ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go ahead

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go ahead-, *go ahead*, go ahea
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go ahead(phrv) เดินต่อไป, See also: ทำต่อไป, มุ่งไปข้างหน้า, Syn. go forward, go on
go ahead(phrv) ดำเนินต่อไป, See also: มุ่งหน้าต่อไป, Syn. go ahead
go ahead(phrv) เริ่ม (พูด), Syn. fire ahead,, fire away
go ahead(phrv) ทำให้ดีขึ้น, See also: ทำให้ก้าวหน้า, Syn. go forward
go ahead(phrv) ทำด้วยตนเอง
go ahead with(phrv) ทำต่อไปด้วย, See also: เดินต่อไปด้วย, ไปข้างหน้าด้วย
go ahead with(phrv) ยอมให้ทำต่อไป
go ahead with(phrv) เล่า, See also: พูดต่อไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go ahead with your call.เชิญคุยสายได้เลยค่ะ Airplane! (1980)
It's a way to them for you to be with them. If you want to try, go ahead butนี่เป็นหนทางหนึ่งของนายที่จะเป็นพวกเขาได้Nถ้านายต้องการจะลองก็เอาเลย แต่... Rambo III (1988)
Jobe, boy, go ahead and finish what you're doing.โจ๊บ ไอ้หนู เราไปกันได้แล้วล่ะ The Lawnmower Man (1992)
Go ahead and pick it up.ไปข้างหน้าและหยิบมันขึ้นมา Pulp Fiction (1994)
Go ahead and open it.ไปข้างหน้าและเปิดมัน The Shawshank Redemption (1994)
Shall I go ahead and take care of this tree?- ให้ฉันตัดต้นไม้ได้เลยมั้ย Rushmore (1998)
We ran some market surveys and decided not to go ahead with the line.เราทำการวิจัยตลาดและตัดสินใจไม่ผลิต ทำไม Bicentennial Man (1999)
You can just go ahead and creep off somewhere. I'll tell folk you took sick.อยากหนีหน้าคนมั้ย ผมบอกคนดูว่าคุณป่วยได้นะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Go ahead Hurry upเร็วซิ Bad Guy (2001)
Go ahead and run your booze, you big dope!กินเข้าไปเถอะเหล้าน่ะ A Walk to Remember (2002)
You go ahead on with your bad self... ha!เชิญคุณมองตัวเองไร้ค่าได้เลย... Inspector Gadget 2 (2003)
Go ahead first.ไปก่อนเลย My Tutor Friend (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go aheadBy all means. Go ahead.
go ahead"Can I use your car?' "Sure. Go ahead."
go ahead"Do you mind if I smoke?" "Not at all. Go ahead."
go ahead"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."
go aheadGo ahead!
go aheadGo ahead.
go aheadGo ahead and start with anything you like.
go aheadGo ahead and talk.
go aheadGo ahead. I'll catch up with you in ten minutes.
go aheadGo ahead with this work.
go aheadGo ahead with your story.
go aheadGo ahead with your work.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิญ[choēn] (x) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore  FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
ล้ำ[lam] (v) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene  FR: dépasser ; déborder ; surpasser

Japanese-English: EDICT Dictionary
進む[すすむ, susumu] (v5m, vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P) #4,338 [Add to Longdo]
事を運ぶ[ことをはこぶ, kotowohakobu] (exp, v5b) to go ahead; to proceed; to carry on [Add to Longdo]
先立てる[さきだてる, sakidateru] (v1, vt) to have (someone) go ahead [Add to Longdo]
挺進[ていしん, teishin] (n, vs) go ahead of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  go ahead
      v 1: proceed (with a plan of action); "He went ahead with the
           project" [syn: {go ahead}, {plow ahead}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top