ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genug

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genug-, *genug*
German-Thai: Longdo Dictionary
genug(adv) พอ, เพียงพอ เช่น genug Geld, genug Zeit, Sie hat nicht genug geschlafen. , See also: S. genügend, ausreichend,
genügen(vi) |genügte, hat genügt| พอ, เพียงพอ เช่น 150 Grad genügt für den Kuchen. , See also: S. reichen,
genügend(adj adv) เพียงพอ , See also: S. genug

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genugtuung {f}gratification [Add to Longdo]
Genugtuung {f}satisfaction [Add to Longdo]
genug; ausreichendenough [Add to Longdo]
genug haben vonto be tired of [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
充分[じゅうぶん, juubun] genug, ausreichend [Add to Longdo]
満喫[まんきつ, mankitsu] genug_haben, nach_Herzenslust_essen_und_trinken, geniessen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  genug /gənuːk/
   enough

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top