Search result for

hors

HH AO1 R Z   
138 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hors-, *hors*, hor
English-Thai: Longdo Dictionary
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horse[VT] ขึ้นขี่ม้า
horse[VI] ขึ้นขี่ม้า
horse[N] ทหารม้า
horse[N] ม้า (มีชื่อในภาษาละตินว่า Equus caballus), See also: อาชา
horse[N] ม้าขวาง (ในกีฬายิมนาสติก), Syn. vaulting horse
horse[N] ม้าตัวผู้, Syn. stallion
horse[VT] ให้ม้า, See also: จัดหาม้าให้
horse[N] เฮโรอีน (ยาเสพติดชนิดหนึ่ง) (คำสแลง)
horseman[N] คนขี่ม้า (โดยเฉพาะคนที่ขี่ม้าเก่ง), Syn. equestrian, equestrienne, rider
horseplay[N] พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก, Syn. buffonery, foolery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hors'oeuvre(ออเดิร์ฟ') fr. ของหวานก่อนอาหาร
horse(ฮอร์ส) n. ม้า, See also: Phr. (a dark horse ม้ามืด)
horse flyn. แมลงดูดเลือดตระกูล Tabanidae
horse musselหอยกระพง
horse senseสามัญสำนึก
horse tradeการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ
horseflyn. แมลงดูดเลือดตระกูล Tabanidae
horselaughn. การหัวเราะก๊าก ๆ การหัวเราะเสียงลั่น
horsemann. คนขี่ม้า,นักขี่ม้า,นักเลี้ยงม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
horse(n) ม้า,กำลังม้า,ม้าหมากรุก
horse(vt) ขี่ม้า,วางบนหลังม้า
horseback(adv) บนหลังม้า
horseback(n) หลังม้า,เนินทราย
horsehair(n) ผมม้า,ขนม้า
horseman(n) นักขี่ม้า
horsemanship(n) ฝีมือในการขี่ม้า,ความชำนาญในการขี่ม้า
horsepower(n) พลังแรงม้า,กำลังแรงม้า
horseshoe(n) เกือกม้า
horseshoer(n) คนใส่เกือกม้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horsepower (hp)แรงม้า (เอชพี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
horseshoe kidney; ren unguliformisไตรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horseshoe placentaรกรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horstฮอสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horse ownersเจ้าของม้า [TU Subject Heading]
horse power (H.P.)กำลังม้า, หน่วยของกำลัง  ใช้อักษรย่อ H.P.     1 H.P. = 746 วัตต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Horse racingการแข่งม้า [TU Subject Heading]
Horse sportsกีฬาที่ต้องขี่ม้า [TU Subject Heading]
Horse Tailหญ้าถอดปล้อง [การแพทย์]
Horse-drawn vehiclesยานพาหนะที่ใช้ม้าลาก [TU Subject Heading]
Horsemanshipการขี่ม้า [TU Subject Heading]
Horsemen and horsewomenคนขี่ม้าบุรุษและคนขี่ม้าสตรี [TU Subject Heading]
Horsesม้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
horse whisperer (n ) คนฝึกผู้รู้ใจม้า A horse trainer who adopts a sympathetic view of the motives, needs, and desires of the horse, based on modern equine psychology.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hors d'oeuvres?- ฮอร์ เดอวรัวร์ไหม Junior (1994)
So, he took me to this fancy French restaurant... and halfway through the hors d'oeuvres, he clutches my hand.ฉันจบแค่เนี้ย King Kong (2005)
We can invoke hors de combat.เราเกณฑ์ทหารเก่งมาใช้ได้ Eagle Eye (2008)
But we said we'd all go as hors d'oeuvres to be original.แต่เราตกลงจะแต่งเป็นออเดิร์ฟ จะได้ไม่เหมือนใครไม่ใช่หรอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
If you wanna punish someone for the passed hors d'oeuvres?ถ้าแม่จะลงโทษใคร Remains of the J (2009)
Only when you were taking hors d'oeuvres out of it.แค่ตอนที่คุณกำลัง เอาเศษอาหารที่ติดอยู่ออกไป Disciple (2010)
We're gonna take the hors d'oeuvres in the freezer with us.เราจะไปพาพวกออร์เดิร์ฟ ในห้องแช่ไปกับเราด้วย Hammer of the Gods (2010)
Well, excuse me, I better go check on the hors d'oeuvres.เอาหละ,ชั้นขอตัวไปตรวจสอบกับแกล้มก่อนดีกว่า Bridesmaids (2011)
Now that you mention it I'm trying to raise funds for the most kickass hors d'oeuvres you've ever wrapped your sweet tongue around.ไหนๆ ก็พูดแล้วฉันจะมาขอเบิกทุน ค่าอาหารออร์เดิร์ฟที่เก๋ไก๋ ที่สุดเท่าที่นายจะเคยกิน Masks (2011)
Send some complimentary hors d'oeuvres to room 8.- เอาของว่างไปให้ห้องหมายเลย8ด้วย. Poseidon (2011)
Hors d'oeuvres!กับแกล้ม American Reunion (2012)
And two trays of hors d'oeuvres should be fine, the party's gonna be really small.นิคเป็นโค้ชสอนตีที่เก่งจริงๆ The Birkin (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horsA good-looking horse may sometimes break down.
horsA horse can run faster than a man can.
horsA horse is a friendly animal.
horsA horse is an animal.
horsA horse is very useful.
horsA horse passed my house.
horsA horse runs quickly.
horsAll the horses are animals, but not all animals are horses.
horsA man on horseback came along the path.
horsAn alpaca looks like a horse and a camel.
horsA nod is as good as a wink to a blind horse.
horsAre these your horses?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแข่งม้า[N] horse racing, See also: racing
แมงดา[N] horseshoe crab, Count unit: ตัว
เกือกม้า[N] horseshoe, Example: เขาตอกเกือกม้า เตรียมเชือกล่ามม้าพร้อมทั้งทำความสะอาดคอกสำหรับม้าพันธุ์ดีที่กำลังจะมาถึง, Count unit: อัน, Thai definition: เหล็กรูปโค้งสำหรับรองกีบม้า
พาชี[N] horse, Syn. ม้า, Count unit: ตัว, ม้า
ปูม้า[N] horse crab, See also: genus Portunus, Portunus trituberculatus, Example: ส้มตำปูม้าต้องใช้ปูม้าที่สดจึงจะมีรสชาติอร่อย, Count unit: ตัว
ม้า[N] horse, See also: mare, steed, stallion, pony, colt, Equus caballus, Syn. อาชา, พาชี, อัศว, อัสดร, วลาหก, สินธพ, แสะ, หัย, , Example: รถยนต์ช่วยลดปริมาณการใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะลงไปได้มาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์สี่เท้า มีกีบทึบ แผงคอยาว มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมรถ
ม้าเทศ[N] horse of foreign blood, See also: large and foreign horse, Example: ผมจำได้ว่าม้าของท่านชื่อบูดู้เป็นม้าเทศรูปร่างสวยมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ม้าขนาดใหญ่ที่มาจากต่างประเทศ
มัย[N] horse, See also: mule, Syn. ม้า, ลา, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัย[N] horse, See also: mule, Syn. ม้า, ลา, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ม้า[N] horse, See also: mare, steed, stallion, pony, colt, Equus caballus, Syn. อาชา, พาชี, อัศว, อัสดร, วลาหก, สินธพ, แสะ, มัย, Example: รถยนต์ช่วยลดปริมาณการใช้ม้าและเกวียนเป็นพาหนะลงไปได้มาก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์สี่เท้า มีกีบทึบ แผงคอยาว มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นพาหนะขับขี่และเทียมรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชะโงก[v.] (cha-ngōk) EN: lean out ; poke   FR: se pencher au dehors ; se pencher par ; s'incliner
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
ห้อ[v.] (hø) EN: gallop (as a horse)   FR: galoper
กำลังม้า[n.] (kamlang-mā) EN: horsepower ; H.P.   FR: puissance en chevaux [f] ; cheval-vapeur [m]
การแข่งม้า[n. exp.] (kān khaeng mā) EN: horse race   FR: course hippique [f] ; course de chevaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HORS HH AO1 R Z
HORS AO2 R
HORSE HH AO1 R S
HORST HH AO1 R S T
HORSES HH AO1 R S IH0 Z
HORSED HH AO1 R S T
HORSES HH AO1 R S AH0 Z
HORSCH HH AO1 R SH
HORSEY HH AO1 R S IY0
HORSE'S HH AO1 R S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horse (n) hˈɔːs (h oo1 s)
horsy (j) hˈɔːsiː (h oo1 s ii)
horses (n) hˈɔːsɪz (h oo1 s i z)
Horsham (n) hˈɔːʃəm (h oo1 sh @ m)
Horsley (n) hˈɔːzliː (h oo1 z l ii)
horsebox (n) hˈɔːsbɒks (h oo1 s b o k s)
horsefly (n) hˈɔːsflaɪ (h oo1 s f l ai)
horseman (n) hˈɔːsmən (h oo1 s m @ n)
horsemen (n) hˈɔːsmən (h oo1 s m @ n)
horseback (n) hˈɔːsbæk (h oo1 s b a k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄚˇ, / ] horse; horse or cavalry piece in Chinese chess; knight in Western chess, #722 [Add to Longdo]
马力[mǎ lì, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, / ] horsepower, #14,274 [Add to Longdo]
马尾[mǎ wěi, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ, / ] horse's tail; slender fibers like horse's tail (applies to various plants), #20,106 [Add to Longdo]
赛马[sài mǎ, ㄙㄞˋ ㄇㄚˇ, / ] horse race; horse racing, #21,843 [Add to Longdo]
马匹[mǎ pǐ, ㄇㄚˇ ㄆㄧˇ, / ] horses, #22,065 [Add to Longdo]
马头[mǎ tóu, ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ, / ] horse's head; same as 碼頭|码头, #33,347 [Add to Longdo]
跑马[pǎo mǎ, ㄆㄠˇ ㄇㄚˇ, / ] horse race, #35,631 [Add to Longdo]
马鞭[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, / ] horsewhip, #38,538 [Add to Longdo]
辣根[là gēn, ㄌㄚˋ ㄍㄣ, ] horseradish; wasabi, #73,656 [Add to Longdo]
马蹄形[mǎ tí xíng, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] horseshoe shape, #86,673 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Horst {m}; Raubvogelnest {m}; Adlerhorst {m}eyrie; aerie [Add to Longdo]
Horst {m} [geol.]horst [Add to Longdo]
Horstbildung {f}upthrust [Add to Longdo]
Horsfieldlerche {f} [ornith.]Eastern Singing Bush Lark [Add to Longdo]
Horsfieldmaustimalie {f} [ornith.]Horsfield's Jungle Babbler [Add to Longdo]
Horsfieldsäbler {m} [ornith.]Travancore Scimitar Babbler [Add to Longdo]
Horsfieldbrillenvogel {m} [ornith.]Javan White-eye [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]
そら豆;空豆;蚕豆[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
だく足;諾足;跑足(oK)[だくあし, dakuashi] (n) (obsc) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
どう[, dou] (int) (See どうどう) whoa (command used to stop a horse, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  hors /ɔʀ/ 
   outside

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top