ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoarded

HH AO1 R D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoarded-, *hoarded*, hoard, hoarde
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see instead of sharing the suns gift, this woman, Mother Gothel, hoarded its healing power and used it to keep herself young for hundreds of years.คุณเห็นแทน แบ่งปันของขวัญโหย่ง ผู้หญิงคนนี้แม่ Gothel เก็บสะสมมันเป็นพลังเยียวยา และใช้มันเพื่อให้ตัวเอง หนุ่มนับร้อยปี Tangled (2010)
Stories of stockpiles hoarded away, stashes in peoples' garages you could only purchase if you had a contact...มันมีที่เก็บของพวกนี้ ซ่อนเอาไว้ในโรงรถของคนอื่น จะซื้อได้ ก็ต่อเมื่อคุณมีคนรู้จักแนะนำ... Playtime (2012)
They hoarded all of their greatest stolen treasures in here... piles of jewels, and every room filled with coins.พวกยักษ์เก็บรวบรวม สมบัติทั้งหมดที่ถูกขโมยมามากมายไว้ที่นี่ กองอัญมณี Tallahassee (2012)
"Love that is hoarded molds at lastความรักเป็นเหมือนเชื้อราที่สะสม Kill Your Darlings (2013)
Power can be hoarded by the mighty or stolen from the innocent.พลังสามารถเก็บสะสมจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ หรือขโมยมาจากผู้บริสุทธิ์ Power (2013)
Behold the King of Lucis... who hoarded tranquility within his precious walls.ดูเถิด ราชาแห่งลูซิส ผู้รักษาความสงบสุข ไว้ภายใต้เกราะกำแพง Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินตาย[ngoen tāi] (n, exp) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets  FR: ancienne monnaie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOARDED HH AO1 R D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoarded (v) hˈɔːdɪd (h oo1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠退蔵物資[いんたいぞうぶっし, intaizoubusshi] (n) secretly hoarded goods [Add to Longdo]
退蔵品[たいぞうひん, taizouhin] (n) hoarded goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoard \Hoard\, v. t. [imp. & p. p. {Hoarded}; p. pr. & vb. n.
   {Hoarding}.] [AS. hordian.]
   To collect and lay up; to amass and deposit in secret; to
   store secretly, or for the sake of keeping and accumulating;
   as, to hoard grain.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top