ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in that case

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in that case-, *in that case*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in that case[ADV] ถ้าอย่างนั้น, See also: ถ้าเป็นเช่นนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right. Then in that case this will be your window.ขวา จากนั้นในกรณีที่ว่านี้จะเป็นหน้าต่างของคุณ The Russia House (1990)
In that case I'll join youฉันจะช่วยคุณอีกแรงค่ะ ผมไม่.. GTO (1999)
I looked in that case first chance I got and there's my note still tied there. That line hadn't touched water in its life.ฉันได้โอกาสตามไปดูโน้ตที่ฝากเอาไว้ แต่มันไม่มีร่องรอยที่จะโดนน้ำเลย Brokeback Mountain (2005)
In that case we're gonna need some more champagne.งั้นแบบนี้... ...พวกเราก็ต้อง... ...สั่งแชมเปญมาเพิ่มซักหน่อย Casino Royale (2006)
In that case how about young-joon?ถ้านั้นก็ ยังจุนล่ะ เป็นไง? Almost Love (2006)
He might pay for a round and in that case he's welcome even if he's got cancer.เผื่อจะเลี้ยงเหล้าพวกเราคนละกรึ๊บ ถ้าป๋าขนาดนั้น ต่อให้เป็นหมันพี่ก็ยอมคบ Let the Right One In (2008)
In that case you should want to to stop Ishigaki too.ถ้าอย่างนั้น คุณก็คงต้องการหยุดอิชิกาคิด้วยเหมือนกัน Eiga: Kurosagi (2008)
In that case let's play shiritori.ถ้าอย่างนั้น.. มาเล่นชิริโตริกัน เธอเริ่มเลย Episode #1.3 (2009)
In that case here we go.งั้น... ...เริ่มเลยนะครับ Episode #1.5 (2009)
In that case if we just wait here, the perpetrator will come out, eventually.งั้น.. ถ้าเรารออยู่ตรงนี้ มือปืนก็จะออกมาในไม่ช้านี้สินะ Episode #1.7 (2009)
What was in that case that is so much mo valuable than millions in diamonds?ในกระเป๋ามีอะไรที่มีค่า มากกว่าเพชรมูลค่าเป็นล้าน? The Bond in the Boot (2009)
In that case you're quite right.-ไม่เป็นไร Shutter Island (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in that caseIn that case, call the police.
in that caseIn that case, I'll change my mind.
in that caseIn that case, I think you should come in today.
in that caseIn that case you are right.
in that caseThese watches are more expensive than the ones in that case.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าเช่นนั้น[CONJ] in case that, See also: in that case, Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้างั้น, Example: เธอไม่ควรขาดเรียนเช้านี้ ถ้าเช่นนั้นเธอจะเรียนไม่ทันเพื่อน, Thai definition: คำที่ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มีผลต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless   FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
ในกรณีนั้น[n. exp.] (nai karanī nan) EN: in that case ; in any case ; when   
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case   FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas
ถ้าเช่นนั้น[conj.] (thā chen nan) EN: in case that ; in that case ; then   
ถ้าเป็นเช่นนั้น[X] (thā pen chen nan) EN: in that case ; if that's so   FR: dans ce cas

Japanese-English: EDICT Dictionary
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
すれば[, sureba] (exp) (See 為る・する・1) if so; in that case; in that situation [Add to Longdo]
そうすれば[, sousureba] (exp) if so; in that case; in that situation; (P) [Add to Longdo]
その場合には[そのばあいには, sonobaainiha] (n) in that case [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
もしそうなら[, moshisounara] (exp) if so; in that case [Add to Longdo]
然らば[しからば, shikaraba] (conj,exp) (1) (arch) be that so; in that case; (2) however (with neg); though that may be the case (with neg); (3) farewell [Add to Longdo]
然らば[しからば, shikaraba] (n) if so; if it be so; in that case; then [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top