หรือคุณหมายถึง hös?
Search result for

hoes

(38 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoes-, *hoes*, hoe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shoeshine(ชู'ไชน) n. การขัดรองเท้า,ความเป็นมันเงาของรองเท้าจากการขัด
shoestring(ชู'สทริง) n. สายผูกรองเท้า,จำนวนเงินเล็กน้อยมาก, See also: shogunal adj.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everywhere you step,there are shovels and rakes and hoes.ทุกที่ที่คุณเดินผ่าน มีพลั่ว คราดแล้วก็จอบ Rose's Turn (2009)
Yoko Ono much? Bros before Hoes, Troy.เพื่อนชายมาก่อนเพื่อนหญิงนะ ทรอย Football, Feminism and You (2009)
"Fo Sheezy" or "Ask Them Hoes"?"Fo Sheezy" หรือว่า "Ask Them Hoes"? Assassins (2011)
♪ keepin' one eye open, still clocking' the hoesเปิดตาไว้ พร้อมเล่นกับสาว Party On, Garth (2012)
Or should I say, pimps, hoes and thieves!หรือจะพูดว่า แมงดา กระหรี่ และ โจร Rise of the Villains: By Fire (2015)
Hoes. ♪ Now tell me whatcha gonna do... ♪ What's with all these Kappa signs?พวกหรี ไอ้พวกสัญลักษณ์คัปป้าพวกนี้ Chainsaw (2015)
Oh, you deaf. You one of them deaf hoes.อ้อ หูหนวก แกล้งหูหนวกอีกคนแล้ว Suicide Squad (2016)
We're all hoes on this bus when it com es to work.เราต่างเป็นโสเภณีบนรถโดยสารคันนี้ เมื่อเป็นเรื่องงาน After Porn Ends 2 (2017)
Fucking hoes, man. I don't get that shit.เย็ดจิ๋ม เว้ย กูไม่อยากสะเออะนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทุกา[n.] (bāthukā) EN: shoes ; slipper   
แก้รองเท้า[v. exp.] (kaē røngthāo) EN: mend shoes   FR: réparer des chaussures
เกือก[n.] (keūak) EN: shoes ; footwear   FR: chaussure [f] ; soulier [m]
ขัดรองเท้า[v. exp.] (khat røngthāo) EN: polish the shoes ; shine the shoes   FR: cirer les chaussures
คู่[n.] (khū) EN: [classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)]   FR: [classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
รองเท้าแตะ[n. exp.] (røngthāo Aēta) EN: Adda shoes   FR: chaussures Adda [fpl]
รองเท้าหุ้มส้น[n. exp.] (røngthāo humson) EN: boots and shoes   
รองเท้ากัด [n. exp.] (røngthāo kat) EN: shoes that pinch ; shoes that hurt   
รองเท้าหนัง[n. exp.] (røngthāo nang) EN: leather shoes   FR: chaussures de cuir [fpl]
รองเท้าผ้าใบ[n. exp.] (røngthāo phābai) EN: canvas shoes   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOES    HH OW1 Z
HOESCH    HH OW1 SH
HOESLY    HH OW1 S L IY0
HOESCHEN    HH OW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoes    (v) (h ou1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hoeschspornpieper {m} [ornith.]Mountain Pipit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイゼン[, aizen] (n) metal pins of climbing shoes (ger [Add to Longdo]
ウォーキングシューズ;ウオーキングシューズ[, uo-kingushu-zu ; uo-kingushu-zu] (n) walking shoes [Add to Longdo]
オーバーシューツ;オーバーシューズ[, o-ba-shu-tsu ; o-ba-shu-zu] (n) overshoes (waterproof covers for shoes); galoshes [Add to Longdo]
カッターシューズ[, katta-shu-zu] (n) cutter shoes [Add to Longdo]
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei [Add to Longdo]
キャンパスシューズ[, kyanpasushu-zu] (n) campus shoes [Add to Longdo]
ケミカルシューズ[, kemikarushu-zu] (n) chemical shoes [Add to Longdo]
ゴム靴[ゴムぐつ, gomu gutsu] (n) rubber shoes [Add to Longdo]
サドルシューズ[, sadorushu-zu] (n) saddle shoes [Add to Longdo]
シークレットシューズ;シークレット・シューズ[, shi-kurettoshu-zu ; shi-kuretto . shu-zu] (n) shoes with thick soles to make one look taller (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  hoes [hus]
     dust‐sheet; loose cover
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top