ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

holler

HH AA1 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holler-, *holler*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
holler(n) การตะโกน, See also: การร้องเสียงดัง
holler(vi) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตะโกนเรียก, Syn. bawl, shout, yell
holler(vt) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตะโกนเรียก, Syn. bawl, shout, yell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holler(ฮอล'เลอะ) v. ร้องดัง, ตะโกน, โอดครวญ, ร้องทุกข์, n. เสียงโอดครวญ, เสียงร้องตะโกน
hollerith cardบัตรฮอลเลอริทหมายถึงบัตรที่ฮอลเลอริท (Dr. John Hollerith) เป็นผู้ออกแบบ ทำด้วยกระดาษ ต้องมีขนาดมาตรฐาน (7 1/8 x 3 1/4 นิ้ว) ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลโดยเจาะเป็นรูตามรหัสที่กำหนด คอมพิวเตอร์สามารถอ่านรูบนบัตรเหล่านี้แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อใช้ประมวลผลได้ ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เพราะใช้สื่อเก็บข้อมูลอย่างอื่น สะดวกกว่า ผิดพลาดน้อยกว่า เช่น จานบันทึก แถบบันทึก มีความหมายเหมือน computer card
hollerith codeรหัสฮอลเลอริทหมายถึง รหัสที่ใช้กับบัตรที่ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท เป็นผู้กำหนดไว้ มีลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เจาะในแต่ละคอลัมน์ของบัตร เช่น ถ้าเจาะตำแหน่งคอลัมน์ที่ 12 และ 1 หมายถึงอักษร A ถ้าเจาะที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 0 และ 9 หมายถึงอักษร Z เป็นต้น มีความหมายเหมือน card code
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hollerith cardบัตรฮอลเลอริท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Hollerith codeรหัสฮอลเลอริท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They say Maybelle had a crib at the Ryman... so she could pull her out and let her whoop and holler and pop her back in to go to sleep.ว่ากันว่าแม่เธอผูกเปลอยู่ในร้านชำ จู่จู่เธอก็ปีนออกมาเอง แล้วก็โห่ร้องดีใจ Walk the Line (2005)
Well, y'all enjoy the show, and if you have any requests... just holler 'em out.ขอให้สนุกกับโชว์นะ ถ้าอยากฟังอะไร ตะโกนบอกเลย Walk the Line (2005)
You can holler all you want.คุณสามารถร้องดังถ้าต้องการ. Black Snake Moan (2006)
Holler with your arms extended.ยกแขนขึ้นให้สุด Fly, Daddy, Fly (2006)
I'll give you a holler when I need you.งั้นถ้าผมต้องการคุณ ผมจะเรียกนะ Now You Know (2007)
Yo, little man, holler at me, I'll show you how to be a G.โย ไอ้หนู โทร. มานะ จะสอนให้เป็นอันธพาล The Brave One (2007)
Try standing" in the door and holler "Mama, I'm home".ก็ลองไปยืนที่หน้าประตูแล้วพูดว่า "แม่จ๋า หนูกลับมาแล้ว" No Country for Old Men (2007)
If he hollers let him go Eenie, meenie, minie, moIf he hollers let him go Eenie, meenie, minie, mo Funny Games (2007)
Now just holler at me if y'all need anything else. Okay?พูดเรื่องอะไร? Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Holler if y'all need anything, okay?มันจำอะไม่ได้เลย เหมือนความจำเสื่อมอ่ะ You'll Be the Death of Me (2008)
Holler if you need me.เฮอร์รี่ ถ้านายต้องการฉัน The Beginning of the End (2008)
You holler if you change your mind.เรียกฉันถ้านายเปลี่ยนใจ Blow Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hollerYou just made me miss the perfect shot when you hollered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กู่(v) holler, See also: call out, shout, cry out, hail, yell, Syn. ร้อง, กู่ร้อง, ร้องเรียก, กู่เรียก, Example: ชะนีกู่เสียงเล็กแหลมก้องอยู่ทั้งหุบเขา, Thai Definition: ส่งเสียงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าอยู่ที่ไหน โดยปกติเปล่งเสียง วู้
ตะโกนเรียก(v) hail, See also: holler, call out, cry out, call someone loudly, Syn. ร้องเรียก, Example: ยามเช้าคุณยายเดินออกมานอกชานตะโกนเรียกลูกสาวคนโตให้จัดหาอาหารเช้าให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กู่[kū] (v) EN: call out ; shout out ; holler (Am.)
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
ตะโกนเรียก[takōn rīek] (v, exp) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly  FR: crier ; s'écrier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOLLER HH AA1 L ER0
HOLLERN HH AA1 L ER0 N
HOLLERS HH AA1 L ER0 Z
HOLLERAN HH AA1 L ER0 AH0 N
HOLLERED HH AA1 L ER0 D
HOLLERING HH AA1 L ER0 IH0 NG
HOLLERBACH HH AA1 L ER0 B AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holler (v) hˈɒlər (h o1 l @ r)
hollers (v) hˈɒləz (h o1 l @ z)
hollered (v) hˈɒləd (h o1 l @ d)
hollering (v) hˈɒlərɪŋ (h o1 l @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 holler
   n 1: a very loud utterance (like the sound of an animal); "his
      bellow filled the hallway" [syn: {bellow}, {bellowing},
      {holla}, {holler}, {hollering}, {hollo}, {holloa}, {roar},
      {roaring}, {yowl}]
   2: a small valley between mountains; "he built himself a cabin
     in a hollow high up in the Appalachians" [syn: {hollow},
     {holler}]
   v 1: shout out; "He hollered out to surrender our weapons" [syn:
      {holler}, {holler out}]
   2: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the doctor
     inserted the needle"; "I yelled to her from the window but
     she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout out}, {cry},
     {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo}, {squall}]
   3: complain; "What was he hollering about?" [syn: {gripe},
     {bitch}, {grouse}, {crab}, {beef}, {squawk}, {bellyache},
     {holler}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top