ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glutton

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glutton-, *glutton*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glutton(n) คนตะกละ, See also: คนโลภ, Syn. gourmand, epicure
gluttony(n) นิสัยตะกละ, See also: ความตะกละ, Syn. excesses, immoderation
gluttonous(adj) ตะกละ, See also: ซึ่งหิวกระหาย, ละโมบ, Syn. greedy, hungry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป, คนตะกละ, คนโลภ, Syn. gourmand
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่รู้จักพอ, กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
gluttony(กลัท'ทะนี) n. การกินและดื่มมากเกินไป, ความตะกละ, Syn. voracity

English-Thai: Nontri Dictionary
glutton(n) คนตะกละ, คนโลภ, คนตะกรุมตะกราม, คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ, โลภ, ตะกรุมตะกราม, มูมมาม
gluttony(n) ความตะกละ, การสวาปาม, การเขมือบ, การยัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gluttony; hyperphagia; polyphagia๑. อาการกินมาก๒. การกินไม่เลือก, จะกละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a glutton for punishment.ฉันมันพวกชอบการลงโทษ Darkness (2009)
What a glutton for punishment.ชอบให้ถูกลงโทษเสียจริง Into the Dark (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gluttonShe is a glutton for punishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกละ(adj) gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai Definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ(adj) gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai Definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[jakla] (adj) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable  FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
คนตะกละ[khon takla] (n, exp) EN: glutton  FR: glouton [ m ] ; goinfre [ m ]
นักกิน[nakkin] (n) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur  FR: gastronome [ m ] ; gourmet [ m ]
ตะกละ[takla] (v) EN: be greedy ; be a glutton ; glut oneself
ตะกละ[takla] (adj) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous  FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตะกรุมตะกราม[takrumtakrām] (adj) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable  FR: vorace

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GLUTTONS G L AH1 T AH0 N Z
GLUTTONY G L AH1 T AH0 N IY0
GLUTTONOUS G L AH1 T AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glutton (n) glˈʌtn (g l uh1 t n)
gluttons (n) glˈʌtnz (g l uh1 t n z)
gluttony (n) glˈʌtniː (g l uh1 t n ii)
gluttonous (j) glˈʌtənəs (g l uh1 t @ n @ s)
gluttonously (a) glˈʌtənəsliː (g l uh1 t @ n @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] gluttonous; greedy, #15,840 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif, #19,130 [Add to Longdo]
贪吃[tān chī, ㄊㄢ ㄔ, / ] gluttony, #32,307 [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif, #44,979 [Add to Longdo]
老饕[lǎo tāo, ㄌㄠˇ ㄊㄠ, ] glutton, #104,853 [Add to Longdo]
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc, #202,904 [Add to Longdo]
贪吃者[tān chī zhě, ㄊㄢ ㄔ ㄓㄜˇ, / ] glutton, #594,949 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] gluttonous; greedy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fresser { m }; Vielfraß { m }; Fresssack { m } | Vielfraße { pl }glutton | gluttons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地汚ない;意地汚い;意地穢い[いじきたない, ijikitanai] (adj-i) gluttonous; greedy [Add to Longdo]
屈狸;貂熊[くずり;クズリ, kuzuri ; kuzuri] (n) (uk) wolverine (Gulo gulo); glutton; carcajou [Add to Longdo]
健啖[けんたん, kentan] (adj-na, n) gluttony; voracity [Add to Longdo]
健啖家[けんたんか, kentanka] (n) glutton; gormandizer; gormandiser [Add to Longdo]
食いしん坊[くいしんぼう;くいしんぼ, kuishinbou ; kuishinbo] (n, adj-na, adj-no) glutton; gourmand [Add to Longdo]
食い意地[くいいじ, kuiiji] (n) gluttony [Add to Longdo]
大食[たいしょく, taishoku] (n, vs, adj-no) gluttony [Add to Longdo]
大食い[おおぐい, oogui] (adj-na, n) gluttony [Add to Longdo]
大食らい[おおぐらい, oogurai] (adj-na, n) glutton [Add to Longdo]
大食漢[たいしょくかん, taishokukan] (n) great eater; glutton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glutton \Glut"ton\, a.
   Gluttonous; greedy; gormandizing. "Glutton souls." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      A glutton monastery in former ages makes a hungry
      ministry in our days.          --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glutton \Glut"ton\, v. t. & i.
   To glut; to eat voraciously. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Gluttoned at last, return at home to pine. --Lovelace.
   [1913 Webster]
 
      Whereon in Egypt gluttoning they fed.  --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glutton \Glut"ton\, n. [OE. glotoun, glotun, F. glouton, fr. L.
   gluto, glutto. See {Glut}.]
   [1913 Webster]
   1. One who eats voraciously, or to excess; a gormandizer.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: One who gluts himself.
    [1913 Webster]
 
       Gluttons in murder, wanton to destroy. --Granville.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A carnivorous mammal ({Gulo gulo} formerly {Gulo
    luscus}), of the weasel family {Mustelid[ae]}, about the
    size of a large badger; called also {wolverine},
    {wolverene} and {carcajou}. It was formerly believed to be
    inordinately voracious, whence the name. It is a native of
    the northern parts of America, Europe, and Asia.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Glutton bird} (Zool.), the giant fulmar ({Ossifraga
    gigantea}); -- called also {Mother Carey's goose}, and
    {mollymawk}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wolverene \Wol`ver*ene"\, Wolverine \Wol`ver*ine"\, n. [From
   {Wolf}, with a dim suffix; prob. so called from its supposed
   wolfish qualities.]
   1. (Zool.) A carnivorous mammal ({Gulo gulo} formerly {Gulo
    luscus}), of the weasel family {Mustelidae}, about the
    size of a large badger; called also {glutton} and
    {carcajou}. It is a native of the northern parts of
    America, Europe, and Asia.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A nickname for an inhabitant of Michigan. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glutton
   n 1: a person who is devoted to eating and drinking to excess
      [syn: {glutton}, {gourmand}, {gourmandizer}, {trencherman}]
   2: musteline mammal of northern Eurasia [syn: {glutton}, {Gulo
     gulo}, {wolverine}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top