ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

have no alternative

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -have no alternative-, *have no alternative*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in my official capacity, I have no alternative but to pursue his accusations.เเต่ด้วยหน้าที่เเล้ว ผมไม่มีทางเลือก นอกจากรับฟังข้อกล่าวหาของเขา Rebecca (1940)
This is the only way it'll work. We have no alternative.นี่เป็นวิธีเดียวที่มันจะทำงาน เราไม่มีทางเลือกอื่น In the Name of the Father (1993)
I have no alternative.ชั้นไม่มีทางเลือก Sins of the Fathers (2011)
Once our battle fleet is detected entering the Formic solar system, we will have no alternative but to engage I trust we have chosen our Commander well.ท้ายสุด กองทัพของเธอต้องสนับสนุน และป้องกันทรัพย์สินสำคัญส่วนใหญ่ 70 พันล้านเหรียญ สำหรับการสร้าง Ender's Game (2013)
I will have no alternative but to interpret that as an incitement of mutiny.ข้าจะไม่มีทางเลือกใดนอกจากตีความหมาย ว่านั่นเป็นการยั่วยุให้มีการก่อกบฎ VIII. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
have no alternativeBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
have no alternativeWe have no alternative but to work.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตันปัญญา[v. exp.] (tan panyā) EN: have no idea ; be at the end of one's wit ; have no alternative ; be stumped ; at the end of one's tether   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只得[zhǐ dé, ㄓˇ ㄉㄜˊ, ] have no alternative but to; be obliged to, #6,838 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top