ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inequity

IH2 N EH1 K W AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inequity-, *inequity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inequity(n) ความไม่เสมอภาค, See also: ความอยุติธรรม, Syn. injustice, unfairness, Ant. justice, equity, fairness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inequity(อินเอค'ควิที) n. ความไม่เสมอภาค, ความไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness, injustice

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a scathing indictment of societal inequity as seen through the lens of the working poor.มันกล่าวถึงความรุนแรงและ ความไม่เสมอภาคทางสังคม เท่าที่เห็นผ่านเล็นส์ของ การทำงานที่ไม่ดี Dial M for Mayor (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ยุติธรรม[khwām mai yutitham] (n, exp) EN: inequity ; unfairness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INEQUITY IH2 N EH1 K W AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inequity (n) ˈɪnˈɛkwɪtiː (i1 n e1 k w i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inequity \In*eq"ui*ty\, n.
   Lack of equity; injustice; wrong. "Some form of inequity."
   --H. Spencer. Inequivalve

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inequity
   n 1: injustice by virtue of not conforming with rules or
      standards [syn: {unfairness}, {inequity}] [ant: {equity},
      {fairness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top