ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go under

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go under-, *go under*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
go under(vi) ล้มละลาย, เจ๊ง เช่น That bookstore is going under.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go under(phrv) ลอดข้างใต้, See also: มุดข้างใต้, ผ่านด้านล่าง
go under(phrv) (สิ่งที่ลอย) จม
go under(phrv) ล้มเหลว, See also: ล้มละลาย
go under(phrv) หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
go under(phrv) จัดอยู่ในกลุ่มหรือประเภทของ, Syn. come under
go under(phrv) จัดอยู่ในกลุ่มของ, Syn. come under
go under(phrv) รู้จักกันในนามของ, Syn. go by
go under(phrv) จัดอยู่ในกลุ่มของ
go under(phrv) รู้จักกันในนามของ, See also: ไปในนามของ, ใช้ชื่อว่า, Syn. go by
go under the knife(idm) เข้ารับการผ่าตัด, See also: เข้าผ่าตัด, ถูกผ่าตัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You never heard of tanks that go under the water and fly up-a stairs?คุณไม่เคยเห็นหรอ ดำน้ำและบินได้หนะ The Great Dictator (1940)
We cannot pass over a mountain. Let us go under it.เราไม่สามารถผ่านเขาไปได้ พวกเราจะถูกฝังที่นี่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Sometimes, we'd really like to go under the warm duvet.บางทีเราก็ เราก็พร้อมที่ ไปอยู่ใต้ขนนุ่ม ๆ อันอุ่น ๆ March of the Penguins (2005)
Those round things are called tires, and they go under the car!สิ่งรอบเหล่านี้จะเรียกว่ายางและ พวกเขาไปใต้ท้องรถ! Cars (2006)
I'm too scared to go under a knife.ฉันกลัวมีดหมอที่สุดเลย 200 Pounds Beauty (2006)
Go under the drape and do not contaminate the sterile field.จับใต้ผ้าคลุมและอย่าทำให้บริเวณผ่าต้องติดเชื้อ A Change Is Gonna Come (2007)
Uh, let's, um- let's- let's go under those trees.ฉัน.. หาที่หลบฝนก่อนดีกว่า Cassandra's Dream (2007)
When the house started shaking, and daddy was passed out by his asthma... mrs.Greenberg made us all go under the stairs.ตอนที่บ้านเริ่มสั่น แล้วพ่อสลบไปจากหืด... . มิสกรีนเบิร์กพาพวกเราลงไปยังห้องใต้ดิน Welcome to Kanagawa (2008)
How did that go under the radar?เราตกข่าวได้ไงว่ะเนี่ย RocknRolla (2008)
We can't get a warrant, so we have to go under the radar on this one, garcia.การ์เซีย เราไม่มีหมายค้น เราจึงต้องดำเนินการตามแผนแบบลับๆ Memoriam (2008)
Not without being seen. What about the neighbors, uh, somewhere we can be staged from, you know, go under and up?แล้วบ้านข้างๆล่ะ เราเข้าไปที่นั่นก่อน แล้วเ่อ่อ ขุดดินมุดเข้าไปไง Breaking and Entering (2008)
We can't go under it, we can't go over it.ไปข้างใต้ก็ไม่ได้ ข้างบนก็ไม่ได้ Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go underIf we don't make a last ditch stand at winning that contract, we may very well go under.
go underIf you go underwater, hold your nose and blow (to clear your ears).
go underMany crimes go underreported.
go underPitching camp on sand banks that go under at high tide is a truly stupid thing to do.
go underWhen you take shelter, make sure you go under a big tree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอด(v) pass through, See also: go under, go through, Syn. ผ่าน, ทะลุ, Example: มุมตึกยังคงมีแสงไฟลอดออกมาตามขอบหน้าต่างที่ปิดสนิท, Thai Definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบน
ล่มจม(v) become bankrupt, See also: go under, become insolvent, be broke, be destitute, be impoverished, go to ruin, collapse, Syn. สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เขาทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อไม่ให้บริษัทล่มจม, Thai Definition: สูญเสียเงินทองข้าวของจนหมดตัวหรือเกือบหมดตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่มจม[lomjom] (x) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse  FR: être ruiné ; être insolvable
ลอด[løt] (v) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of  FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper

Japanese-English: EDICT Dictionary
潜る[もぐる, moguru] (v5r, vi) to dive (into or under water); to get in; to go underground [Add to Longdo]
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1, vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P) [Add to Longdo]
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed [Add to Longdo]
落ちぶれる[おちぶれる, ochibureru] (v1) to be ruined; to fall low; to go under; to come to ruin [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go under
   v 1: go under, "The raft sank and its occupants drowned" [syn:
      {sink}, {settle}, {go down}, {go under}] [ant: {float},
      {swim}]
   2: disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days"
     [syn: {set}, {go down}, {go under}] [ant: {ascend}, {come
     up}, {rise}, {uprise}]
   3: be called; go by a certain name; "She goes by her maiden name
     again" [syn: {go by}, {go under}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top