ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ignorantly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignorantly-, *ignorantly*, ignorant
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุ่มสี่สุ่มห้า(adv) blindly, See also: ignorantly, Syn. ไม่ดูตาม้าตาเรือ, Example: ทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนี้ เดี๋ยวก็มีเรื่องเดือดร้อนตามมาภายหลัง, Thai Definition: อย่างไม่ดูหน้าดูหลังหรือคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน
โฉดเขลา(adj) foolish, See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: พวกนี้เป็นคนโฉดเขลา มักถูกคนอื่นหลอกลวงเอาง่ายๆ, Thai Definition: ที่ขาดไหวพริบ, ที่รู้ไม่เท่าทัน
โฉดเขลา(v) be foolish, See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprud, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: คนป่าเถื่อนโฉดเขลากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดความกลัวจนต้องกราบไหว้รูปเคารพ, Thai Definition: ขาดไหวพริบ, รู้ไม่เท่าทัน, ไม่เฉียบแหลม, ไม่ฉลาด
ไม่มีการศึกษา(v) be uneducated, See also: be illiterate, be ignorant, Syn. การศึกษาต่ำ, ไม่มีคุณวุฒิ, ไร้การศึกษา, Example: คนพวกนี้ไม่มีการศึกษาอธิบายไปก็ไม่เข้าใจเสียเวลาเปล่าๆ, Thai Definition: ไม่ได้เรียนหนังสือตามเกณฑ์ที่กำหนด
งมงาย(v) be credulous, See also: be gullible, be unquestioning, be ignorant, be unconscious, Syn. ไร้เหตุผล, โง่งมงาย, ขาดสติ, Ant. มีเหตุผล, มีสติ, Example: พุทธศาสนาไม่สอนให้คนงมงายแต่สอนให้เชื่ออะไรด้วยปัญญา, Thai Definition: หลงเชื่อโดยไม่มีเหตุผล หรือโดยไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือเหตุผลของผู้อื่น
โง่เขลา(v) be silly, See also: be foolish, be stupid, be dull, be ignorant, be uneducated, Syn. โง่, ทึ่ม, งี่เง่า, ไม่ฉลาด, Ant. ฉลาด, Example: ไม่มีใครเห็นด้วยกับการกระทำของคนโง่เขลาเช่นนี้
โง่งม(v) be foolish, See also: be silly, be stupid, be uneducated, be ignorant, be dull, Syn. โง่, ไม่ฉลาด, งี่เง่า, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมควรจะออกไปจากสถานที่อันโง่งมนี่เสียโดยเร็ว
โง่เง่า(v) be foolish, See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise, Syn. โง่, งี่เง่า, โง่มาก, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ใดๆ ลูกจะขี้เหร่ ดื้อรั้น โง่เง่า แม่ย่อมรักลูกเสมอ
เผลอตัว(v) be unaware, See also: to be unconscious, to be ignorant, Syn. ลืมตัว, Example: เขาคบเพื่อนไม่ดีจึงเผลอตัวทำสิ่งผิดกฎหมาย, Thai Definition: ขาดความรู้สึกตัว, ขาดความรู้สึกผิดชอบ, ขาดความระลึกถึงฐานะเดิมของตน
เบาปัญญา(v) be dull, See also: be ignorant, be stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: เพราะเขาโง่เขลาเบาปัญญาให้พวกนั้นเห็นก่อนเลยโดนหลอกเอาง่ายๆ, Thai Definition: หย่อนความคิด, หย่อนสติปัญญา
เบาปัญญา(adj) dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai Definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
ไม่รู้ไม่เห็น(v) be unaware of, See also: be unknowing, be ignorant of, Syn. ไม่รู้เรื่อง, Example: ผู้ต้องหายังคงปากแข็งปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นกับยาบ้าจำนวนนี้
หูป่าตาเถื่อน(adj) uninformed, See also: ignorant, unsophisticated, Syn. เซ่อซ่า, ไม่สีสา, Example: เขาไม่ใช่คนหูป่าตาเถื่อนนักดอก
เหลอ(adj) blank, See also: expressionless, silly, ignorant, deadpan, Syn. เซ่อ, เป๋อ, เร่อร่า, เจิ่น, เหลอหลา, Example: เขาตีหน้าเหลอเมื่อถูกถามเช่นนั้น, Thai Definition: ที่มีหน้าตาเซ่อๆ
อวิญญู(adj) ignorant, See also: foolish, stupid, Syn. โง่, เขลา, Thai Definition: ที่ไม่มีความรู้, Notes: (บาลี)
เฉยชา(adj) indifferent, See also: cold, still, ignorant, unconcerned, detached, Syn. เย็นชา, เฉยเมย, ไม่ยินดียินร้าย, Example: สามีหล่อนมองหล่อนด้วยท่าทีเฉยชา, Thai Definition: ที่มีอาการนิ่งอยู่ ไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งรอบตัว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignorantly (a) ˈɪgnərəntliː (i1 g n @ r @ n t l ii)
ignorant (j) ˈɪgnərənt (i1 g n @ r @ n t)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignorant(adj) ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้
ignorant(adj) ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง, Syn. unconcious, uninformed, Ant. alert, aware
ignorant(adj) ไร้การศึกษา, See also: ขาดความรู้, ซึ่งไม่ได้รับการอบรม, Syn. illiterate, uneducated, Ant. educated, literate

English-Thai: Nontri Dictionary
ignorant(adj) เขลา, โง่, ไม่รู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ignorantia legis non excusat; ignorantia non excusat (L.)ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia non excusat (L.); ignorantia legis non excusatความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia facti excusat (L.)ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
- Only an ignorant man can believe that.- เฉพาะคนที่ไม่รู้จะเชื่อว่า 12 Angry Men (1957)
He's a common, ignorant slob.เขาเป็นคนที่ร่วมกันสกปรกไม่รู้ 12 Angry Men (1957)
You took me for an ignorant old fire-eater.ฉันรู้ว่า. ไม่ How I Won the War (1967)
- Speak up. What are you? - I'm ignorant.- นักอุดมการณ์รึ พูดมา เธอเป็นอะไร The Little Prince (1974)
In me, they see their own daughters, just as ignorant of all the hopes and dreams our mothers brought to this country.เหมือนกับความโง่เขลาของทั้งความหวังและความฝัน ที่เหล่าแม่ของเราได้นำมาสู่ประเทศนี้ด้วย The Joy Luck Club (1993)
You're too ignorant.ไม่เจ้าโง่เกินไป Rapa Nui (1994)
Do you think I've been ignorant? I think you've just been a boy.คิดว่าข้าโง่มั้ย Rapa Nui (1994)
Know how to read, you ignorant fuck?รู้วิธีการอ่านคุณเพศไม่รู้? The Shawshank Redemption (1994)
But who was your mother? Your uncles and aunts? Do not imagine me ignorant of their condition.แล้วแม่เธอเป็นใครล่ะ ลุงกับป้าเธอเป็นใคร อย่าคิดนะว่าจะหลบเลี่ยงไปจากเงื่อนไขนี้ได้ Episode #1.6 (1995)
I'd still be ignorant of all you've hidden from me.ฉันคงไม่รู้หรอกว่า คุณซ้อนอะไรไว้บ้าง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Heartless, ignorant and savage.ไร้หัวใจ โง่เขลาเเละป่าเถื่อน The Scorpion King (2002)
There's one afternoon a week where I can just be normal and play some hoop, and you have to come and get all ignorant about it?นี่มันเวลาเที่ยง เป็นเวลาที่เรามาเล่นกันเป็นประจำ แล้วพวกเธอมาแย่งที่ของเราเล่นได้ไง Latter Days (2003)
You're an ignorant man!แกมันไม่ใส่ใจคนอื่น! Crash (2004)
Yeah, I'm ignorant? You're liberating my country.ไม่ใส่ใจคนอื่นเหรอ แกมาปลดปล่อยประเทศฉัน Crash (2004)
Don't be ignorant. They're Thai or Cambodian.อย่าโง่น่า พวกนี้เป็นคนไทยไม่ก็กัมพูชา Crash (2004)
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน Mean Girls (2004)
You think I'm that ignorant?เธอคิดว่าฉันไม่ได้เรียนหนังสือรึไง ? The Guy Was Cool (2004)
Now you sit down before I knock your ignorant ass into next week.นั่งลงก่อนที่ผมจะเตะก้นคุณ แล้วอาทิตย์หน้าก็ไม่ต้องมาอีก Brokeback Mountain (2005)
He was ignorant of my being in town in the spring.เขาไม่รู้ว่าพี่อยู่ในเมือง เมื่อฤดูใบไม้ผลิ Pride & Prejudice (2005)
If? You pretend to be ignorant of it?ถ้างั้น เธอแกล้งทำเป็นไม่รู้อย่างนั้นหรือ Pride & Prejudice (2005)
You wish you had one, you ignorant crack-shot showoff.แล้วเธอจะรู้ว่าเธอต้องการ พวกไร้การศึกษาดีแต่โวยวาย Bandidas (2006)
I feel so responsible that you all are so ignorant about your own heritage.ฉันรู้สึกแย่จริงๆ พวกนายนี่มัน.. โง่บัดซบ มันเป็นมรดกสืบทอดมาใช่มั๊ย Dasepo Naughty Girls (2006)
Go back where you came from, you ignorant monster!กลับบ้านแกไปซะ ไอ้ปีศาจโง่! Dasepo Naughty Girls (2006)
Ignorant?โง่? Dasepo Naughty Girls (2006)
I'm not ignorant I understand sexuality.ชั้นไม่สนใจ ไม่ว่าแกจะเป็นอะไร No Regret (2006)
A dangerous song to be singing for any who are ignorant of its meaning.โดยเฉพาะกับผู้หญิงตัวคนเดียว ทำไมเจ้าคิดว่านางตัวคนเดียวหล่ะ? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I don't know how I could have been so ignorant about myself, so...ฉันไม่รู้ว่าจะทำเฉย ต่อไปได้ยังไง มัน... Atonement (2007)
"You are still ignorant.""ที่ฉันยังไม่ทันตั้งตัว" Heyy Babyy (2007)
"Without you I am so ignorant!""ฉันขาดเธอไม่ได้!" Heyy Babyy (2007)
I'm not ignorant.ฉันไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นหรอก Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
Countless couples rush headlong into marriage, ignorant to responsibility of the burden of truth that comes with that level of commitment.ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มีสิทธิ์แต่งงาน. มีคู่รักนับไม่ถ้วนที่แต่งงานกัน, โดยที่ยังไม่เข้าใจดีว่า Committed (2008)
You thought I was plain ignorant, didn't you?เธอคิดว่าฉันไร้การศึกษา ใช่ไหมล่ะ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This is so ignorant.นี่มันหยามกันชัด ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Is this ignorant?- ใช่ หยามกันเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Masterpieces, you ignorant halfwit!ต้นฉบับเชียวนะ ไอ้พวกไร้การศึกษา! Inkheart (2008)
You really are an impossible ignorant girl.ความจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะเรียน The Ramen Girl (2008)
"Yes, you ignorant, badly brought-up female!" ใช่ ,ลูกละเลยความเลวร้ายที่พวกผู้หญิงนำพามา Doubt (2008)
You're still ignorant, ฉันคนเดียวก็เกินพอ! Crows Zero II (2009)
- Because he is ignorant, and he's being raised by an idiot.และเขาได้รับการรักษาจากคนโง่ House Divided (2009)
But I was as ignorant as I could be for as long as I could be.ในการเข้าร่วมคณะกรรมการ IWC The Cove (2009)
What about the aggressively ignorant people that live here?แล้วพวกหัวรั้นก้าวร้าวที่อยู่เมืองนี้ล่ะ Shake and Fingerpop (2009)
It's because of an ignorant girl like you that our F4 is split up.F4 ของเราต้องแตกแยก เพราะผู้หญิงโง่ๆ อย่างเธอ Episode #1.6 (2009)
Ignorant girl?ผู้หญิงโง่ๆ เหรอ Episode #1.6 (2009)
Saying that make you seem ignorant!การพูดอย่างนั้นมันทำให้เธอเหมือนยัยโง่ Episode #1.6 (2009)
Just like your boss, so young and ignorant.เหมือนกับเจ้านายของเธอ ทั้งอ่อนเยาว์แล้วก็ Episode #1.13 (2009)
He thinks he knows evertyhing, but actually he's quite ignorant.หมอนั่นชอบทำตัวอวดเก่ง รู้ทุกเรื่อง แต่จริงๆแล้วโง่จะตาย Episode #1.16 (2009)
This is why I was so careful not to get mixed up with an ignorant family like yours.นี่คือเหตุผลว่าทำไม ชั้นถึงต้องระวังตัว ในการออกไปไหนต่อไหนกับคนอย่างเธอ Episode #1.16 (2009)
My family isn't ignorant.นี่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิด.. Episode #1.16 (2009)
If you think coming to a hotel with a man isn't ignorant, what is?หล่อนเป็นคนประเภทหิ้วผู้ชายเข้าโรงแรมงั้นสิ.. ลองตอบสิว่าไม่ใช่ Episode #1.16 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ignorantBesides being ignorant, he is too proud.
ignorantHe is entirely ignorant of the world.
ignorantHe is ignorant of the world.
ignorantHe is ignorant to of the world.
ignorantHe is quite ignorant of things Japanese.
ignorantHe pretended to be ignorant.
ignorantHe's a classic case that the more ignorant people are the more sure they are that they are correct.
ignorantHe thinks he knows everything but, as a matter of face, he is very ignorant.
ignorantHe was ignorant of the fact.
ignorantHe was ignorant of the fact that the town had been destroyed.
ignorantHe was ignorant of the plot to assassinate him.
ignorantHe was laughed at for being so ignorant.
ignorantI am ignorant of the reason for their quarrel.
ignorantI am quite ignorant of French.
ignorantI am quite ignorant of his plan.
ignorantI am quite ignorant of their plan.
ignorantI am quite ignorant of the plan.
ignorantI was entirely ignorant of the matter.
ignorantI was ignorant of his plan.
ignorantI was ignorant of your plan.
ignorantI was ignorant that he was present.
ignorantI was quite ignorant of the fact.
ignorantMany economists are ignorant of that fact.
ignorantMy wife is ignorant of the world.
ignorantNot only you but also he is ignorant of the truth.
ignorantShe is ignorant of even the simplest fact about science.
ignorantShe is ignorant of even the simplest facts about science.
ignorantShe is ignorant of the world.
ignorantShe is quite ignorant of cooking.
ignorantShe is quite ignorant of the world.
ignorantSome people are rather proud of being ignorant of such an important matter.
ignorantThe learned are apt to despise the ignorant.
ignorantThe masses are entirely ignorant of the segregation problem.
ignorantThey are ignorant of the rules.
ignorantWe were ignorant that the store was closed on Thursdays.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
เฉยชา[choēichā] (adj) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached  FR: indifférent ; détaché ; passif
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[khwām mai rū kotmāi mai pen khø kaētūa] (xp) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat  FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
เหลอ[loē] (adj) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly
ไม่มีการศึกษา[mai mī kānseuksā] (v, exp) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant  FR: manquer d'éducation
งั่ง[ngang] (adj) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull  FR: idiot ; stupide
โง่[ngō] (adj) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant  FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud
โง่เขลา[ngō-khlao] (v) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated  FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
งมงาย[ngom-ngāi] (v) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious  FR: croire bêtement ; être crédule
โง่เง่า[ngō-ngao] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise  FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile
โง่งม[ngō-ngom] (v) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull  FR: être idiot ; être ignorant
เผลอตัว[phloē tūa] (v) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant
ซุ่มซ่าม[sumsām] (adj) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy  FR: maladroit ; malhabile

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IGNORANT IH1 G N ER0 AH0 N T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng, ㄇㄥˊ, / ] dim sighted; ignorant, #3,158 [Add to Longdo]
茫然[máng rán, ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ, ] ignorant; to have no knowledge of sth, #11,388 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] ignorant, #19,433 [Add to Longdo]
一无所知[yī wú suǒ zhī, ㄧ ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓ, / ] to be completely ignorant about; not to know anything about, #20,558 [Add to Longdo]
愚昧[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, ] ignorant; uneducated, #21,819 [Add to Longdo]
[chī, ㄔ, ] surname Chi; ignorant; worm, #36,404 [Add to Longdo]
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, / ] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded, #50,477 [Add to Longdo]
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent, #56,638 [Add to Longdo]
井底之蛙[jǐng dǐ zhī wā, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧˇ ㄓ ㄨㄚ, ] a frog at the bottom of a well (成语 saw); fig. an ignorant person, #62,956 [Add to Longdo]
蒙昧[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, ] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate, #63,324 [Add to Longdo]
愚昧无知[yú mèi wú zhī, ㄩˊ ㄇㄟˋ ㄨˊ ㄓ, / ] stupid and ignorant (成语 saw), #64,295 [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] ignorant; blank-minded, #66,376 [Add to Longdo]
坐井观天[zuò jǐng guān tiān, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄊㄧㄢ, / ] lit. to view the sky from the bottom of a well (成语 saw); ignorant and narrow-minded, #84,887 [Add to Longdo]
孤陋[gū lòu, ㄍㄨ ㄌㄡˋ, ] ignorant; ill-informed, #99,438 [Add to Longdo]
童蒙[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, ] young and ignorant; ignorant and uneducated, #129,094 [Add to Longdo]
愚顽[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ, / ] ignorant and stubborn, #146,636 [Add to Longdo]
愚蒙[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, / ] ignorant; block-head, #245,697 [Add to Longdo]
蒙求[méng qiú, ㄇㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, ] (traditional title of first readers); primary education; teaching the ignorant; light to the barbarian, #273,223 [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] ignorant; sun hat, #440,753 [Add to Longdo]
愚懦[yú nuò, ㄩˊ ㄋㄨㄛˋ, ] ignorant and weak, #521,226 [Add to Longdo]
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] hollow; ignorant, #595,067 [Add to Longdo]
不辨菽麦[bù biàn shū mài, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨ ㄇㄞˋ, / ] lit. cannot tell beans from wheat (成语 saw); fig. ignorant of practical matters, #711,981 [Add to Longdo]
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
三个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, <span class='pronunc-pinyin'>hé chéng yī gè Zhū gě Liàng</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ</span>, / ] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom [Add to Longdo]
大愚[dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, ] idiot; ignorant fool [Add to Longdo]
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ㄨˋ, / ] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading [Add to Longdo]
妄人[wàng rén, ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ, ] presumptious and ignorant person [Add to Longdo]
愚陋[yú lòu, ㄩˊ ㄌㄡˋ, ] ignorant and backward [Add to Longdo]
疑冰[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, ] ignorant; doubt stemming from ignorance; (a summer insect has no word for ice, Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
素质差[sù zhì chà, ㄙㄨˋ ㄓˋ ㄔㄚˋ, / ] so uneducated!; so ignorant! [Add to Longdo]
露怯[lòu qiè, ㄌㄡˋ ㄑㄧㄝˋ, ] to display one's ignorance; to make a fool of oneself by an ignorant blunder [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banause { m }; Prolet { m }; Proletin { f }; Ignorant { m }; Ignorantin { f } (abschätzig) | Er ist ungebildet (ungehobelt; unkultiviert; ein Banause).peasant | He is a peasant. [Add to Longdo]
Ignorant { m } | Ignoranten { pl }ignoramus | ignoramuses [Add to Longdo]
unverständig { adj }ignorant; without understanding [Add to Longdo]
unwissendignorant [Add to Longdo]
unwissend { adv }ignorantly [Add to Longdo]
unwissend; dummignorant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さっぱり[sappari] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp, v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
井の中の蛙[いのなかのかわず, inonakanokawazu] (exp) person who is ignorant of the real world (lit [Add to Longdo]
迂愚[うぐ, ugu] (adj-na, n) stupid; ignorant [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
頑冥不霊[がんめいふれい, ganmeifurei] (n, adj-na) stubborn and ignorant [Add to Longdo]
愚民[ぐみん, gumin] (n) ignorant people [Add to Longdo]
愚民政策[ぐみんせいさく, guminseisaku] (n) policy of keeping the people ignorant and easily subjugated [Add to Longdo]
世間知らず[せけんしらず, sekenshirazu] (adj-na, n) ignorant of the ways of the world [Add to Longdo]
専門馬鹿[せんもんばか, senmonbaka] (n) person who is ignorant outside his field [Add to Longdo]
浅学寡聞[せんがくかぶん, sengakukabun] (n) shallow learning and limited information; ignorant and badly informed [Add to Longdo]
知る由もない[しるよしもない, shiruyoshimonai] (exp) to have no way of knowing; to be completely ignorant of [Add to Longdo]
脳たりん;脳足りん[のうたりん;ノータリン, noutarin ; no-tarin] (n) (1) slow-witted person; simpleton; (adj-no, adj-pn) (2) pig-ignorant; dumbass [Add to Longdo]
不明[ふめい, fumei] (adj-na, n) unknown; obscure; indistinct; uncertain; ambiguous; ignorant; lack of wisdom; anonymous; unidentified; (P) [Add to Longdo]
凡庸愚昧[ぼんようぐまい, bonyougumai] (n, adj-na, adj-no) ordinary and ignorant; mediocre and stupid [Add to Longdo]
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate [Add to Longdo]
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment [Add to Longdo]
無学無知[むがくむち, mugakumuchi] (n, adj-na) illiterate and ignorant [Add to Longdo]
無知文盲[むちもんもう, muchimonmou] (n, adj-na) (sens) ignorant and illiterate [Add to Longdo]
遼東の豕[りょうとうのいのこ, ryoutounoinoko] (n) someone so ignorant of the outside world that he thinks of himself as one-in-a-million (when really it's more like one-in-five) (lit [Add to Longdo]
露知らず[つゆしらず, tsuyushirazu] (exp) utterly ignorant; not knowing; having no idea; (being a) blithering idiot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignorantly \Ig"no*rant*ly\, adv.
   In a ignorant manner; without knowledge; inadvertently.
   [1913 Webster]
 
      Whom therefoer ye ignorantly worship, him declare I
      unto you.                --Acts xvii.
                          23.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ignorantly
   adv 1: in ignorance; in an ignorant manner; "they lived
       ignorantly in their own small world"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top