ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hardpan

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hardpan-, *hardpan*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardpan(n. ชั้นดินที่แข็ง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hardpanชั้นดานแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hardpanhardpan, ชั้นดานแข็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardpan \Hard"pan`\ (h[aum]rd"p[a^]n), n.
   The hard substratum. Same as {Hard pan}, under {Hard}, a.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardpan
   n 1: crust or layer of hard subsoil encrusted with calcium-
      carbonate occurring in arid or semiarid regions [syn:
      {caliche}, {hardpan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top