ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humbly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humbly-, *humbly*, humb
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humbly(adv) อย่างต่ำต้อย, See also: อย่างง่ายๆ, อย่างประหยัด
humbly to offer(adv) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

WordNet (3.0)
humbly(adv) in a humble manner, Syn. meekly
meanly(adv) in a miserly manner, Syn. humbly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Humbly

adv. With humility; lowly. Pope. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is I, Gazeem, a humble thief.ฉันเอง กาซีม โจรผู้ต่ำต้อย Aladdin (1992)
And I will build that mound as a humble echo of the great mountains the Lord has given us.และพ่อจะสร้างกองดินนั้น เป็นสัญลักษณ์ยิ่งใหญ่ ของภูเขาอันยิ่งใหญ่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ Yellow Submarine (1968)
I most humbly apologize.ฉันต้องขอโทษจริง ๆ The Little Prince (1974)
So you wouldn't aid the humble, the unhappyดังนั้นคุณไม่มีผู้ช่วย Nthe ถ่อมตัว, \เศร้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Indeed, no, sir. I'm merely a humble butler.ไม่ใช่หรอกครับ ผมเป็นแค่พ่อบ้านเท่านั้น Clue (1985)
Lord God, we ask you to be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite heart.พระบิดาเจ้า, เราทูลขอพระองค์ทรงกรุณา ด้วยใจที่ถ่อมและสำนึกบาป. Cinema Paradiso (1988)
The penitent man is humble before God.ผู้ที่รู้สึกผิด เป็นมนุษย์ก่อนที่จะเป็นพระเจ้า Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Penitent man is humble kneels before God.ผู้ที่รู้สึกผิดที่ถ่อมตัว... ...คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
In my humble opinion, this is ridiculous.ขอแนะนำอย่างถ่อมตัวเลย มันงี่เง่ามาก Seven Years in Tibet (1997)
Then since you are so humble, we won't ask your opinion.เมื่อนายถ่อมตัวขนาดนี้ เราก็จะไม่ถามความเห็นนาย Seven Years in Tibet (1997)
We humbly ask the Tibetan government to honor our request... and let the Dalai Lama attain his political majority.เราขอวอนให้รัฐบาลทิเบต รับฟังคำขอร้องของเรา และคืนอำนาจทางการเมือง ให้กับองค์ทะไลลามะ Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humblyI may not have much to offer in the way of learning or ability but I want to do whatever I can for us all and humbly ask for your favor.
humblyTo be continued next time, and thus I most humbly request your attendence then.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียม(adv) modestly, See also: humbly, moderately, Example: เขารำพึงบนเวทีอย่างเจียมตนว่าที่ถูกประกาศชื่อเป็นเรื่องของกรรมเก่า
เจียมตัว(adv) humbly, See also: modestly, moderately, Example: ฉันต้องนั่งเจียมตัวดื่มกาแฟเป็นเพื่อนกับคุณนายด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทูนหัวให้[thūn hūa hai] (v, exp) EN: humbly present ; give away willingly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
humbly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humbly

Japanese-English: EDICT Dictionary
端くれ[はしくれ, hashikure] (n) (1) scrap; piece; fag end; (2) (often refers humbly to oneself) unimportant person #12,950 [Add to Longdo]
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp, v5m) to supplicate; to implore humbly [Add to Longdo]
恐れながら;恐れ乍ら;畏れながら[おそれながら, osorenagara] (exp) let me humbly say; most humbly; with all due respect [Add to Longdo]
恐悦至極[きょうえつしごく, kyouetsushigoku] (n, adj-na) extremely and humbly delighted [Add to Longdo]
謹んで[つつしんで, tsutsushinde] (adv) respectfully; humbly; reverently [Add to Longdo]
謹呈[きんてい, kintei] (n, vs) (1) humbly presenting; respecfully presenting; (exp) (2) (when giving a book, etc.) with the author's compliments [Add to Longdo]
真っ平;真平[まっぴら, mappira] (adv) (not) by any means; (not) for anything; humbly; sincerely [Add to Longdo]
拝請[はいしょう, haishou] (n) (arch) humbly inviting [Add to Longdo]
伏して[ふして, fushite] (adv) bowing down; humbly; respectfully [Add to Longdo]
平に[ひらに, hirani] (adv) earnestly; humbly [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top