ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hatcheries

HH AE1 CH ER0 IY0 Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hatcheries-, *hatcheries*, hatcherie , hatchery
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hatcheries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hatcheries*)
CMU English Pronouncing Dictionary
HATCHERIES    HH AE1 CH ER0 IY0 Z
THATCHERISM    TH AE1 CH ER0 IH2 Z AH0 M
THATCHERITE    TH AE1 CH ER0 AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hatcheries    (n) hˈætʃərɪz (h a1 ch @ r i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top