ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kinfolks

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinfolks-, *kinfolks*, kinfolk
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kinfolks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kinfolks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kinfolk[N] ญาติมิตร (คำเก่า), See also: ญาติพี่น้อง, Syn. kinfolks, relatives

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kinfolk(คิน'โฟล์ค) n.,pl. ญาติพี่น้อง. -S.kinfolks,kinsfolk

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless it's your kinfolk?ยกเวันครอบครัวคุณ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
I got a duty, you know, to my kinfolk.ฉันต้องทำหน้าที่ เพื่อญาติพี่น้องของฉัน You Smell Like Dinner (2011)
Fin Arvin and Bukharin kinfolk combined.ฟิน อาร์วินและบุคฮารินรวมกัน The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
Unlike your kinfolk here I'm not afeard of no man on account of he uses his dog for a whore.ไม่เหมือนญาตินายที่นี่หรอก... ฉันไม่กลัวพวกที่เอาหมาเป็นเมียแน่นอน Episode #1.1 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติ[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)
ญาติพี่น้อง[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล, Example: ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์, Count unit: คน
ญาติมิตร[N] kindred, See also: kin, kinfolk, relatives and friends, Example: แม่เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงดูญาติมิตร ที่จะมาเยี่ยมเยียนในวันสงกรานต์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติ[n. exp.] (yāt) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old)   FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
ญาติมิตร[n. exp.] (yāt-mit) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends   FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top