ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grow up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grow up-, *grow up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grow up(phrv) เจริญเติบโตขึ้นไปทางทิศหรือด้าน, See also: เติบโตโดยหันไปทางด้าน
grow up(phrv) พัฒนาขึ้น, See also: เติบโตขึ้น ทางความคิด, วิถีชีวิต
grow up(phrv) เจริญขึ้น, See also: สูงขึ้น, มากขึ้น
grow upon(phrv) เลื้อยอยู่ตาม, See also: พืชผักผลไม้เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม, Syn. grow on
grow upon(phrv) ค่อยๆชอบมากขึ้น
grow upon(phrv) กลายเป็นนิสัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to put my clock forward so I can grow up fasterแม่อยากเอาไปติดข้างหน้านาฬิกามันจะได้โตเร็วขึ้น 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Want to grow up to be a bum?อยากจะโตมาเป็นไอโง่ใช่ไหม? Goodfellas (1990)
They don't know nothing yet. When you're a kid, you think you'll grow up to be wonderful instead of an asshole, like everybody else.ชั้นได้ยินมาว่านิตยสารเค้าล้มละลาย นี่คงจะเป็นเรื่องดีบางเรื่องที่ยังเกิดขึ้นนะ Hero (1992)
You don't want him to grow up soft, do you? It's tough out there.แกเป็นคนเดียวที่ห่วงใยชั้นมาตลอด ชั้นจะฆ่าแกได้ไง Hero (1992)
You need some time to grow up a little.เธอก็ต้องการเวลาบ้าง เพื่อโตขึ้นอีกนิดหน่อย Léon: The Professional (1994)
- He totally won. So did you grow up around here then?ชนะขาดลอยเลย คุณเป็นคนแถวนี้เหรอ Good Will Hunting (1997)
Make your choice ´cause you got to grow up to be successfulตัดสินใจดี ๆโตจะได้เป็นเจ้าคนนายคน Nothing to Lose (1997)
My son grow up to be a lawyer I swear I'll kikk him myselfโตขึ้นขืนเป็นทนายได้ฆ่าตายคามือแน่ The Legend of 1900 (1998)
If I get lucky, I'll get to grow up and listen to Air Supply like you.แต่ฉันก็โชคดีที่โตขึ้นมา โดยไม่ได้ฟัง "แอร์ซัพพลาย" แบบนาย Rock Star (2001)
You try to raise your children in the ways of the Lord so that when they grow up they will followเธอพยายามจะมีเด็ก ตามหนทางของพระเจ้า เมื่อเด็กโตมาพวกเขาจะตามรอย Ken Park (2002)
I thought he'd grow up to be a combination of Edison and Lincoln.ผมนึกว่าถ้าพี่ผมโตขึ้น คงเป็นเหมือนเอดิสันผสมกับลินคอน Yomigaeri (2002)
My dream is that you'll grow up and go to college and then maybe someday you'll build your own castle.พ่อฝันไว้ว่าหนูจะโตขึ้น และเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย... ...จากนั้นหนูก็จะสร้างปราสาทของหนูเอง ในวันนึง A Cinderella Story (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grow upAmerican children grow up hearing those words.
grow upChildren grow up so quickly.
grow upChildren should grow up carefree.
grow upChildren will produce beautiful works when they grow up.
grow upEat your vegetables so that you will grow up to be big and strong.
grow upGrow up, Joe.
grow upI aim to be a doctor when I grow up.
grow upI haven't heard anyone call him a late bloomer in a while. But I do wonder when he's going to grow up.
grow upI want to be a pilot when I grow up.
grow upI want to be somebody when I grow up.
grow upI want to grow up to be a great scientist.
grow upI want to teach history when I grow up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เติบใหญ่(v) grow up, See also: grow, develop, increase, Syn. โตขึ้น, เติบโต, เจริญ, เจริญเติบโต, Example: แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่
โต(v) grow up, See also: grow, develop, Syn. เจริญ, เติบโต, Example: เมื่อเล็กๆ เด็กจะถูกกล่อมเกลาจากพ่อแม่ เมื่อโตขึ้นมาก็มีครูเพื่อน และเมื่อโตมากๆ ก็มีทีวีและหนังสือพิมพ์และอื่นๆ
เจริญเติบโต(v) grow up, See also: develop, grow, increase, Syn. เจริญวัย, เติบโต, Example: ปลาจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในระยะแรก
เจริญวัย(v) grow up, See also: develop, increase, Syn. เติบโต, Example: เมื่อเด็กเจริญวัยขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาต้องสั่งสมแต่สิ่งที่ดีงามให้กับเขา
ขึ้น(v) come into being, See also: grow up, come out, be up, happen, Syn. เกิด, เกิดขึ้น, Ant. หาย, Example: สนิมขึ้นที่ฐานของเครื่องซักผ้าเพราะโดนน้ำบ่อย, Thai Definition: มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญเติบโต[jaroēn-toēptō] (v, exp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase  FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[jaroēnwai] (v, exp) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into  FR: se développer
โต[tō] (v) EN: grow ; grow up ; develop  FR: grandir ; être grand
เติบโต[toēptō] (v) EN: grow ; grow up  FR: croître ; s'agrandir
โตขึ้น[tōkheun] (v) EN: grow up  FR: grandir ; grossir

Japanese-English: EDICT Dictionary
育ち行く;育ちゆく[そだちゆく, sodachiyuku] (v5k-s) to grow up [Add to Longdo]
成人[せいじん, seijin] (n) (1) adult; (vs) (2) to grow up; to mature; (3) (See 新成人) to come of age; (P) [Add to Longdo]
長じる[ちょうじる, choujiru] (v1, vi) (1) (See 長ずる・1) to grow; to grow up; (2) (See 長ずる・2) to be good at; to excel in [Add to Longdo]
長ずる[ちょうずる, chouzuru] (vz, vi) (1) (See 長じる・1) to grow; to grow up; (2) (See 長じる・2) to be good at; to excel in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  grow up
      v 1: become an adult

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top