ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for goo

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for goo-, *for goo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for good[IDM] ถาวร, See also: ตลอดไป, ตลอดกาล, ช่วนิรันดร์
for good[IDM] ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์
for good measure[IDM] (ใส่) อีกเล็กน้อยเพื่อชูรส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We've lost the sub for good.เราได้สูญเสียย่อยสำหรับการที่ดี Yellow Submarine (1968)
- Hey, guys! Come on, man! - For goodness sake!- เฮ้พวก ใจเย็นน่า! Day of the Dead (1985)
You must have an appliance or two. It's a shower, for goodness sake.คงจะเป็นเครื่องใช้ในห้องน้ำ Punchline (1988)
The psychiatrist figured she'd probably witnessed... one of the murders, and she's just in shock... but I've seen people flipped out before... and this girl is flipped out for good.นักจิตวิทยาบอกว่า เธอเจอบางอย่างที่ร้ายแรงมาก จนถึงขั้นที่ว่าช็อคอย่างรุนแรง ผมเคยเห็นคนเพี้ยนแย่ๆมามาก The Lawnmower Man (1992)
Your great-grandfather gave this watch to your granddad for good luck.ปู่ที่ดีของคุณให้ดูนี้เพื่อคุณปู่ของคุณโชคดี Pulp Fiction (1994)
Back safe, with her family. For good.เธอไปอยู่กับสามีอย่างปลอดภัยแล้ว ตลอดไป The Jackal (1997)
And not just today. For good.และจะให้ดี ไม่ใช่แค่เฉพาะวันนี้ American History X (1998)
I may move back for good in January.มกราคม ฉันอาจจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเลย Pola X (1999)
I'm throwing you out! Of my life! For good!ต่อไปนี้เราตัดขาดกัน! Pola X (1999)
Jobs were lost, stores and banks were shut for good.ผู้คนตกงาน ร้านค้า ธนาคารปิดตัวเป็นแถว The Legend of Bagger Vance (2000)
-There are many powers in this world for good or for evil.ท่านหมายถึงอะไร ยังมีพลังอำนาจหลายอย่างบนโลกนี้ ...สำหรับเรื่องดีและเรื่องร้าย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or ill before this is over.ในใจของข้าบอกข้าว่า กอลลัมนั้นยังมีประโยชน์อยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะดีหรือร้าย .... ก่อนเรื่องเล่านี้จะจบลง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for gooAmong other things, he has an eye for good pictures.
for gooChaplain left America for good.
for gooFor goodness' sake, please be nice to him.
for gooFor good or ill, there is no way but this to tide over the difficulty.
for gooFrance can't be matched for good wine.
for gooHas Bob left the company for good this time?
for gooHas Jane left Japan for good?
for gooHas John returned to America for good?
for gooHas Ken left Japan for good?
for gooHave you given up smoking for good and all?
for gooHe has an eye for good English usage.
for gooHe has gone back to California for good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาวร[ADV] permanently, See also: for good, Syn. คงทน, ยั่งยืน, มั่นคง, Example: หน่วยความจำในลักษณะนี้จะถูกเก็บไว้อย่างถาวร, Thai definition: เป็นเช่นนั้นตลอดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthung) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck   

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩を仇で返す[おんをあだでかえす, onwoadadekaesu] (exp,v5s) to return evil for good [Add to Longdo]
化導[かどう;けどう, kadou ; kedou] (n,vs) influencing (a person) for good [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
花丸[はなまる, hanamaru] (n) (See 二重丸) flower circle (equiv. of gold star awarded to kids for good work at school) [Add to Longdo]
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services [Add to Longdo]
験担ぎ[げんかつぎ, genkatsugi] (n) superstition; acting superstitiously (for good luck) [Add to Longdo]
後生だから[ごしょうだから, goshoudakara] (exp) for mercy's sake; for the love of God; for goodness' sake [Add to Longdo]
幸か不幸か[こうかふこうか, koukafukouka] (exp) luckily or unluckily; for good or for evil [Add to Longdo]
受発注[じゅはっちゅう, juhacchuu] (n) receiving orders (for goods, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top