ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handsel

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handsel-, *handsel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handsel(แฮน'เซิล) n. ของขวัญ,ประสบการณ์แรกเริ่ม vt. ให้ของขวัญแก่,ทำพิธีเปิดกิจการ,ใช้เป็นครั้งแรก,พยายามหรือประสบเป็นครั้งแรก., Syn. hansel

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handsel \Hand"sel\ (h[a^]nd"s[e^]l), n. [Written also {hansel}.]
   [OE. handsal, hansal, hansel, AS. handselena giving into
   hands, or more prob. fr. Icel. handsal; hand hand + sal sale,
   bargain; akin to AS. sellan to give, deliver. See {Sell},
   {Sale}. ]
   1. A sale, gift, or delivery into the hand of another;
    especially, a sale, gift, delivery, or using which is the
    first of a series, and regarded as an omen for the rest; a
    first installment; an earnest; as the first money received
    for the sale of goods in the morning, the first money
    taken at a shop newly opened, the first present sent to a
    young woman on her wedding day, etc.
    [1913 Webster]
 
       Their first good handsel of breath in this world.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Our present tears here, not our present laughter,
       Are but the handsels of our joys hereafter.
                          --Herrick.
    [1913 Webster]
 
   2. Price; payment. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Handsel Monday}, the first Monday of the new year, when
    handsels or presents are given to servants, children, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handsel \Hand"sel\, v. t. [imp. & p. p. {Handseled} or
   {Handselled} (h[a^]nd"s[e^]ld); p. pr. & vb. n. {Handseling}
   or {Handselling}.] [Written also hansel.] [OE handsellen,
   hansellen; cf. Icel. hadsala, handselja. See {Handsel}, n.]
   1. To give a handsel to.
    [1913 Webster]
 
   2. To use or do for the first time, esp. so as to make
    fortunate or unfortunate; to try experimentally.
    [1913 Webster]
 
       No contrivance of our body, but some good man in
       Scripture hath handseled it with prayer. --Fuller.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

handsel

 


  

 
handsel
 • (แฮน'เซิล) n. ของขวัญ,ประสบการณ์แรกเริ่ม vt. ให้ของขวัญแก่,ทำพิธีเปิดกิจการ,ใช้เป็นครั้งแรก,พยายามหรือประสบเป็นครั้งแรก. ###S. hansel [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top