ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hectic

HH EH1 K T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hectic-, *hectic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hectic(adj) วุ่นวาย, Syn. bustling, frantic, frenetic, Ant. calm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย, น่าตื่นเต้น, เร่าร้อนใจ, เป็นไข้, สูญเสีย, เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically, hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic, feverish

English-Thai: Nontri Dictionary
hectic(adj) น่าตื่นเต้น, เผ็ดร้อน, น่าใจหายใจคว่ำ, เป็นไข้, เป็นวัณโรค

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย I Spit on Your Grave (1978)
"Her hectic daily schedule..."ตารางเวลา ประจำวันของเธอ ที่ น่าตื่นเต้น I Spit on Your Grave (1978)
Let's just say things were a little... hectic around the house.เอาเป็นว่าทุกอย่างกำลังวุ่นวาย American Beauty (1999)
If they weren't too busy with all the many other things in their hectic life, yes.ถ้าเขาไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับธุระอันน่าตื่นเต้นในชีวิตล่ะก็ ใช่ผมอยากให้ไป Hope Springs (2003)
There will be plenty of time in between, due to the hectic traffic here.เละเวลาคงจะรัดตัวมากท่าน เนื่องด้วยการจราจรที่ติดขัด Princess Hours (2006)
I thought you were feeling tired because of the hectic scheduleกระหม่อม นึกว่าพระองค์ทรงรู้สึกเหนื่อยจากกำหนดการที่แน่นพะยะคะ Princess Hours (2006)
If a girl as hectic as you followed me around... saying she likes me and that she wants to date me, ถ้าผู้หญิงที่มีแต่ความวุ่นวายอย่างนายคอยตามฉันไปทุกที่... คอยพูดว่าชอบฉัน และอยากไปเที่ยวกับฉัน, The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Look, I know things can be hectic with the wedding.ผมรู้ว่าอะไรก็วุ่นวายไปหน่อย เกี่ยวกับงานแต่ง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You know, it's a little hectic at work and stuff.คือแบบ. เรื่องยุ่งๆนิดหน่อย ที่ทำงานอะไรพวกนั้น Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Wow. I didn't realize life got so hectic at the Buy More.ว๊าว นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่างานมันจะยุ่ง ขนาดนั้นที่บาย์มอร์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
It's pretty hectic out there, female-wise.- เสียงดังกลบทั่วบ้านนาย. - แล้วมันจะออกมาน่ากลัวยังไงบ้าง Down (2009)
Things were a little hectic this morning.เพิ่งมีลูกคนใหม่ สิ่งต่างๆมันวุ่นวาย นิดหน่อยเมื่อเช้านี้ Living the Dream (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระวูดกระวาด(adv) hurriedly, See also: hecticly, bustlingly, Syn. กระวีกระวาด, Ant. เฉื่อยชา, อืดอาด, Example: เขาเดินกระวูดกระวาดออกไปอย่างเร่งรีบ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HECTIC HH EH1 K T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hectic (j) hˈɛktɪk (h e1 k t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hektisch { adj } | hektischer | am hektischstenhectic | more hectic | most hectic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんやわんや[tenyawanya] (adj-no) hectic; topsy-turvy; chaotic [Add to Longdo]
忙しい(P);忙がしい(io)[いそがしい(P);せわしい(忙しい), isogashii (P); sewashii ( isogashi i )] (adj-i) busy; hectic; occupied; engaged; (P) [Add to Longdo]
猛追[もうつい, moutsui] (n, vs) hot chase (pursuit); hectic chase [Add to Longdo]
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hectic \Hec"tic\, a. [F. hectique, Gr. ? habitual, consumptive,
   fr. ? habit, a habit of body or mind, fr. ? to have; akin to
   Skr. sah to overpower, endure; cf. AS. sige, sigor, victory,
   G. sieg, Goth. sigis. Cf. {Scheme}.]
   1. Habitual; constitutional; pertaining especially to slow
    waste of animal tissue, as in consumption; as, a hectic
    type in disease; a hectic flush.
    [1913 Webster]
 
   2. In a hectic condition; having hectic fever; consumptive;
    as, a hectic patient.
    [1913 Webster]
 
   {Hectic fever} (Med.), a fever of irritation and debility,
    occurring usually at a advanced stage of exhausting
    disease, as a in pulmonary consumption.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hectic \Hec"tic\, n.
   1. (Med.) Hectic fever.
    [1913 Webster]
 
   2. A hectic flush.
    [1913 Webster]
 
       It is no living hue, but a strange hectic. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hectic
   adj 1: marked by intense agitation or emotion; "worked at a
       feverish pace" [syn: {feverish}, {hectic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top