood Part II (1985)
- Dragonfly 1, I read you.- Libelle 1, ich höre Sie. Rambo: First Blood Part II (1985)
Dragonfly, here is Coach 1. This is a priority order.Libelle, hier ist Coach 1. Dies ist ein Befehl mit absoluter Priorität. Rambo: First Blood Part II (1985)
"Dragonfly" and "Wolf's Den"..."Libelle" und "Wolfsbau"... Rambo: First Blood Part II (1985)
Dragonfly nymph.Eine Libellenlarve. Lucas (1986)
Birds, dragon flies... fish... snakes and many silent trees.Vögel, Libellen... Fische... Schlangen und viele stille Bäume. Blackbird (1988)
Miss Plusse, you're a dragonfly in mating season.Mademoiselle Plusse, Sie sind wie eine Libelle im Wonnemonat. Delicatessen (1991)
He's hung like a club-tailed dragonfly!Sieht aus wie eine Libelle! War of the Coprophages (1996)
Dragonfly Pond.Der Libellen - See. Spiral (2000)
I'm going to Dragonfly Pond now.Ich fahre jetzt an den Libellen - See. Spiral (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
libelMr Miura brought an action of libel against a weekly magazine.
libelThe actress proceeded against the magazine for libel.
libel* The basic prohibitions (No slander, libel, etc.) are noted in the "Read me first." Please be sure to read it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมิ่นประมาท[V] libel, Syn. กล่าวหา, ดูหมิ่น, สบประมาท, Ant. ยกย่อง, ชมเชย, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถูกฟ้องเพราะหมิ่นประมาทผู้อื่นหลายครั้งแล้ว, Thai definition: ชื่อความผิดทางอาญา ฐานใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง, Notes: (กฎหมาย)
กลั่นแกล้ง[V] defame, See also: persecute, treat somebody badly, slander, libel, Syn. แกล้ง, Example: เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงการตรวจค้นครั้งนี้ว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครเป็นการเข้าตรวจค้นตามหน้าที่, Thai definition: หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่างๆ, แกล้งใส่ความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้องหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng minpramāt) EN: bring an action for libel   
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up   FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque   FR: libeller un chèque
แมงปอ[n.] (maēng pø) FR: libellule [f]
แมลงปอ [n.] (malaēngpø) EN: dragonfly   FR: libellule [f]
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; slander   FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
ภาษาราชการ[n. exp.] (phāsā rātchakān) EN: official language ; official written style   FR: langage administratif [m] ; libellé [m]
ปอ[n.] (pø) EN: dragonfly   FR: libellule [f] ; libellule demoiselle [f]
ใส่ความ[n.] (saikhwām) EN: slander ; libel ; frame   FR: dénigrer ; diffamer
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhwām) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled   FR: être dénigré

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBEL    L AY1 B EH0 L
LIBELED    L AY1 B EH0 L D
LIBELOUS    L AY1 B EH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
libel    (v) lˈaɪbl (l ai1 b l)
libels    (v) lˈaɪblz (l ai1 b l z)
libelled    (v) lˈaɪbld (l ai1 b l d)
libelling    (v) lˈaɪbəlɪŋ (l ai1 b @ l i ng)
libellous    (j) lˈaɪbələs (l ai1 b @ l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诽谤[fěi bàng, ㄈㄟˇ ㄅㄤˋ, / ] slander; libel, #19,557 [Add to Longdo]
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] defame; libel; to defile; to smear; to vilify, #37,519 [Add to Longdo]
毁谤[huǐ bàng, ㄏㄨㄟˇ ㄅㄤˋ, / ] slander; libel, #68,568 [Add to Longdo]
恶意中伤[è yì zhōng shāng, ㄜˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄕㄤ, / ] malicious libel; slander [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official [Add to Longdo]
Beleidigungsklage {f}; Beleidigungsprozess {m} | Beleidigungsklage anstrengenlibel action; libel suit | to sue sb. for libel (slander) [Add to Longdo]
Dosenlibelle {f}circular level [Add to Longdo]
Ehrenbeleidigungsklage {f}action for libel; action for slander; libel action [Add to Longdo]
Ehrenkränkung {f}libel; slander; dafamation; insult [Add to Longdo]
Ehrverletzungsprozess {m}action for libel; action for slander; libel action [Add to Longdo]
Kläger {m}libellant [Add to Longdo]
Klageschrift {f}libel [Add to Longdo]
Schmähschrift {f}libel; lampoon [Add to Longdo]
Verleumder {m}libellist [Add to Longdo]
Verleumdung {f}; üble Nachrede {f}; Beleidigung {f}; Hohn {m}libel [Add to Longdo]
Wasserwaage {f}; Libelle {f} | Wasserwaagen {pl}spirit level; level | spirit levels [Add to Longdo]
(schriftlich) verleumden; verunglimpfen; beleidigen | verleumdend; verunglimpfend; beleidigend | verleumdet; verunglimpft; beleidigt | verleumdet; verunglimpft; beleidigt | verleumdete; verunglimpfte; beleidigteto libel [Br.] | libelling | libelled | libels | libeled [Add to Longdo]
verleumderisch {adj}libellous; libelous [Am.] [Add to Longdo]
verleumderisch {adv}libellously [Add to Longdo]
verleumdetelibelled [Add to Longdo]
Libelle {f} [zool.] | Libellen {pl}dragonfly | dragonflies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
血の中傷[ちのちゅうしょう, chinochuushou] (exp) blood libel; false accusation that Jews (or other minorities) murder children to obtain their blood [Add to Longdo]
中傷[ちゅうしょう, chuushou] (n,vs) slander; libel; defamation; (P) [Add to Longdo]
誹毀;非毀[ひき, hiki] (n,vs) (See 中傷) defamation; libel; calumny; slander [Add to Longdo]
侮辱罪[ぶじょくざい, bujokuzai] (n) (crime of) defamation (i.e. slander, libel) [Add to Longdo]
名誉毀損;名誉棄損;名誉き損[めいよきそん, meiyokison] (n,adj-no) libel; defamation; slander; character assassination [Add to Longdo]
謗り;譏り;誹り[そしり, soshiri] (n) (uk) slander; libel; disparagement; calumny; vilification [Add to Longdo]
謗る;譏る;誹る[そしる, soshiru] (v5r,vt) to slander; to libel; to criticize; to criticise [Add to Longdo]
讒謗[ざんぼう, zanbou] (n,vs) libel; slander; defamation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top