Search result for

government

(141 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -government-, *government*
English-Thai: Longdo Dictionary
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
government[N] รัฐบาล, See also: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร
governmental[ADJ] แห่งการปกครอง, See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล
government bond[N] พันธบัตรรัฐบาล, Syn. bond
government funds[N] เงินหลวง, Syn. favoritism
Government House[N] ทำเนียบรัฐบาล
government party[N] พรรครัฐบาล
government official[N] ข้าราชการ, See also: เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล, Syn. commissioner
government-in-exile[N] รัฐบาลพลัดถิ่น
government scholarship[N] ทุนรัฐบาล
government organization[N] องค์การรัฐบาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
government(กัฟ'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล,การปกครอง, See also: governmental adj., Syn. order,rule control ###A. anarchy,chaos
government houseทำเนียบรัฐบาล
government issueสิ่งที่จัดการหรือจัดทำให้โดยรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา)
government manข้าราชการ,เจ้าหน้าที่รัฐบาล
government paperพันธบัตรของรัฐบาล
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น
antigovernment(แอนทีกัฟ' เวอเมินท) adj. ซึ่งต่อต้านรัฐบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
government(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
misgovernment(n) การปกครองไม่ดี,การจัดการไม่ได้
SELF-self-government(n) การควบคุมตัวเอง,การปกครองตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government benchที่นั่งฝ่ายรัฐบาล (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government billร่างกฎหมายของรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government billร่างกฎหมายของรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government departmentกรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government employeeลูกจ้างรัฐบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Government Gazette; Gazette, Governmentราชกิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government in exileรัฐบาลพลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government in exileรัฐบาลพลัดถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Governmentการปกครอง [TU Subject Heading]
Governmentรัฐบาล [การแพทย์]
Government aid to educationความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษา [TU Subject Heading]
Government aid to higher educationความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Government aid to private schoolsความช่วยเหลือของรัฐแก่สถานศึกษาเอกชน [TU Subject Heading]
Government aid to the artsความช่วยเหลือของรัฐด้านศิลปะ [TU Subject Heading]
Government and the pressรัฐกับสื่อข่าวสาร [TU Subject Heading]
Government attorneysอัยการ [TU Subject Heading]
Government business enterprisesรัฐวิสาหกิจ [TU Subject Heading]
Government communication systemsระบบการสื่อสารภาครัฐ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
government pension fundกบข.
Government Relations (n ) รัฐสัมพันธ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, so, I'm smarter than the average, but that doesn't mean the government has the right to treat me like their own private guinea pig.โอเคได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีสิทธิ ฉันดูแลตัวเองได้ฉันไม่หนูทดลอง Odyssey (2008)
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
Look at them! They are all government authorized merchandisesดูนั่น,คนของทางการนี่นา Iljimae (2008)
We only focused on gaining the Myung's favor so the government became like thisเราต้องการการสนับสนุนของ มยอง เท่านั้น ทำให้รัฐบาลกลายเป็นแบบนี้ Iljimae (2008)
You're a minister in the government, for God's sake!คุณเป็นผู้รับใช้รัฐบาล เห็นแก่พระเจ้าเถอะ The Bank Job (2008)
[A number of senior members of the government resigned] [following revelations about the activities at Sonia Bern's brothel]สมาชิกอาวุโสของรัฐบาล จำนวนนึงได้ลาออก เมื่อมีการเปิดเผยถึงการไปเที่ยว ที่โรงโสเภณีของโซเนีย เบิร์น The Bank Job (2008)
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If it really was a coup, the government will find the culprit.ถ้ามันเป็นการกบฏจริงๆ ราชสำนักก็จะจับคนผิดได้เองแหละ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If this is made public, the government will be in chaos.ถ้ามันได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน ราชสำนักจะต้องวุ่นวายเป็นแน่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
This warehouse is where you and your government have hidden all of your secrets, yes?โกดังนี่ คือที่ที่คุณและรัฐบาลของคุณ ซ่อนความลับทั้งหมดของคุณไว้ใช่ไหม? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The government's got us seeing Communists in our soup.พวกรัฐบาลจับตา/มองหาคอมมิวนิสต์ในซุปเรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The military government wants the abundant natural resources on Karen land.รัฐบาลทหารตองการ ทรัพยากรบนทีดินของชาวกะเหรียง Rambo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
governmentAccept a high post in the government.
governmentA combination of parties formed the new government.
governmentAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
governmentA government official's stately mansion was looted.
governmentA government suffers from civil affairs.
governmentAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
governmentAnd our council is the local government for our area.
governmentA stable economy is the aim of every government.
governmentAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
governmentBring an action against the Government.
governmentBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
governmentBut every man had to give five years of service to the government.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารประเทศ[N] government administrator, See also: government official, Example: ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ
ผู้นำรัฐบาล[N] government leader, See also: head of government, Example: สื่อมวลชนในประเทศไทยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ ภายใต้ทฤษฎีเสรีนิยม, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐบาล
วงราชการ[N] government setting, Syn. วงการราชการ, แวดวงราชการ, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่เพชรน้ำเอกในวงราชการ ประจำปี 2545, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับราชการ
ร.[N] government service, Syn. ราชการ
รสก.[N] government enterprise, Syn. รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานราชการ[N] government sector, See also: state sector, Syn. หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล, Count unit: แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
ภาครัฐบาล[N] government sector, Syn. ภาครัฐ, Ant. ภาคเอกชน, Example: การใช้คอมพิวเตอร์ในภาครัฐบาลขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้วิธีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป
ลูกจ้างรัฐบาล[N] government employee
รัฐบาล[N] government, Example: คนทั้งสองประท้วงรัฐบาลมาตั้งแต่ก่อนหน้านักศึกษาจะเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเสียอีก, Count unit: ชุด, Thai definition: องค์กรที่ใช้อำนาจบริหารในการปกครองประเทศ
ราชการ[N] government service, See also: service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service, Example: พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต, Thai definition: การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
เอกสารราชการ[n. exp.] (ēkkasān rātchakān) EN: government document ; official government papers   FR: document administratif [m] ; document officiel [m]
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization   FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่รัฐ[n.] (jaonāthī rat) EN: government officer   
เจ้าพนักงาน[n.] (jaophanakngān) EN: officer ; government official ; official   
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government   

CMU English Pronouncing Dictionary
GOVERNMENT    G AH1 V ER0 M AH0 N T
GOVERNMENT    G AH1 V ER0 N M AH0 N T
GOVERNMENTS    G AH1 V ER0 M AH0 N T S
GOVERNMENTS    G AH1 V ER0 N M AH0 N T S
GOVERNMENTS'    G AH1 V ER0 N M AH0 N T S
GOVERNMENTAL    G AH2 V ER0 N M EH1 N T AH0 L
GOVERNMENTAL    G AH1 V ER0 M EH2 N T AH0 L
GOVERNMENT'S    G AH1 V ER0 N M AH0 N T S
GOVERNMENT'S    G AH1 V ER0 M AH0 N T S
GOVERNMENTS'    G AH1 V ER0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
government    (n) (g uh1 v @ n m @ n t)
governments    (n) (g uh1 v @ n m @ n t s)
governmental    (j) (g uh2 v n m e1 n t l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsdruckschriften {pl}government documents [Add to Longdo]
Geschäftsführer {m} der Regierungsparteigovernment whip [Add to Longdo]
Landesregierung {f}; Regierung {f} | Landesregierungen {pl}; Regierungen {pl}government | governments [Add to Longdo]
Regierungsausgaben {pl}government expenditures [Add to Longdo]
Regierungsbeamte {m,f}; Regierungsbeamtergovernment official [Add to Longdo]
Regierungserklärung {f} [pol.] | Regierungserklärung {f} zur Lage der Nation (USA)government statement | State of the Union message [Am.] [Add to Longdo]
Staatsanleihe {f} | Staatsanleihen {pl}government loan | government loans [Add to Longdo]
Staatsanzeiger {m}government gazette [Add to Longdo]
Staatseinkünfte {pl}government revenue [Add to Longdo]
Staatspapier {n}government stocks [Add to Longdo]
Staatszuschuss {m} | Staatszuschüsse {pl}government subsidy | government subsidies [Add to Longdo]
staatliche Mittelgovernment funds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
ガバメント[, gabamento] (n) government [Add to Longdo]
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P) [Add to Longdo]
ジーマン[, ji-man] (n) G-men; government men [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公债[gōng zhài, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ, / ] government bond [Add to Longdo]
公署[gōng shǔ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, ] government office [Add to Longdo]
噶厦[gá xià, ㄍㄚˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] government of Tibet, dissolved in 1959 [Add to Longdo]
国债[guó zhài, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄞˋ, / ] government debt [Add to Longdo]
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official [Add to Longdo]
官费[guān fèi, ㄍㄨㄢ ㄈㄟˋ, / ] government funded; paid by state stipend [Add to Longdo]
官办[guān bàn, ㄍㄨㄢ ㄅㄢˋ, / ] government run; state enterprise [Add to Longdo]
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, / ] government granary [Add to Longdo]
政令[zhèng lìng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] government decree [Add to Longdo]
政务[zhèng wù, ㄓㄥˋ ˋ, / ] government affairs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
米政府[べいせふ, beisefu] U.S. government [Add to Longdo]
連邦政府[れんぼうせいふ, renbouseifu] federal government [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Government \Gov"ern*ment\, n. [F. gouvernement. See {Govern}.]
   1. The act of governing; the exercise of authority; the
    administration of laws; control; direction; regulation;
    as, civil, church, or family government.
    [1913 Webster]
 
   2. The mode of governing; the system of polity in a state;
    the established form of law.
    [1913 Webster]
 
       That free government which we have so dearly
       purchased, free commonwealth.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The right or power of governing; authority.
    [1913 Webster]
 
       I here resign my government to thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The person or persons authorized to administer the laws;
    the ruling power; the administration.
    [1913 Webster]
 
       When we, in England, speak of the government, we
       generally understand the ministers of the crown for
       the time being.            --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   5. The body politic governed by one authority; a state; as,
    the governments of Europe.
    [1913 Webster]
 
   6. Management of the limbs or body. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gram.) The influence of a word in regard to construction,
    requiring that another word should be in a particular
    case.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 government
   n 1: the organization that is the governing authority of a
      political unit; "the government reduced taxes"; "the matter
      was referred to higher authorities" [syn: {government},
      {authorities}, {regime}]
   2: the act of governing; exercising authority; "regulations for
     the governing of state prisons"; "he had considerable
     experience of government" [syn: {government}, {governing},
     {governance}, {government activity}, {administration}]
   3: (government) the system or form by which a community or other
     political unit is governed; "tyrannical government"
   4: the study of government of states and other political units
     [syn: {politics}, {political science}, {government}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gov
 
 1. (kıs.) governor, government.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top