ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foüt

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foüt-, *foüt*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ของไร้ค่า[n. exp.] (khøng rai khā) EN: worthless thing   FR: foutaise [f] (fam.)
มิติที่สี่ = มิติที่ 4[n. exp.] (miti thī sī) EN: fouth dimension   FR: quatrième dimension [f]
เผลอเรอ[n. exp.] (phloē roē) FR: je-m'en-foutiste = je m'en foutiste [m] ; jean-foutre [m]
เผอเรอ[adj.] (phoēroē) EN: careless   FR: insouciant ; négligent ; je-m'en-foutiste (fam.) ; je-m'en-fichiste (fam. - vx)
ทำ [v.] (tham) EN: do ; make ; act ; perform ; engage in ; execute ; operate ; work   FR: faire ; agir ; accomplir ; effectuer ; exécuter ; ficher (fam.) ; foutre (fam.) ; oeuvrer

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUT    F AW1 T
FOUTS    F AW1 T S
FOUTY    F AW1 T IY0
FOUTZ    F AW1 T S
FOUTCH    F AW1 CH

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラフティ[, kurafutei] (n) clafoutis (type of dessert) (fre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top