ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gusher

G AH1 SH ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gusher-, *gusher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gusher[N] บ่อน้ำมันที่มีน้ำมันไหลพุ่งขึ้นมา, See also: คนพูดมาก, คนพูดพล่าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม

CMU English Pronouncing Dictionary
GUSHER G AH1 SH ER0
GUSHERS G AH1 SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gusher (n) gˈʌʃər (g uh1 sh @ r)
gushers (n) gˈʌʃəz (g uh1 sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwärmer {m} | Schwärmer {pl}gusher | gushers [Add to Longdo]
Springquelle {f} | Springquellen {pl}gusher | gushers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迸り[ほとばしり, hotobashiri] (n) gusher; spout; outpouring; effusion; torrent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gusher \Gush"er\, n.
   One who gushes. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gusher
   n 1: an oil well with a strong natural flow so that pumping is
      not necessary

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top