ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kiss ass

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kiss ass-, *kiss ass*, kiss as
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kiss ass[SL] จูบก้น, See also: ประจบสอพลอ, Syn. kiss arse

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where in the hell did you learn to kiss ass like that?คุณไปเรียนวิชาจูบตูดเจ้านายมาจากไหน.. Mannequin (1987)
I know it's cheesy to kiss ass, but it's worse to not give credit where it's due.ฉันรู้ว่าการเลียแข็งเลียขามันไม่ดี แต่แย่กว่าการไม่ชม เมื่อมีเหตุสมควร The City of Violence (2006)
I-I can't do this. I-I-I can kiss ass when I have to,but not yours.ฉันทำไม่ได้ ฉันจูบก้นคนอื่นได้ถ้าจำเป็นต้องทำ แต่ไม่ใช่เธอ All by Myself (2008)
All right, kiss ass.เอาเลย เลียเข้า The Love Guru (2008)
I don't like the servile people that kiss ass.หนูเกลียดไอ้พวกพนักงานที่พินอบพิเทา และคนที่เป็นผู้นำอย่างกับพระราชาคือคุณตา หนูก็เกลียด History of the Salaryman (2012)
Look, I don't need a kiss ass right now. Okay, Thor!ฉันไม่้องการให้ใครมาเลียก้นฉันตอนนี้นะธอร์! Mr. Bear Chest 2012 (2012)
Kiss ass.ขอบใจ(กูก็บอกอันนั้นนะและแต่เมียไม่เชื่อกู) Olympus Has Fallen (2013)
You're such a kiss ass.ขี้ประจบชะมัด Manchester by the Sea (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top