ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hooray

HH UH0 R EY1   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hooray-, *hooray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hooray[INT] ไชโย (คำอุทานแสดงความยินดี), See also: ฮูเร, Syn. hurrah

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hooray for Dixie!ไชโย ดิ๊กซี่! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hooray hooray for Dixie!ไชโยให้ดิ๊กซี่! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Well, hooray for you.ดีใจด้วยนะ The Curious Case of Dean Winchester (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฮ[INT] Hurray, See also: Hooray, Example: ฝ่ายหนึ่งเชียร์ทีมธนาคาร ฝ่ายหนึ่งเชียร์ทีมลูกทัพฟ้า ทีมใครยิงประตูได้เป็นมีเสียงเฮ

CMU English Pronouncing Dictionary
HOORAY HH UH0 R EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hooray (uh) hˈuːrˈɛɪ (h uu1 r ei1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やった(P);やったー[, yatta (P); yatta-] (int) hooray (lit [Add to Longdo]
よいやよいや;やんややんや;よんやよんや[, yoiyayoiya ; yanyayanya ; yonyayonya] (exp) hear! hear!; hooray [Add to Longdo]
万歳(P);万才[ばんざい(P);ばんぜい, banzai (P); banzei] (int,n) (1) crying "banzai" (or raising one's hands in the banzai gesture); (2) something worthy of celebration; (3) (ばんざい only) giving up; (4) (arch) long time; (5) (arch) eternal life (and prosperity); (int) (6) banzai (a celebratory cheer); hurrah (hooray, hurray); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hooray
      n 1: a victory cheer; "let's give the team a big hurrah" [syn:
           {hurrah}, {hooray}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top