ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep to

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep to-, *keep to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep to[PHRV] ต้องยึดตาม, See also: ต้องปฎิบัติตาม, Syn. hold to, stick to
keep to[PHRV] พยายามควบคุมหรือจำกัดให้อยู่ในประเด็น, See also: พูดตรงประเด็น (ไม่ออกนอกเรื่อง), Syn. stick to
keep to[PHRV] ทำตามผลงานหรือแผนการ, See also: ยึดติดกับ, Syn. adhere to
keep to[PHRV] นอนอยู่บนเตียงหรืออยู่แต่ในบ้าน
keep together[PHRV] มาพร้อมกัน, See also: ตีคู่กันมา, ไปพร้อมกัน, Syn. remain together, stay together
keep together[PHRV] รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว, See also: ร่วมกัน, อยู่ร่วมกัน, Syn. stick together

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I, too, have a promise to keep to Nyx.และต้องรักษาสัญญากับนิกซ์เช่นกัน Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Tell him to proceed with haste... and keep to the plan.บอกให้เขารีบดำเนินการต่อไป และเก็บไว้ในแผน Rogue One: A Star Wars Story (2016)
The Italians and the Cubans keep to themselves.พวกอิตาเลียนกับคิวบา ไม่ข้องแวะกับคนอื่นๆ Live by Night (2016)
Uh, they'll keep to the north slope.เอ่อ พวกเขาน่าจะไป ที่เนินด้านเหนือ  ()
Best we keep to our own.เราอยู่ส่วนเราดีที่สุด How to Train Your Dragon 2 (2014)
to keep to themselves.ที่พวกเขาอุตส่า เก็บเป็นความลับ Exigent Circumstances (2013)
I think the idea was you wanting to be a part of the house... just cause I keep to myself doesn't mean I'm an asshole.จริง ๆ เค้าหมายถึงอยากให้นายมีส่วนร่วม กับในบ้าน... แค่เพราะฉันไม่ชอบพูดคุย ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นไอ้เบื๊อก Happy Endings (2013)
Look, man, I keep to myself.ฟังนะ ผมเป็นคนเก็บตัว The Shot in the Dark (2013)
Lovely people. Quiet. Keep to themselves.คนน่ารัก สงบ เก็บตัว Fae-ge Against the Machine (2013)
Listen, I hate to interrupt, but if we're gonna keep to your release schedule, we need to get moving on the exit process, which unfortunately means one last blood draw.ฟังนะ ฉันไม่อยากจะขัดหรอก แต่เรากำลังจะ ทำตามแผนที่วางไว้ล่ะก็ เราคงด้องไปกันแล้วล่ะ Destiny (2012)
We all have things that we want to keep to ourselves.เราต่างก็มีบางเรื่องที่ไม่อยากบอกใคร Muse of Fire (2012)
That you can't keep to your word?ว่าคุณจะไม่รักษาคำพูดของตัวเองงั้นเหรอ Intuition (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep toBicycles keep to the left in Japan.
keep toCars keep to the left in Japan.
keep toEveryone, please keep to netiquette.
keep toGeorge does not mix much; he likes to keep to himself.
keep toGeorge doesn't mix much; he likes to keep to himself.
keep toIn England they are supposed to keep to the left.
keep toIn most of the countries in Europe, cars have to keep to the right.
keep toKeep to oneself.
keep toKeep to the left.
keep toKeep to the left, please.
keep toKeep to the left when driving.
keep toKeep to the right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อม[V] hide, See also: keep to oneself, Example: คนคนนี้มีปัญหา ดูหน้าตาเอาก็รู้ว่าเป็นคนที่ส่อแววอมทุกข์ หาทางออกไม่ได้, Thai definition: ไม่แสดงออกมา, เก็บไว้ภายใน, ไม่เปิดเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิดขวา[v. exp.] (chit khwā) EN: keep to the right ; keep right   FR: serrer à droite ; gardez votre droite !
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left   FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself   FR: être occupé ; être affairé
กบดานอยู่ที่ก้นลำธาร[xp] (kopdān yū thī kon lamthān) EN: keep to the bottom of the stream   
อม[v.] (om) EN: hide ; keep to oneself   
ปฏิบัติตามสัญญา[v. exp.] (patibattām sanyā) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement   FR: respecter un accord
สามัคคีกัน[v. exp.] (sāmakkhī kan) EN: keep together   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halten Sie sich rechts.Keep to your right. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸に畳む[むねにたたむ, munenitatamu] (exp,v5m) to keep to oneself; to bear in mind [Add to Longdo]
心に秘める[こころにひめる, kokoronihimeru] (exp,v1) to keep to oneself; to keep secret [Add to Longdo]
秘める[ひめる, himeru] (v1,vt) to hide; to keep to oneself; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top