ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gewissenhaft

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gewissenhaft-, *gewissenhaft*
German-Thai: Longdo Dictionary
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewissenhaftigkeit {f}conscientiousness [Add to Longdo]
gewissenhaft {adj} | gewissenhafter | am gewissenhaftestenconscientious | more conscientious | most conscientious [Add to Longdo]
gewissenhaftfaithful [Add to Longdo]
gewissenhaft {adj}religious [Add to Longdo]
gewissenhaft {adv}conscientiously [Add to Longdo]
gewissenhaft; äußerst regelmäßig {adv}religiously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  gewissenhaft /gəvisənhaft/
   conscientious; faithful; precise; religious

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top