ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handcar

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handcar-, *handcar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handcart[N] รถเข็นขนาดเล็ก, See also: รถลากขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handcarn. รถสี่ล้อที่ใช้มือโยกบนรางรถไฟ
handcartn. รถเข็นขนาดเล็ก,รถลากขนาดเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelbarrow ; handcart   FR: brouette [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handcart (n) hˈændkaːt (h a1 n d k aa t)
handcarts (n) hˈændkaːts (h a1 n d k aa t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンドカート[, handoka-to] (n) handcart [Add to Longdo]
手押し車[ておしぐるま, teoshiguruma] (n) handcart; wheelbarrow [Add to Longdo]
手車[てぐるま, teguruma] (n) handcart; wheelbarrow [Add to Longdo]
人車軌道[じんしゃきどう, jinshakidou] (n) handcar railroad; handcar railway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  handcar \handcar\ n.
     a small railroad car propelled by hand or by a small motor.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  handcar
      n 1: a small railroad car propelled by hand or by a small motor

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top