ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joystick

JH OY1 S T IH2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joystick-, *joystick*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joystick(n) คันบังคับทิศทางเครื่องบิน
joystick(n) คันบังคับสำหรับเล่นเกมคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joystickก้านควบคุม <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีสายเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) มีคันโยก ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ หมุนได้เป็นวงรอบ ใช้ควบคุมการเคลื่อนตัวไปในทิศทางต่าง ๆ ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ไปสู่จุดต่าง ๆ บนจอภาพ นำมาใช้กับการเล่นเกมเท่านั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joystickก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joystickก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์]
Joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are two manual joysticks in the cab controlling the crane.อย่าพูดอะไรอีก ลูกต้องการทนาย แม่จะติดต่อทนายให้ Wrecking Crew (2008)
Look over there. You see those geeks with the joysticks and consoles?แม๊กซ์ มองตรงโน้นเห็นไอ้พวกหน้าจืด ที่คอยบังคับแผงควบคุมไหม? Real Steel (2011)
Pierce, point the joystick right.เพียร์ซ บังคับจอยสติ๊คไปทางขวา Digital Estate Planning (2012)
Man, where'd you learn to work a joystick like that, bro?นายไปเรียนวิธีใช้จอยสติ๊กแบบนั้นมาจากไหน? Hair of the Dog (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JOYSTICK JH OY1 S T IH2 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joystick { m } [ comp. ]joystick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レバー[reba-] (n) (1) lever; joystick; (2) { food } (See 肝臓) liver; (P) #12,344 [Add to Longdo]
アナログジョイスティック[anarogujoisuteikku] (n) { comp } analog joystick [Add to Longdo]
操縦桿[そうじゅうかん, soujuukan] (n) control column; yoke; joystick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joystick
   n 1: a lever used by a pilot to control the ailerons and
      elevators of an airplane [syn: {stick}, {control stick},
      {joystick}]
   2: a manual control consisting of a vertical handle that can
     move freely in two directions; used as an input device to
     computers or to devices controlled by computers

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Joystick /jɔistik/ 
  joystick

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top