ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hypothesize

HH AY0 P AA1 TH AH0 S AY2 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hypothesize-, *hypothesize*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hypothesize(ไฮพอธ'ธิไซซ) vi.,vt. สร้างสมมุติฐาน. vi. ให้เป็นสมมุติฐานก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hypothesize that he may have used some scorpion DNA--ผมมีสมมุติฐานว่า เขาอาจใช้ บางส่วนของ DNA แมลงป่อง Night of Desirable Objects (2009)
I hypothesize a Naga Jolokia from India, otherwise known as the King Cobra chili.ฉันพบจากถิ่นกำเนิดในนากา โจโลเกีย จากอินเดีย หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ พริกคิงคอบร้า August (2009)
We hypothesize that, as the human being developed the ability to forecast their own self-dissolution, their own death, which is tremendously anxiety-generating, that another concept emerged which allowed that anxiety to be reduced.แต่มันถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นพลังงาน ในชุดเล็ก ๆ ของเซลล์สมอง ในกลีบขมับขวา เซลล์เหล่านั้นเขาเชื่อว่า Is There a Creator? (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
HYPOTHESIZE HH AY0 P AA1 TH AH0 S AY2 Z
HYPOTHESIZED HH AY0 P AA1 TH AH0 S AY2 Z D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hypothesize
   v 1: to believe especially on uncertain or tentative grounds;
      "Scientists supposed that large dinosaurs lived in swamps"
      [syn: {speculate}, {theorize}, {theorise}, {conjecture},
      {hypothesize}, {hypothesise}, {hypothecate}, {suppose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top