Search result for

hex

(116 entries)
(0.0315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hex-, *hex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hex[N] คำสาป, See also: เวทมนตร์คาถา, Syn. curse, jinx, spell
hex[N] ผู้ที่นำโชคร้ายมาให้, See also: สิ่งที่นำโชคร้ายมาให้
hex[PRF] หก
hexa[PRF] หก
hexagon[N] รูปหกเหลี่ยม
hexapod[ADJ] ซึ่งมี 6 ขา, Syn. hexapodous
hexapod[N] แมลง
hexagonal[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม
hexameter[ADJ] ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวะ
hexameter[N] บรรทัดโคลงหรือกวีที่ประกอบด้วย 6 จังหวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hex(a) - Pref. จำนวน 6
hexachlorophenen. ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
hexadn. จำนวนหก,กลุ่มที่มีอะตอมของธาตุที่มีวาเลนซี่เท่ากับ 6., See also: hexadic adj.
hexadecimalฐาน 16ระบบเลขฐาน 16 หมายถึงระบบเลขที่มีสัญลักษณ์ 16 ตัว (ฐานสิบมี 10 ตัวคือ 0-9) ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น เรานิยมใช้เลขฐาน 16 ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ จะรับรู้ได้ เลขฐานสิบหกก็คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
hexagonn. รูป 6 เหลี่ยม 6 มุม
hexagramn. รูปดาว6แฉกที่เกิดจากสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 รูปวางซ้อนกัน, See also: hexagrammoid adj.
hexahedronวัตถุที่มี'6 เหลี่ยม., See also: hexahedral adj.
hexamerousadj. ซึ่งประกอบด้วยหรือแบ่งออกเป็น6ส่วน
hexapodn. แมลง
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก

English-Thai: Nontri Dictionary
hexagon(n) รูปหกเหลี่ยม
hexameter(adj) มีหกท่อนหรือหกจังหวะ
hexameter(n) โคลงภาษาอังกฤษที่มีหกจังหวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hexadecimal๑. ฐานสิบหก๒. โสฬสนิยม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hexadecimal๑. โสฬสนิยม๒. ฐานสิบหก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hexadecimal methodวิธีโสฬสนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hexadecimal notationสัญกรณ์ฐานสิบหก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hexadecimal number systemระบบจำนวนฐานสิบหก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hexafoilรูปหกกลีบกลมสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hexagonรูปหกเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hexagynous๑. มีเกสรเพศเมียหกอัน๒. มีหกคาร์เพล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hexahedronทรงหกหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hexamerousมีหกส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hexachlorobenzeneเฮกซะคลอโรเบนซีน [TU Subject Heading]
Hexachlorobenzeneเฮกซ่าคลอโรเบนซีน [การแพทย์]
hexadicimal numberเลขฐานสิบหก [คอมพิวเตอร์]
Hexadimethrineเฮกซาไดมีทรีน [TU Subject Heading]
Hexadimethrine Bromideเฮกซาไดมีทรีนโบรไมด์ [การแพทย์]
Hexamethylmelamineเฮกซาเมทิลเมลามิน [การแพทย์]
Hexose Monophosphate Shuntวงจรเอ็กโซสโมโนฟอสเฟต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hexavalent chromium (n ) สารเฮกซาวาเลนต์ โครเมียม
See also: S. Cr vl,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Throw a hex on you.- ขอให้มันกลับไปหาแก The Love Guru (2008)
The spells, hexes. This is the last time. I promise.เอาล่ะ ฉันยอมแพ้ก็ได้ คาถา, คำสาป ทั้งหลาย Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Dude, where are all the hex bags?ถุงคำสาปไปไหนแล้วล่ะ ? The Monster at the End of This Book (2009)
Hex bags. No way the angels will find us with those.ถุงสาป เก็บไว้แล้วพวกเทวดาจะหาเราไม่เจอ Sympathy for the Devil (2009)
Those hex bags won't be enough to protect you.ถุงสาปพวกนั้นไม่พอที่จะคุ้มครองนายหรอก Sympathy for the Devil (2009)
The lubricant in the fracture contains hexane silicone, mineral oil and propellant.สารหล่อลื่ืนที่ว่า ประกอบด้วยเฮ็กเซน ซิลิกอน น้ำมันแร่ สารเร่งการขับเคลื่อน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It's a corundum in the trigonal crystal system and the hexagonal scalenohedral class.มันคือหินจำพวกพลอย/ทับทิม ตามระบบหินคริสตอล สมมาตรสามส่วน และมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม ในชั้น scalenohedral A Night at the Bones Museum (2009)
Maybe I did hex that Bell girl. Maybe I didn't. What's it to you?บางทีผมอาจทำเหมือนเด็กถือกระเป๋า บางทีอาจจะไม่ แล้วคุณล่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Katie? I know what you did, Malfoy. You hexed her, didn't you?เคที่ ฉันรู้ว่าเป็นนาย มัลฟอย ที่สาบเคที่ ใช่มั้ย Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
A hexadecimal colorcode system This won't be but a momentระบบเลขทศนิยม 6 หลัก เดาไม่ยากนักหรอก Monsters vs. Aliens (2009)
My liver is a Hexa-Tan from a specialty house in Denmark.ตับรุ่นแฮ็กซาแทน จากเดนมาร์ค Repo Men (2010)
The system uses one-level page tables that start at address hex 400.ตัวระบบใช้ page table แบบระดับเดียว ซึ่งเริ่มที่เลขฐานแปดที่ 400 The Social Network (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปหกเหลี่ยม[N] hexagon, See also: six-sided polygon
รูปห้าเหลี่ยม[N] hexagon, Syn. ห้าเหลี่ยม, Count unit: รูป
สาปแช่ง[V] curse, See also: hex, jinx, Syn. แช่ง, แช่งชัก, แช่งชักหักกระดูก, Example: ชาวบ้านสาปแช่งเธอและครอบครัวของเธอ คำทุกคำยังคงก้องอยู่ในหูของเธอ, Thai definition: ด่าว่าร้ายให้เป็นไปต่างๆ ในทางที่ไม่ดี
หกเหลี่ยม[N] hexagon, Syn. ทรงหกเหลี่ยม, Example: รูปทรงเรขาคณิต ที่พบมากที่สุดคือ วงกลม และสี่เหลี่ยม รองลงมาคือ สามเหลี่ยม หกเหลี่ยม และ แปดเหลี่ยม, Thai definition: รูปทรงที่ประกอบด้วยด้าน 6 ด้าน
รังแตน[N] kind of running hexagonal design, See also: hexagonal decorative design, Syn. ลายรังแตน, Thai definition: ลายที่มีลักษณะคล้ายดาวจงกลหรือดอกบัวแย้ม
รังแตน[N] hexogonal-shaped ring, Syn. แหวนรังแตน, Count unit: วง, Thai definition: แหวนที่หัวมีทรงคล้ายรูปดอกบัวแย้ม
ถูกกระทำ[V] hex, See also: curse, Thai definition: ถูกทำร้ายโดยวิธีใช้เวทมนตร์ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮกเซน[n.] (hēksēn) EN: hexane   FR: hexane [m]
กรดเฮ็กซูโรนิก[n. exp.] (krot hēksūrōnik) EN: hexuronic acid ; C6H8O6   FR: acide hexuronique [m] ; C6H8O6 ; acide ascorbique [m]
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่[n. prop.] (Prathēt Farangsēt phaendin yai) EN: metropolitan France   FR: France métropolitaine ; la Métropole ; l'Hexagone
ระบบตัวเลขฐานสิบหก[n. exp.] (rabop tūalēk thān sip-hok) EN: hexadecimal system   FR: système de numération hexadécimal [m] ; système hexadécimal [m]
รูปหกเหลี่ยม[n. exp.] (rūp hok līem) EN: hexagon   FR: hexagone [m]
สาป[v.] (sāp) EN: bewitch ; spell ; hex ; curse   FR: maudire
ถูกกระทำ[v.] (thūkkratham) EN: be a victim of black magic ; hex ; curse   
อูนอูนเฮกเซียม[n.] (ūnūnhēksīem) EN: ununhexium   FR: ununhexium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEXT    HH EH1 K S T
HEXCEL    HH EH1 K S AH0 L
HEXAGON    HH EH1 K S AH0 G AA2 N
HEXAGONAL    HH EH0 K S AE1 G AH0 N AH0 L
HEXACHLOROPHENE    HH EH2 K S AH0 K L AO1 R AH0 F IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hexham    (n) (h e1 k s @ m)
hexagon    (n) (h e1 k s @ g @ n)
hexagons    (n) (h e1 k s @ g @ n z)
hexagonal    (j) (h e1 k s a1 g @ n l)
hexameter    (n) (h e1 k s a1 m i t @ r)
hexameters    (n) (h e1 k s a1 m i t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hexe(n vulgar) |die , pl. Hexen| แม่มด อาจใช้แสดงอาการโกรธ เช่น Du, alte Hexe!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hexensabbat {m}; Zusammenkunft der Hexenwitches' sabbath [Add to Longdo]
Hexensabbat {m} | Hexensabbate {pl}coven | covens [Add to Longdo]
Hexentanzplatz {m}fairy ring [Add to Longdo]
Hexenverbrennung {f} [hist.]burning of witches [Add to Longdo]
Hexenverfolgung {f}; Hexenjagd {f} [hist.]witch-hunt [Add to Longdo]
Hexerei {f} | Hexereien {pl}witchcraft | witchcrafts [Add to Longdo]
Hexerei {f} | Hexereien {pl}witchery | witcheries [Add to Longdo]
Hexerei {f} | Hexereien {pl}wizardry | wizardries [Add to Longdo]
Hexaeder {n} | Hexaeder {pl}hexahedron | hexahedrons [Add to Longdo]
Hexe {f} | Hexen {pl} | alte Hexewitch | witches | old witch [Add to Longdo]
Hexe {f}; Wahrsagerin {f} | Hexen {pl}; Wahrsagerinnen {pl}sibyl | sibyls [Add to Longdo]
Hexe {f} | Hexen {pl}hag | hags [Add to Longdo]
Hexeneinmaleins {n}magic formula [Add to Longdo]
Hexenhaus {n}witch's cottage [Add to Longdo]
Hexenmeister {m}wizard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイナメ科;鮎魚女科;鮎並科[アイナメか(アイナメ科);あいなめか(鮎魚女科;鮎並科), ainame ka ( ainame ka ); ainameka ( ayu sakana onna ka ; ayu nami ka )] (n) Hexagrammidae (family of marine fishes incorporating the greenlings) [Add to Longdo]
ウンウンヘキシウム[, un'unhekishiumu] (n) ununhexium (Uuh) [Add to Longdo]
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member) [Add to Longdo]
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark) [Add to Longdo]
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits) [Add to Longdo]
カグラザメ属[カグラザメぞく, kagurazame zoku] (n) Hexanchus (genus of sixgill sharks in the family Hexanchidae comprised of 2 extant species) [Add to Longdo]
カセクシス[, kasekushisu] (n) cathexis [Add to Longdo]
クロルヘキシジン[, kuroruhekishijin] (n) chlorhexidine [Add to Longdo]
シクロヘキサン[, shikurohekisan] (n) cyclohexane [Add to Longdo]
シロカグラ[, shirokagura] (n) bigeyed sixgill shark (Hexanchus nakamurai, species of cow shark) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克什克腾[Kè shí kè téng, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ, / ] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
克什克腾旗[Kè shí kè téng qí, ㄎㄜˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄊㄥˊ ㄑㄧˊ, / ] Hexigten banner or Kesigüten Khoshuu, a county level subdivision of Chifeng 赤峰, Inner Mongolia [Add to Longdo]
六方[liù fāng, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄤ, ] hexagonal [Add to Longdo]
六角形[liù jiǎo xíng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] hexagon [Add to Longdo]
六边形[liù biān xíng, ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] hexagon [Add to Longdo]
十六进制[shí liù jìn zhì, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] hexadecimal [Add to Longdo]
蜂窝煤[fēng wō méi, ㄈㄥ ㄨㄛ ㄇㄟˊ, / ] hexagonal household coal briquet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バインヘクス[ばいんへくす, bainhekusu] BinHex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hex- \Hex-\, Hexa \Hex"a\ [Gr. "e`x six. See {Six}.]
   A prefix or combining form, used to denote six, sixth, etc.;
   as, hexatomic, hexabasic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hex
   adj 1: of or pertaining to a number system having 16 as its base
       [syn: {hexadecimal}, {hex}]
   n 1: an evil spell; "a witch put a curse on his whole family";
      "he put the whammy on me" [syn: {hex}, {jinx}, {curse},
      {whammy}]
   v 1: cast a spell over someone or something; put a hex on
      someone or something [syn: {hex}, {bewitch}, {glamour},
      {witch}, {enchant}, {jinx}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hex
  n.
 
   1. Short for {hexadecimal}, base 16.
 
   2. A 6-pack of anything (compare {quad}, sense 2). Neither usage has
   anything to do with {magic} or {black art}, though the pun is appreciated
   and occasionally used by hackers. True story: As a joke, some hackers once
   offered some surplus ICs for sale to be worn as protective amulets against
   hostile magic. The chips were, of course, hex inverters.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top