ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haze over

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haze over-, *haze over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haze over[PHRV] มัวลง, See also: สลัว, Syn. film over, glaze over

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haze over
   v 1: make less visible or unclear; "The stars are obscured by
      the clouds"; "the big elm tree obscures our view of the
      valley" [syn: {obscure}, {befog}, {becloud}, {obnubilate},
      {haze over}, {fog}, {cloud}, {mist}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

haze over ( HH EY1 Z OW1 V ER0)

 


  

 
haze over
 • มัวลง: สลัว [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top