ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implementation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implementation-, *implementation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implementationการทำให้เกิดผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
implementationการนำไปปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Implementationงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ [การแพทย์]
implementation planimplementation plan, แผนดำเนินการ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The management policy that Headmaster Daimon is implementing was originally designed by meนโยบายการบริหาร ที่อาจารย์ใหญ่ไดม่อนนำมาใช้ ถูกออกแบบมาโดยฉัน GTO (1999)
I just didn't think you'd be stupid enough to implement it.ฉันแค่ไม่คิดว่าแกจะโง่ทำมันจริงๆ ขึ้นมา Hothead (2001)
Jumping, and the implementationไม่ว่า จะต้องกระโดดด้วยวิธีไหน Sex Is Zero (2002)
Now here follow the implementation ofNow here follow the implementation of Sex Is Zero (2002)
Over on that table, there's a host of vicious implements... which you can use to exact your pound of flesh, to take your vengeance, to indulge your obsession.บนโต๊ะนั่น มีเครื่องมืออยู่ ทั้งเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับรักษาชีวิตและฆ่า นั่นหมายความว่า คุณสามารถใช้มันทุบผมได้ เพื่อแก้แค้นผม Saw III (2006)
Implementing the system with the new hires may be...เครื่องตรวจสอบ ที่จะใช้คัดพนักงานใหม่... Super Rookie (2005)
Implement the system with the new hires...เครื่องตรวจสอบนี้ ต้องทันใช้เลือกพนักงานใหม่ Super Rookie (2005)
Here's the thing, the thing that I've been thinking is that if you can do something this massive you need tons of start-up guys to write the software but only a few black hats to actually implement that stuffผมคิดว่านะ กว่าจะทำอะไรที่ใหญ่แบบนี้ได้ ต้องมีคนเขียนซอฟแวร์เป็นตันเลยล่ะ Live Free or Die Hard (2007)
And that is why Michael and I have decided to implement an emergency preparedness course.และนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมไมเคิลและฉันตัดสินใจ ที่จะจัดให้มีหลักสูตร การเตรียมเครื่องมือช่วยเหลือฉุกเฉิน Chuck Versus the Ex (2008)
Will be implemented in all control rooms.มันจะถูกติดตั้งเพื่อใช้งานในห้องควบคุม Automatic for the People (2008)
I am implementing a new teaching protocol here at seattle grace.ผมจะใช้กฏการสอนใหม่ที่รพ.แห่งนี้ Here Comes the Flood (2008)
Now, there are a few ground rules that I would like to implement.ฟังนะ มันมีกฏพื้นฐานสองสามข้อ ที่ผมต้องบอกไว้ก่อน Chapter Four 'Cold Wars' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implementationThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอิมพลีเมนต์[kān imphlīmēn] (n) EN: implementation
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[kān patibat tām konlayut] (n, exp) EN: strategy implementation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
implementation
implementations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implementation
implementations

WordNet (3.0)
implementation(n) the act of implementing (providing a practical means for accomplishing something); carrying into effect, Syn. effectuation
execution(n) the act of accomplishing some aim or executing some order, Syn. implementation, carrying out

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenausführung { f }implementation of plants [Add to Longdo]
Erfüllung { f }; Ausführung { f }; Durchführung { f }; Umsetzung { f } | Umsetzung von Beschlüssenimplementation | implementation of the decisions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
実施[じっし, jisshi] (n, vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) #768 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
推進[すいしん, suishin] (n, vs) (1) propulsion; driving force; (2) implementation; promotion (e.g. of a government policy); (P) #1,790 [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] (n, vs) implementation (e.g. of a system); materialization; materialisation; realization; realisation; (P) #2,240 [Add to Longdo]
実装[じっそう, jissou] (n, vs) package; implementation; mounting; insertion (of equipment) #5,097 [Add to Longdo]
インプリメンテーション;インプリメンテイション[inpurimente-shon ; inpurimenteishon] (n) implementation [Add to Longdo]
インプリメント[inpurimento] (n) (1) implement; (2) (abbr) implementation [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] (n) { comp } service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[shisutemuforo-appu] (n) { comp } system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) { comp } protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] implementation (of a system) (vs) [Add to Longdo]
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory [Add to Longdo]
実現方法[じつげんほうほう, jitsugenhouhou] implementation method [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top