ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamesmanship

G EY1 M Z M AH0 N SH IH2 P   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamesmanship-, *gamesmanship*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gamesmanship(เกมซฺ'มันชิพ) n. วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ผิดกติกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't underestimate the gamesmanship of the U.S. Government.อย่าดูถูกการเอาชนะศัตรู ของรัฐบาลสหรัฐนะ Chuck Versus the Broken Heart (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMESMANSHIP    G EY1 M Z M AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gamesmanship    (n) gˈɛɪmzmənʃɪp (g ei1 m z m @ n sh i p)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gamesmanship
      n 1: the use of dubious (although not technically illegal)
           methods to win a game

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top