ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelechiid

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelechiid-, *gelechiid*, gelechii
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gelechiid(จะลีค'อีอิด) n. ผีเสื้อราตรี, Syn. moth

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gelechiid \gelechiid\ n.
   a small slender-winged moth whose larvae are agricultural
   pests.
 
   Syn: gelechiid moth.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gelechiid
   n 1: small slender-winged moths whose larvae are agricultural
      pests [syn: {gelechiid}, {gelechiid moth}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

gelechiid

 


  

 
gelechiid
 • (จะลีค'อีอิด) n. ผีเสื้อราตรี ###S. moth [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top