ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hang out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hang out-, *hang out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
to hang out(v, slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hang out(phrv) ชะโงกออกไป, See also: ยื่นออกไป, Syn. lean out
hang out(phrv) ใช้เวลามาก (คำไม่เป็นทางการ)
hang out for(phrv) เรียกร้อง, Syn. hold out of, stand out for, stick out for

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gonna hang out the washing on the Siegfried Lineพวกเราจะออกไปเที่ยวซักผ้า ในแนวซิกฟรีด How I Won the War (1967)
Why do you hang out here all the time?ทำไมคุณ ออกไปเที่ยว ที่นี่ aII เวลาหรือไม่ I Spit on Your Grave (1978)
I used to hang out at the Magumba Bar.ผมเคยไปเที่ยวที่บาร์มากุมบ้าเป็นประจำ Airplane! (1980)
Hey, Frank, you wanna hang out with us, then come on.Hey, แฟรงก์คุณอยากจะลองออกไปเที่ยวกับเราแล้วมา Bloodsport (1988)
You're in trouble already. So hang out with me tonight.ไหนๆ ก็มีปัญหาอยู่แล้ว คืนนี้อยู่กับผมเถอะ Punchline (1988)
- You wanna hang out and get high?- คุณต้องการที่จะแขวนออกและได้รับสูง Pulp Fiction (1994)
Actually, thanks, but I'm just gonna hang out here tonight.ขอบใจนะ แต่ฉันว่าฉันอยู่นี่ ดีกว่าคืนนี้ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Just hang out and sleep in.เพียงแค่ออกไปเที่ยว และนอนใน. Contact (1997)
- Why don't we just hang out here all day?เข้าใจ แล้วจะนั่งอยู่นี่ทั้งวันเลยรึไง Good Will Hunting (1997)
Why does he hang out with those retarded gorillas, as you call them?เปล่า เจอรี่ทำไมเขาถึงไปสิงอยู่กับ พวกที่นายเรียกว่ากอริลล่า Good Will Hunting (1997)
You hang out at a library.คุณไปที่ห้องสมุด City of Angels (1998)
I had left to hang out with him, drinking and laughing like we always used to.ผมจะเหลือเวลาอีกสักเท่าไหร่... . ...ที่ผมกับเพื่อน จะได้ดื่มกัน Christmas in August (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hang outAt you gonna let it all hang out.
hang outCan I hang out here till seven?
hang outOh boy ... when they hang out with you for long everyone ends up picking up your bad habits.
hang outThis bar is a popular student hang out.

Japanese-English: EDICT Dictionary
掲げる[かかげる, kakageru] (v1, vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P) #11,484 [Add to Longdo]
フリチン[furichin] (n) (sl) (vulg) having the penis hang out (e.g. no trousers or pants) [Add to Longdo]
旗を出す[はたをだす, hatawodasu] (exp, v5s) to hang out a flag [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s, vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp, v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony) [Add to Longdo]
巣食う(ateji);巣くう[すくう, sukuu] (v5u, vi) (1) to build (a nest); to nest; (2) to haunt (a place); to hang out (somewhere) [Add to Longdo]
屯す[とんす, tonsu] (v5s, vi) (1) (uk) (See 屯する) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location) [Add to Longdo]
屯する[たむろする;とんする, tamurosuru ; tonsuru] (vs-s, vi) (1) (uk) to gather in large numbers (of people); to hang out (as a large group); (2) to assemble (as a military unit or posse); to be quartered (in a particular location) [Add to Longdo]
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r, vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in [Add to Longdo]
連む[つるむ, tsurumu] (v5m, vi) to go with (a companion); to hang out with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hang out
      v 1: spend time in a certain location or with certain people;
           "She hangs out at the corner cafe"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top