ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

found on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -found on-, *found on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
found on(phrv) ตั้งอยู่บนหลักการของ, Syn. base on, found upon, ground on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Look what I just found on the floor.นี่เดี๋ยว ดูสิฉันเจออะไรบนพื้น The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
The smooth flavor of a chili is found on the outside part.รสอันนุ่มนวลของพริก อยู่ที่ภายยอก Woman on Top (2000)
Look what Baxter found on me... a circuit override chip.ดูสิว่าแบ็กซ์เตอร์ตรวจพบอะไรที่ ตัวฉัน... ชิปลัดวงจร Inspector Gadget 2 (2003)
Fingerprints found on a cup also matched Oh Daesu'sและพบรอยนิ้วมือบนถ้วยกาแฟ ตรงกับรอยนิ้วมือของโอเทซุเช่นกัน Oldboy (2003)
So, we're looking for the print that Calleigh found on the trunk of the car.เราก็กำลังหาลอยนิ้วมือที่คอล์ลีห์พบที่ท้ายรถ ใช่ไหม Lost Son (2004)
A list of devices suitable for use can be found on the coverท่านสามารถอ่านคำแนะนำต่างๆ Red Eye (2005)
You won't believe what they found on Prothero.คุณต้องไม่อยากเชื่อแน่ ว่าพวกเขาพบอะไรบนศพโพรเทโร่. V for Vendetta (2005)
The murder weapon is found in Lincoln's house, and the victim's blood found on his clothes.อาวุธสังหารถูกพบในบ้านลินคอล์น เสื้อผ้าเขาก็มีเลือดของผู้ตายติดอยู่ Allen (2005)
My men will examine it and see if it matches the gemstone... found on Duchess von Teschen's body- I have no doubt that it will.คนของกระหม่อมจะตรวจดูว่ามันตรงกับพลอย.. ที่พบบนร่างดัชเชสหรือไม่ ต้องตรงกันอย่างไม่มีข้อสงสัย The Illusionist (2006)
Look what i found on the dryer.ดูสิว่าชั้นเจออะไรในเครื่องอบแห้ง Distant Past (2007)
I'm just working on my blood report from the crime scene today, and I wondered what you found on the suspect.ฉันกำลังทำเรื่องผลเลือด จากที่เกิดเหตุวันนี้น่ะ อยากรู้ว่าเธอเจออะไรจากผู้ต้องสงสัยบ้าง It's Alive! (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
found onI'm fixing the radio which I found on my way home.
found onI picked up a key I found on the way today.
found onNo animals are to be found on the island.
found onShe was looking for a room with a bath, and found one near here.
found onThat is the same umbrella as I found on the bus.
found onThat is the same umbrella that I found on the bus.
found onWe found only a small number of customers in the store.
found onWhat pet is always found on the floor?

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga) [Add to Longdo]
八丈絹[はちじょうぎぬ, hachijouginu] (n) plain-woven silk cloth produced on Hachijo Island (dyed with botanical pigments found on the island) [Add to Longdo]
仏足石歌体[ぶっそくせきかたい, bussokusekikatai] (n) form of poetry found on the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara (following a 5-7-5-7-7-7 moraic pattern) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top