ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lax

L AE1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lax-, *lax*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lax(adj) ซึ่งไม่เข้มงวด, Syn. careless
lax(adj) ซึ่งออกเสียงไม่เกร็งลิ้น
lax(adj) หลวม, See also: หย่อน, ไม่ตึง, ไม่แน่นหนา, Syn. loose
laxity(n) ความหย่อน, See also: ความหลวม, Syn. looseness
laxation(n) ความหย่อน
laxative(adj) เกี่ยวกับยาระบาย, See also: ซึ่งช่วยระบาย, ซึ่งประกอบด้วยยาระบาย
laxative(adj) ที่ทำให้ผ่อนคลาย, Syn. relaxing, loosening, Ant. confining, binding
laxative(n) ยาระบาย, See also: ยาถ่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lax(แลคซฺ) adj. หย่อน, ไม่ตึง, หละหลวม, เหลวไหล, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ลวก ๆ, See also: laxness n. ดูlax
laxation(แลค'ซะเชิน) n. ความหย่อน, ความหละหลวม, ความไม่แน่ชัด, ความคลุมเครือ, การถ่ายอุจจาระ, Syn. loosening
laxative(แลค'ซะทิฟว) n. ยาถ่าย, ยาระบาย, ยาแก้ท้องผูก. adj. เกี่ยวกับยาถ่าย, ระบายท้อง, หลวม, หย่อน, ท้องเดิน., See also: laxativeness n. ดูlaxative, Syn. aperient
laxity(แลค'ซิที) n. ความหย่อน, ความหลวม, การปล่อยปะละเลย, Syn. looseness
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
flax(แฟคซฺ) n. ปอ, ป่าน, ใยป่าน, ใยปอ, พืชที่ใช้ทำผ้าลินิน, พืชคล้ายป่าน
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน, เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี, หมู่ใหญ่มากของดวงดาว, ทางช้างเผือก
parallax(แพ'ระแลคซฺ) n. การเคลื่อนจากที่ของวัตถุ ที่เนื่องจากผู้สังเกตเคลื่อนไหวหรือตาหรือศีรษะเคลื่อนไหว, See also: parallactic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lax(adj) หย่อน, หละหลวม, ไม่แน่นหนา, ไม่กวดขัน, เหลวไหล
laxative(n) ยาถ่าย, ยาระบาย
laxity(n) ความหย่อน, ความหละหลวม, ความเหลวไหล
flax(n) ต้นฝ้าย, ต้นปอ, ต้นป่าน, ผ้าลินิน
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย, ทำด้วยผ้าลินิน
galaxy(n) กลุ่มดาว, ทางช้างเผือก, หมู่คนแต่งกายงดงาม
relax(vi, vt) ผ่อนคลาย, หย่อนลง, ผ่อน, ปล่อย, ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย, ความหย่อน, การพักผ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lax-หย่อน, หลวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laxโปร่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lax vowelสระคลาย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
laxative; aperientยาระบายอย่างอ่อน [ มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laxativesยาระบายอ่อน ๆ, ยาระบาย [การแพทย์]
Laxatives, Bulkยาระบาย [การแพทย์]
Laxatives, Fiberยาระบายที่มีกาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were on you. Then McCauley drives in to LAX where surveillance can't fly over.เรารู้ แล้วเจ้านีลขับรถไปสนามบิน Heat (1995)
Then he showed up in LAX and proposed to me.เมื่อเขาปรากฎตัวใน LAX และขอฉันแต่งงาน Confession of Pain (2006)
He arrived at LAX this morning and took a cab to The Standard Hotel.เขามาถึงแอลเอเมื่อเช้านี้ จับแท๊กซี่ไปที่โรงแรมสแตนดาร์ด Chuck Versus the Beefcake (2009)
Security is a little lax since everybody got their throat torn out.รปภ ไม่สนใจอะไรแล้ว หลังจากที่ทุกคนคอหอยทะลุ Fright Night (2011)
I always knew you were lax with them, but I didn't think you were negligent.ผมรู้เสมอว่าคุณไม่เข้มงวดพวกเขา แต่ผมไม่คิดว่าคุณจะสะเพร่า Crying Wolf (2011)
Yeah, it's a highfalutin way of saying that the gun laws are lax at best.ใช่มันเอื้อประโยชน์ต่อครอบครองอาวุธปืน Hanley Waters (2011)
All four came through LAX on tourist visas and counterfeit passports.ทั้ง 4 คน มาแอเอเอ็กซ์ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว และหนังสือเดินทางปลอม Deadline (2011)
So checking traffic cams in the area around the time of the shooting, we found one with two guys who matched up to our LAX photos of the Libyan agents.พอเช็คกล้องจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ ของการยิง เราเจอชายหนึ่งในสองคนที่ตรงกับ รูปเจ้าหน้าที่ลิเบียนที่เราถ่ายได้จากสนามบิน Deadline (2011)
Well, we've been a little lax in using it lately.ก็ ระยะนี้เราไม่ค่อยได้เปิดใช้เท่าไหร่ Bears Will Be Bears (2011)
Dorota's obviously become lax in announcing visitors.ระวังโดโรต้าจะโมโหแขกที่ไม่ได้รับเชิญ The End of the Affair? (2012)
Because home security tends to be more lax than office security, even though we have information in both places.เพราะระบบรักษาความปลอดภัยที่บ้านค่อนข้าง หละหลวมกว่าที่ออฟฟิศ ถึงแม้เรามีข้อมูล อยู่ทั้งสองที่ It Just Got Normal (2012)
Eric, I need Hetty to send a team to LAX right now.เอริค ให้เฮตตี้ส่งทีมไป แอลเอเล็กซ์เดี๋ยวนี้ Pa Make Loa (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laxA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
laxBetter short and sweet, than long and lax.
laxSome member countries have been lax in abiding by G-7 agreements.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
บีบแตร[bīp traē] (v, exp) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot  FR: klaxonner
ดาราจักร[dārājak] (n) EN: galaxy  FR: galaxie [ f ]
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser
กาแล็กซี[kālaeksī] (n) EN: galaxy  FR: galaxie [ f ]
กาแล็กซีดำมืด[kālaeksī dam meūt] (n, prop) EN: dark galaxy  FR: galaxie noire [ f ]
การพัก[kān phak] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ]
การพักผ่อน[kān phakphǿn] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ] ; relaxation [ f ] ; détente [ f ]
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAX L AE1 K S
LAXEY L AE1 K S IY0
LAXALT L AE1 K S AA0 L T
LAXITY L AE1 K S AH0 T IY0
LAXSON L AE1 K S AH0 N
LAXTON L AE1 K S T AH0 N
LAXATIVE L AE1 K S AH0 T IH0 V
LAXATIVES L AE1 K S AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lax (j) lˈæks (l a1 k s)
laxly (a) lˈæksliː (l a1 k s l ii)
laxity (n) lˈæksɪtiː (l a1 k s i t ii)
laxative (n) lˈæksətɪv (l a1 k s @ t i v)
laxities (n) lˈæksɪtɪz (l a1 k s i t i z)
laxatives (n) lˈæksətɪvz (l a1 k s @ t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried, #49 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] lax; negligent, #23,601 [Add to Longdo]
泻药[xiè yào, ㄒㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, / ] laxative, #59,285 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laxheit { f }laxity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n, vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[yurari] (adv, adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
アナフィラキシー[anafirakishi-] (n) Anaphylaxie (ger [Add to Longdo]
アンドロメダ銀河[アンドロメダぎんが, andoromeda ginga] (n) Andromeda galaxy [Add to Longdo]
ギャラクシー[gyarakushi-] (n) (See 銀河) galaxy [Add to Longdo]
クラクション[kurakushon] (n) Klaxon; car horn; (P) [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
コンパクト銀河[コンパクトぎんが, konpakuto ginga] (n) compact galaxy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パララックス[ぱららっくす, pararakkusu] parallax [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lax \Lax\, n.
   A looseness; diarrhea.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lax \Lax\ (l[a^]ks), a. [Compar. {Laxer} (l[a^]ks"[~e]r);
   superl. {Laxest}.] [L. laxus Cf. {Laches}, {Languish},
   {Lease}, v. t., {Leash}.]
   1. Not tense, firm, or rigid; loose; slack; as, a lax
    bandage; lax fiber.
    [1913 Webster]
 
       The flesh of that sort of fish being lax and spongy.
                          --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. Not strict or stringent; not exact; loose; weak; vague;
    equivocal.
    [1913 Webster]
 
       The discipline was lax.        --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Society at that epoch was lenient, if not lax, in
       matters of the passions.       --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
       The word "[ae]ternus" itself is sometimes of a lax
       signification.            --Jortin.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a looseness of the bowels; diarrheal.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Loose; slack; vague; unconfined; unrestrained;
     dissolute; licentious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lax
   adj 1: lacking in rigor or strictness; "such lax and slipshod
       ways are no longer acceptable"; "lax in attending
       classes"; "slack in maintaining discipline" [syn: {lax},
       {slack}]
   2: pronounced with muscles of the tongue and jaw relatively
     relaxed (e.g., the vowel sound in `bet') [ant: {tense}]
   3: lacking in strength or firmness or resilience; "a lax rope";
     "a limp handshake" [ant: {tense}]
   4: emptying easily or excessively; "loose bowels" [syn: {lax},
     {loose}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 lax
  salmon

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 lax /laks/
  laxly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top