ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gigantism

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gigantism-, *gigantism*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gigantism; hypersomia; somatomegalyสภาพร่างยักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gigantismคนที่มีรูปร่างใหญ่มากกว่าปกติ, สภาวะที่ร่างกายเติบโตสูงใหญ่กว่าปกติโดยที่อวัยวะต่าง ๆ เจริญได้สัดส่วนกัน  สภาวะดังกล่าวเกิดจากร่างกายสร้างฮอร์โมนโซมาโตโทรฟินมากเกินไปในวัยเด็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gigantismเติบโตมากผิดปกติ, [การแพทย์]
Gigantism, Pituitaryโรคร่างยักษ์เนื่องจากต่อมไต้สมอง [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巨大症[きょだいしょう, kyodaishou] (n) gigantism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gigantism
   n 1: excessive size; usually caused by excessive secretion of
      growth hormone from the pituitary gland [syn: {giantism},
      {gigantism}, {overgrowth}]
   2: excessive largeness of stature [syn: {gigantism}, {giantism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top