ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gather members of a rural community to help a neighbors do something

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gather member [...] do something-, *gather member [...] do something*, gather members of a rural community to help a neighbors do someth
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแขก(v) ask the help of friends and neighbors for special work, See also: gather members of a rural community to help a neighbors do something, ask friend to come a, Example: ชาวชนบทยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยว, Thai Definition: ช่วยกันทำงานโดยวิธีผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆ ไป

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

gather ( G AE1 DH ER0) members ( M EH1 M B ER0 Z) of ( AH1 V) a ( AH0) rural ( R UH1 R AH0 L) community ( K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0) to ( T UW1) help ( HH EH1 L P) a ( AH0) neighbors ( N EY1 B ER0 Z) do ( D UW1) something ( S AH1 M TH IH0 NG)

 


  

 
gather
 • ชุมนุม: รวมกลุ่ม, รวมตัวกัน, จับกลุ่มกัน [Lex2]
 • ชุมนุม: รวมกลุ่ม, รวมตัว, จับกลุ่ม [Lex2]
 • เก็บเกี่ยว: รวบรวม [Lex2]
 • รวมความคิด[Lex2]
 • (แกธ'เธอะ) vt.,vi.,n. (การ) รวบรวม,จัดรวม,สะสม,ขมวดคิ้ว,สิ่งที่เก็บรวม ###SW. gatherable n. ###S. assemble,mass [Hope]
 • (vi,vt) รวม,เก็บ,รวบรวม,จับกลุ่ม,สะสม,เกาะกัน,ชุมนุม [Nontri]
 • /G AE1 DH ER0/ [CMU]
 • (v) /g'æðər/ [OALD]
members
 • /M EH1 M B ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /m'ɛmbəz/ [OALD]
  [member]
 • สมาชิก (คำย่อคือ mem): ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ [Lex2]
 • สมาชิก [LongdoEN]
 • (เมม'เบอะ) n. สมาชิก,ชาวคณะ,ส่วนของร่างกาย,องค์ประกอบ,องค์,หน่วย,ส่วน, [Hope]
 • (n) สมาชิก,องค์,หน่วย,อวัยวะ,ส่วนประกอบ [Nontri]
 • /M EH1 M B ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɛmbər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
rural
 • ในชนบท: ของชนบท [Lex2]
 • เกี่ยวกับชนบท: เกี่ยวกับบ้านนอก [Lex2]
 • เกี่ยวกับการเกษตร: เกี่ยวกับไร่นา, เกี่ยวกับการทำเรือกสวนไร่นา [Lex2]
 • (รู'เริล) adj. เกี่ยวกับชนบท,เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับไร่นา ###SW. ruralism n. ruralist,ruralite n. ruralness n. ###S. country,rustic [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับการเพาะปลูก,เกี่ยวกับชนบท,เกี่ยวกับการเกษตร [Nontri]
 • /R UH1 R AH0 L/ [CMU]
 • (j) /r'uəʳrəl/ [OALD]
community
 • ชุมชน[Lex2]
 • สังคม[Lex2]
 • (คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน ###SW. Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม) ###S. society,public ###A. polarity,duality [Hope]
 • (n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม [Nontri]
 • /K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
 • /K AH0 M Y UW1 N IH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /k'əmj'uːnɪtiː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
help
 • การช่วย: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน [Lex2]
 • คนที่ช่วยเหลือ: สิ่งที่ช่วยเหลือ [Lex2]
 • ช่วย: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์ [Lex2]
 • เสิร์ฟ (อาหาร): บริการ [Lex2]
 • (เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ ###S. aid,assist ###A. resist,destroy [Hope]
 • (n) ความช่วยเหลือ,ความสงเคราะห์,การส่งเสริม [Nontri]
 • (vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ส่งเสริม,เอื้อเฟื้อ [Nontri]
 • /HH EH1 L P/ [CMU]
 • (v) /h'ɛlp/ [OALD]
neighbors
 • /N EY1 B ER0 Z/ [CMU]
do
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
something
 • บางสิ่ง: บางจำนวน [Lex2]
 • อย่างเล็กน้อย[Lex2]
 • (ซัม'ธิง) pron.,n.,adv. บางสิ่ง,บางอย่าง,จำนวนเพิ่มเติม,ในบางกรณี,ค่อนข้างจะ [Hope]
 • (pro) บางสิ่ง,บางอย่าง [Nontri]
 • /S AH1 M TH IH0 NG/ [CMU]
 • (a) /s'ʌmthɪŋ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top