ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keinesfalls

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keinesfalls-, *keinesfalls*, keinesfall
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought I'd stay in London for a while.Ich dachte, ich bleibe noch in London. Keinesfalls. Another Time, Another Place (1958)
You know we can't call a doctor here, ever.Du weißt, wir können keinesfalls einen Arzt holen. The Diary of Anne Frank (1959)
- For heaven sakes, don't fire him.- Keinesfalls entlassen. The Diary of Anne Frank (1959)
Does it hurt?Keinesfalls. Carry On Constable (1960)
By no means.Keinesfalls. The Monsters Are Due on Maple Street (1960)
Sorry I'm not going! Never!Ich entschuldige mich keinesfalls! Striped Trip (1961)
Not at all, Fred.Keinesfalls, Fred. Advise & Consent (1962)
However... the manner in which the House of Iyi handled the matter... surely left a great deal to be desired.Wie auch immer... Die Art, wie das Haus Iyi mit der Sache umging ist keinesfalls besser. Harakiri (1962)
I wouldn't like to disturb you. I'll leave you alone if you prefer it.Ich möchte Sie keinesfalls belästigen, ich lasse Sie sofort allein... Lolita (1962)
I think if John Iselin were a paid Soviet agent, he could not do more to harm this country than he's doing now.Ich denke, wenn Iselin ein Sowjet-Agent wäre, könnte er uns keinesfalls mehr Schaden zufügen als jetzt. The Manchurian Candidate (1962)
I couldn't possibly let you have the flat.Ich kann Ihnen die Wohnung keinesfalls geben. The Notorious Landlady (1962)
I must ask you not to be seen in public with her at any time whatsoever.Ich muss Sie bitten, dass Sie sich mit ihr keinesfalls in der Öffentlichkeit zeigen. The Notorious Landlady (1962)
Atragon is not useless, the world needs it.Atragon ist keinesfalls nutzlos. Die ganze Welt braucht es. Atragon (1963)
Inspector Craddock has assured me that that is exactly what he is not going to do.Er versicherte mir, dass er das keinesfalls tun wird. Murder at the Gallop (1963)
I mean, we must be increasingly on the alert... to prevent them from taking over other mine shaft space... in order to breed more prodigiously than we do... thus knocking us out through superior numbers when we emerge!Sie dürfen unsere Bergwerkpläne keinesfalls übernehmen. Wenn sie sich stärker vermehren, überrumpeln sie uns. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Sam, I don't want those people to find out who I am.Sam, die Leute sollen keinesfalls erfahren, wer ich bin. Old Shatterhand (1964)
Well, I, for one, am simply not going to submit...Ich jedenfalls beuge mich keinesfalls... Sex and the Single Girl (1964)
Not good at all.So etwas können wir uns keinesfalls erlauben. The Gravediggers (1965)
Not during choir practice.Keinesfalls während der Chorprobe. The Town of No Return (1965)
- Certainly not.Keinesfalls. Carry On Cowboy (1965)
He sure isn't.Nein, keinesfalls. Cat Ballou (1965)
By the end of the half, it was evident... Hogan.Es war früh klar, dass aus mir keinesfalls ein Stürmer werden würde. Kommandant of the Year (1965)
Oh, not for you, Herr General.Für Sie keinesfalls. Oil for the Lamps of Hogan (1965)
- Forget it!- Nein! Keinesfalls! Andrei Rublev (1966)
Why do you say such thing?Keinesfalls. Andrei Rublev (1966)
Can we meet again at the end of the day, when you have news?Können wir uns am Abend wieder sehen? Ja, aber keinesfalls hier. With the Lives of Others (1966)
Forget it.- Keinesfalls. A Tiger Hunt in Paris: Part 1 (1966)
Definitely no.- Keinesfalls. Diamonds in the Rough (1966)
Can't do it. Somebody stole me mascara brush.Gebürstet haben werden wir keinesfalls. Operation Briefcase (1966)
No, sir.- Keinesfalls. The Battle of Stalag 13 (1966)
But I insist, please.Ich bitte Sie, keinesfalls. Gambit (1966)
No, not at all, my dear.Nein, keinesfalls, mein Kind. The Plague of the Zombies (1966)
Don't panic. It was a surprise.Bitte keinesfalls sich aufzuregen. The Restaurant (1966)
It's your idea, not mine.Nein! Keinesfalls! Von Ihrem Büro. The Restaurant (1966)
You have got to go because the scent of chimpanzee will only arouse Nelly, not soothe her.Du musst mitkommen, denn der Geruch eines Schimpansen wird Nelly bloß aufregen und keinesfalls beruhigen. House of Lions (1967)
He threatened our lives.- Wir dürfen keinesfalls darüber sprechen. Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Yes, of course. It isn't the end, not by any means.- Das ist keinesfalls das Ende. The Night of the Generals (1967)
By no means, sir.- Keinesfalls. The Night of the Generals (1967)
He is not to be disturbed before 11 AM.Monsieur hat ausdrücklich angeordnet, ihn keinesfalls vor 11 Uhr zu wecken! - Nur, weil er noch nichts von meiner... Oscar (1967)
We can't leave him on the loose.Wir können ihn keinesfalls weiter so herumlaufen lassen. Le Samouraï (1967)
Look, Mike, keep trying to reach Hedley and tell him to hold his fire.Du musst versuchen, ihn zu erreichen. Er darf keinesfalls schießen. The Monster of Wameru (1968)
- Not for a whole kingdom.- Keinesfalls. Staraya, staraya skazka (1968)
No, I don't wanna! I'll have no part or parcel of it!Nicht im geringsten, keinesfalls! Staraya, staraya skazka (1968)
I do not choose to have people accuse me of false promises... for the sake of cheap sensationalism... or to be compromised by your lieutenant.Ich will keinesfalls angeklagt werden, falsche Versprechungen zu machen. Oder von Ihrem Leutnant bloßgestellt werden. Bullitt (1968)
Under no circumstances.-Keinesfalls. Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Surely we're not meant to be more than thirteen.Keinesfalls sollten wir mehr als 13 sein. The Devil Rides Out (1968)
If I'm supposed to make a fuss and kiss her hairy cheek, I won't.Keinesfalls werde ich ihr haariges Kinn küssen. The Lion in Winter (1968)
- Not the czar's business!- Keinesfalls! Barbara the Fair with the Silken Hair (1970)
We can't let them intercept any of our messages.Sie können keinesfalls unsere Nachrichten abhören. Happy Birthday, Dear Hogan (1969)
Hey, no, no, impossible!"Ai-Iu-Iu" - keinesfalls! The Diamond Arm (1969)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  keinesfalls /kainəsfals/
   not at all

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top