ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freud

F R OY1 D   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freud-, *freud*, freu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freud(ฟรอยด์,ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์
freudian(ฟรอย'เตียน) adj. เกี่ยวกับSigmund Freud

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I got up this morning, Sigmund Freud was still in medical school.ตอนผมตื่นตอนเมื่อเช้านี้ ซิกมันด์ ฟรอยด์ยังศึกษาแพทย์อยู่เลย Oh, God! (1977)
You sure this is how Freud started?คุณแน่ใจนะว่า นี่เป็นวิธีที่ฟอร์ดเริ่มต้น Don Juan DeMarco (1994)
And not even Freud knows the cureแม้แต่ฟรอยด์ก็ไม่รู้การรักษา Anastasia (1997)
- Freud would tell you the same thing. - What about the boy?ซิกมันด์ ฟรอยด์ จะบอกคุณในทำนองนี้ แล้วกับเด็กผู้ชายหละ? Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Freud would tell you the boy is merely a manifestation of your subconscious.ฟรอยด์จะบอกคุณว่าเด็กผู้ชาย คือการแสดงออกของจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Freud would tell you that the boy's merely a manifestation of your subconscious.ฟรอยด์จะบอกคุณว่าเด็กผู้ชายคือการแสดงออกของจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Freud said that nothing in the future you lot had to do, but rather something that the subconscious, created to make choices.ดีมาก มาดูชะตากรรมที่เรามีที่นี่กัน คุณรู้ไหม ฟอยด์บอกว่าชะตากรรมไม่ใด้ถูกลิขิตจากสวรรค์ แต่เป็นสิ่งเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก ตอนคนเราจะตัดสินใจอะไรบางอย่าง Drag Me to Hell (2009)
Oh, Bobby, don't -- don't go all Sigmund Freud on me right now, okay?ไม่เอาน่าบ๊อบบี้ อย่าเอาทฤษฎี ซิกมันด์ ฟรอยด์ มาลงกับผมตอนนี้ ตกลงมั้ย? How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
It is sort of focusing around Freud and Jung, and one of their mutual patients, Sabina Spielrein, played by Keira, and basically, that sort of relationship, the meetings of minds between Freud and Jung,- มันเป็นเรื่องของซิกมันด์ ฟรอยด์กับคาร์ล จูง และก็มีคนไข้ผู้ใหญ่ ชื่อซาบรินา สปิลเรน เล่นโดยคีร่า พื้นฐานแล้ว มันเป็นความสัมพันธ์ เกี่ยวกับความคิดระหว่างฟรอยด์กับจูง Episode #18.4 (2012)
Didn't Freud say there are no meaningless statements?ฟรอยด์ไม่ได้กล่าวไว้หรือว่า ไม่มีคำพูดใดที่ไร้ซึ่งความหาย The Gunk in the Garage (2012)
We love you, but Sigmund Freud on an ounce of coke couldn't understand you and The Droid.เรารักนายแต่ซิกมัน ฟรอยด์ที่ดูดโคเคน ยังไม่มีทางเข้าใจเรื่องนายกับดรอยด์ Urge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
freudFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
freudFreud originated psychoanalysis.
freudNobody contributed to the understanding of dreams as much as Freud.
freudShe is a follower of Freud.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซิกมันด์ ฟรอยด์[n. prop.] (Sikaman Frøi) EN: Sigmund Freud   FR: Sigmund Freud

CMU English Pronouncing Dictionary
FREUD F R OY1 D
FREUD'S F R OY1 D Z
FREUDIAN F R UW1 D IY0 AH0 N
FREUDENBERG F R OY1 D AH0 N B ER0 G
FREUDENTHAL F R OY1 D IH0 N TH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Freud (n) frˈɔɪd (f r oi1 d)
Freudian (j) frˈɔɪdɪəʳn (f r oi1 d i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛洛伊德[Fó luò yī dé, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Freud (psychoanalyst) [Add to Longdo]
弗落伊德[Fú luò yī dé, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Freud (name) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude {f} (über)joy (at) [Add to Longdo]
Freude {f}; Genuss {m}; Vergnügen {n}; Behagen {n} | mit sichtlicher Freude; mit sichtlichem Vernügen | viel Freude haben anpleasure | with obvious pleasure | to take much pleasure in [Add to Longdo]
Freude {f}blitheness [Add to Longdo]
Freude {f} | Freuden {pl}enjoyment | enjoyments [Add to Longdo]
Freude {f}funnies [Add to Longdo]
Freude {f}; Fröhlichkeit {f}gladness [Add to Longdo]
Freude {f} | Freuden {pl}gratification | gratifications [Add to Longdo]
Freude {f}joice [Add to Longdo]
Freude {f}fun [Add to Longdo]
Freude {f}joyousness [Add to Longdo]
Freude {f}glee [Add to Longdo]
Freudenfest {n} | Freudenfeste {pl}whoopee | whoopees [Add to Longdo]
Freudenfeuer {n}; Feuer im Freien | Freudenfeuer {pl}bonfire | bonfires [Add to Longdo]
Freudensprung {m}; Lufttsprung {m}caper [Add to Longdo]
Freudensprung {m}dido [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
喜怒[きど, kido] Freude_und_Zorn, Gefuehle [Add to Longdo]
喜怒哀楽[きどあいらく, kidoairaku] Freud_und_Leid, Gefuehle [Add to Longdo]
喜悦[きえつ, kietsu] Freude, Entzuecken [Add to Longdo]
悦楽[えつらく, etsuraku] Freude, Vergnuegen [Add to Longdo]
[ゆ, yu] FREUDE, VERGNUEGEN [Add to Longdo]
慶事[けいじ, keiji] freudiges_Ereignis, Grund_zum_Feiern [Add to Longdo]
歓声[かんせい, kansei] Freudenruf, Jubel [Add to Longdo]
祝杯[しゅくはい, shukuhai] Freudentrunk, Freudenbecher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Freud \Freud\ prop. n.
   Sigmund Freud, the founder of the practise of psychoanalysis.
   Born 1856, died 1939.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Freud
   n 1: Austrian neurologist who originated psychoanalysis
      (1856-1939) [syn: {Freud}, {Sigmund Freud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top