ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaucheries

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaucheries-, *gaucheries*, gaucherie , gauchery
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gaucheries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gaucheries*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaucherie[N] ความเปิ่นเชย, See also: ควมมซุ่มซ่าม, ความงุ่มง่าม, Syn. clumsiness, boorishness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaucherie    (n) gˈouʃəriː (g ou1 sh @ r ii)
gaucheries    (n) gˈouʃərɪz (g ou1 sh @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taktlosigkeit {f} | Taktlosigkeiten {pl}gaucherie | gaucheness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top