ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fluent

F L UW1 AH0 N T   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluent-, *fluent*
English-Thai: Longdo Dictionary
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluent[ADJ] พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, See also: ราบรื่น, ไหลลื่น, ฉะฉาน, Syn. smooth, flowing, voluble, Ant. slow, stammering
fluently[ADV] อย่างคล่องแคล่ว, See also: อย่างราบรื่น, อย่างไหลลื่น, อย่างฉะฉาน, Syn. volubly, smoothly, Ant. slowly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
diffluent(ดิฟ'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งละลายง่าย,ซึ่งไหลไป
influentadj. ไหล่เขา n. สาขา,การไหลเข้า, Syn. tributary
influential(อินฟลูเอน'เชิล) adj. มีอิทธิพล,มีอำนาจชักจูง,มีผลสะท้อน., Syn. weighty
mellifluent(มะลิฟ'ลูเอินทฺ) adj. =melliflouous

English-Thai: Nontri Dictionary
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
confluent(adj) ไหลมารวมกัน,ซึ่งบรรจบกัน
influential(adj) มีอิทธิพล,มีผลกระทบ,มีผลพวง
profluent(adj) ไหลหลั่ง,ไหลคล่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluent but Paraphasicพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Fluent Speechพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the time it took her to sing that lullaby, she learned to speak fluent French.ช่วงที่ฝึกร้องเพลงกล่อมเด็ก เธอหัดพูดฝรั่งเศส Ghost in the Shell (2017)
I'm fluent in Google Translate.เก่งใช้กูเกิ้ลแปล Doctor Strange (2016)
I'm fluent in pig Latin.ผมว่า ผมพูดลาตินได้นะ Green Light (2015)
He speaks fluent Chinese and German, and he was an alternate on the olympic curling team.เขาพูดได้อย่างคล่องแคล่วจีนและเยอรมัน และเขาก็สลับ ในทีมโอลิมปิกดัดผม Jupiter Ascending (2015)
Talk to me. I am fluent in genius.ว่ามาเลย ฉันเป็นล่ามด้านอัจฉริยะให้ In the Blood (2013)
I was fluent in the 12th century, but languages have a way of evolving.คล่องเลยแหละตอนศตวรรษที่ 12 แต่ภาษาที่มีวิธีการพัฒนา She's Come Undone (2013)
I was going to have them turn on the English captions, but then I remembered you're fluent in Mandarin.ตอนแรกผมกะจะให้พวกเค้าเปลี่ยนตัวหนังสือ เป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็นึกได้ว่าคุณเก่งภาษาจีนกลาง Dead Reckoning (2013)
Smart, highly trained, fluent in 11 languages,ฉลาด,ผ่านการฝึกมาอย่างดี เชี่ยวชาญ11ภาษา Pandora (2012)
Your file says you're fluent in Arabic.ในประวัติ บอกว่าคุณคล่องภาษาอารบิก Semper I (2011)
But when Mark broke out in fluent Urdu and named the starting midfield of the Pakistani Football Federation, dad was sold.แต่มาร์คแสดงให้เห็นว่าพูด/เขียนภาษาอูรดู ภาษาประจำชาติปากีฯอย่างคล่องแคล่ว และชื่อขึ้นต้นด้วยตำแหน่งกองกลาง ของสหพันธ์ฟุตบอลปากีสถาน, ทำให้พ่อใจอ่อน Sad Professor (2011)
First up is Joey Morena, who's fluent in Vietnamese and has had 10 years of experience in the culinary field.คนแรก โจอี้ โมเรน่า เก่งภาษาเวียดนาม บวกประสบการณ์ 10 ปีในวงการอาหาร Friends with Benefits (2011)
My sister is pretty fluent in five languages.พี่สาวของฉันพูดได้ 5 ภาษาค่ะ Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluentDavid can speak French fluently.
fluentHaving been brought up in America, my father speaks English fluently.
fluentHe can speak English much more fluently than I can.
fluentHe is an American, but as he was born and brought up in Japan, he can speak Japanese quite fluently.
fluentHe is fluent in Chinese.
fluentHe is fluent in French.
fluentHe speaks English as fluently as any student in his class.
fluentHe speaks English as fluently as if he were an American.
fluentHe speaks English fluently.
fluentHow fluently he speaks English!
fluentHow fluently that foreigner speaks Japanese!
fluentI can't speak English as fluently as Naomi.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องปาก[ADV] fluently, See also: promptly, Syn. คล่อง, Ant. ติดขัด, Example: พิธีกรท่องบทให้คล่องปากก่อนออกไปหน้าเวที, Thai definition: ที่พูดคล่องอย่างไม่ติดขัด
ขึ้นปาก[ADV] fluently, Syn. เจนปาก, คล่องปาก, Example: เขาท่องชื่อลูกค้าที่มีปัญหาขึ้นปากแล้ว, Thai definition: ท่องได้อย่างขึ้นใจจนพูดออกมาได้โดยไม่ต้องคิด
น้ำไหลไฟดับ[ADV] fluently, See also: incessantly, eloquently, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดแบบน้ำไหลไฟดับจนผู้ฟังตามไม่ทัน, Thai definition: อย่างพร่างพรูออกมาไม่ขาดตอน (ใช้แก่การพูด)
เป็นน้ำ[ADV] fluently, See also: incessantly, eloquently, Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดเป็นน้ำจนผู้ฟังตามไม่ทัน
แตกฉาน[ADV] fluently, Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, Example: เมื่อพระยาอนุมานราชธนสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน ท่านได้รับจ้างอ่านหนังสือประโลมโลกให้พวกผู้ใหญ่ฟัง
ฉอดๆ[ADV] fluently, See also: glibly, volubly, Example: เธอพูดฉอดๆ ขึ้นมาถึงเรื่องตำรวจใจร้ายที่ไล่จับเด็กขายหนังสือพิมพ์จนเด็กหนี, Thai definition: อาการที่พูดหรือเถียงไม่หยุดปาก
ฉะฉาน[ADV] fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
ฉุย[ADV] fluently, See also: skillfully, Syn. คล่อง, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, Example: หลังจากเรียนรำไทยไม่นานหล่อนก็รำฉุยแล้วตอนนี้
แตก[ADV] fluently, See also: clearly, Syn. คล่อง, ชำนาญ, Example: คุณยายชอบให้ผมอ่านหนังสือให้ท่านฟัง เพราะท่านเห็นว่าผมอ่านหนังสือแตกกว่าหลานคนอื่นๆ, Thai definition: อ่านหนังสือออกคล่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
แคว[n.] (khwāe) EN: tributary ; river ; stream   FR: affluent [m]
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapao nak) EN: rich ; wealthy ; affluent   FR: riche ; fortuné
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: well-known ; famous ; influential   FR: populaire ; influent
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent   FR: riche ; fortuné ; aisé
มีอิทธิพล[v. exp.] (mī ittiphon) EN: influence ; be influential in ; have an influence in   FR: être influent ; avoir de l'influence
มีอิทธิพล[adj.] (mī ittiphon) EN: influential   FR: influent
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent   FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
เป็นน้ำ[adv.] (pennām) EN: fluently ; incessantly ; eloquently   FR: couramment

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUENT    F L UW1 AH0 N T
FLUENTLY    F L UW1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluent    (j) flˈuːənt (f l uu1 @ n t)
fluently    (a) flˈuːəntliː (f l uu1 @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流利[liú lì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ, ] fluent, #17,481 [Add to Longdo]
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, ] fluent with words; words flowing like pearl beads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]
ぺらっ[, peratsu] (adv-to) (1) (See ぺらぺら) flipping (e.g. a page), peel off; (2) fluently [Add to Longdo]
ぺらぺら[, perapera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) fluent; fluency; (2) flipping (pages); (3) thin or weak (paper, cloth); (P) [Add to Longdo]
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
滑らか(P);滑か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P) [Add to Longdo]
顔役[かおやく, kaoyaku] (n) influential man; boss [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier [Add to Longdo]
権力者[けんりょくしゃ, kenryokusha] (n) powerful or influential person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluent \Flu"ent\, a. [L. fluens, -entis, p. pr. of fluere to
   flow; cf. Gr. ? to boil over. Cf. {Fluctuate}, {Flux}.]
   1. Flowing or capable of flowing; liquid; glodding; easily
    moving.
    [1913 Webster]
 
   2. Ready in the use of words; voluble; copious; having words
    at command; and uttering them with facility and
    smoothness; as, a fluent speaker; hence, flowing; voluble;
    smooth; -- said of language; as, fluent speech.
    [1913 Webster]
 
       With most fluent utterance.      --Denham.
    [1913 Webster]
 
       Fluent as the flight of a swallow is the sultan's
       letter.                --De Quincey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluent \Flu"ent\, n.
   1. A current of water; a stream. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. F. fluente.] (Math.) A variable quantity, considered
    as increasing or diminishing; -- called, in the modern
    calculus, the {function} or {integral}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluent
   adj 1: smooth and unconstrained in movement; "a long, smooth
       stride"; "the fluid motion of a cat"; "the liquid grace
       of a ballerina" [syn: {fluent}, {fluid}, {liquid},
       {smooth}]
   2: expressing yourself readily, clearly, effectively; "able to
     dazzle with his facile tongue"; "silver speech" [syn:
     {eloquent}, {facile}, {fluent}, {silver}, {silver-tongued},
     {smooth-spoken}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top