ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intimations

IH2 N T IH0 M EY1 SH AH0 N Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intimations-, *intimations*, intimation
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intimations มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intimations*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intimation[N] การพูดเป็นนัย, Syn. hint, insinuation, suggestion

English-Thai: Nontri Dictionary
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระแคะ[N] hint, See also: clue, intimation, Thai definition: เงื่อนความ

CMU English Pronouncing Dictionary
INTIMATION IH2 N T IH0 M EY1 SH AH0 N
INTIMATIONS IH2 N T IH0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intimation (n) ˌɪntɪmˈɛɪʃən (i2 n t i m ei1 sh @ n)
intimations (n) ˌɪntɪmˈɛɪʃənz (i2 n t i m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andeutung {f} | Andeutungen {pl}intimation | intimations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口ぶり(P);口振り[くちぶり, kuchiburi] (n) way of speaking; intimation; (P) [Add to Longdo]
口気[こうき, kouki] (n) bad breath; intimation [Add to Longdo]
口吻[こうふん, koufun] (n) way of speaking; intimation [Add to Longdo]
予知[よち, yochi] (n,vs) foresight; foreknowledge; intimation; premonition; prediction; (P) [Add to Longdo]
仄めかし[ほのめかし, honomekashi] (n) (uk) hint; intimation; suggestion; inkling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top