ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

globoid

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -globoid-, *globoid*, globoi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา globoid มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *globoid*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
globoidadj. คล้าย รูปทรงกลม n. รูปทรงกลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globoid Cellsโกลบอยด์เซลล์ [การแพทย์]
Leukodystrophy, Globoid Cellลิวโคดีย์สโทรฟีย์, โกลบอยด์เซลล์; ลิวโคดิสโทรฟีชนิดโกลบอยด์เซลล์, โรค [การแพทย์]
Macrophages, Globoidมาโครฟาจที่เปลี่ยนรูปร่างกลม ๆ [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top