ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flex

F L EH1 K S   
144 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flex-, *flex*
English-Thai: Longdo Dictionary
muscle-flexing(n) การเบ่งกล้าม, การอวดกล้ามเป็นมัดๆ, การเบ่งอำนาจ เช่น I hope that when the muscle flexing and cheering is over they will go on a retreat, and reflect on how they should bear this awesome responsibility.; I love muscle flexing, wrestling, swapping muscle pictures.
reflexology(n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flex[VT] งอ (ส่วนต่างๆ ของร่างกาย), See also: โค้ง
flex[VI] โค้ง, See also: งอ, Syn. bend
flex[N] การงอ
flex[VT] เกร็ง (กล้ามเนื้อ)
flex[N] สายไฟ, See also: สายเคเบิล, Syn. cord
flexible[ADJ] ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ยืดหยุ่น, ผ่อนสั้นผ่อนยาว, Syn. adaptable, adjustable, Ant. inflexible, unbending
flexible[ADJ] ที่ดัดงอได้โดยไม่แตกหัก, See also: ที่โค้งงอได้, ที่ยืดหดได้, Syn. pliable, elastic, Ant. inflexible, stiff
flexibility[N] การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง, Syn. adaptability, adjustability, Ant. inflexibility
flexibility[N] ความสามารถดัดงอได้โดยไม่แตกหัก, See also: การยืดหดได้, การโค้งงอได้, Syn. elasticity, resilience, Ant. inflexibility, stiffness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flex(เฟลคซฺ) vt.,vi. งอ,โค้ง n. การงอ,การโค้ง,สายไฟฟ้าที่งอได้,สายที่งอได้,แถบที่งอได้, Syn. tilt
flexible(เฟลค'ซะเบิล) adj. งอได้,งอได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงได้,แก้ได้,ดิ้นได้,ละมุนละไม,คล่อง,พลิกแพลงได้, See also: flexibility,flexibleness n. flexibly adv., Syn. supple,pliant
flexible diskหมายถึง แผ่นบันทึกที่ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่เรียกว่า floppy disk เป็นจานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์
flexile(เฟลค'เซิล) adj. ดูflexible,, See also: flexility n., Syn. pliant
flexion(เฟลค'เชิน) n. การงอ,การโค้ง,ตำแหน่งที่งอ,สภาพที่งอ.
flexor(เฟลค'เซอะ) n. กล้ามเนื้อที่งอข้อต่อ
flexure(เฟลค'เชอะ) n. การงอ,การโค้ง,ความคดเคี้ยว,สภาพที่งอ,สภาพที่โค้ง,ส่วนที่งอโค้ง,ส่วนพับ,ส่วนที่คดเคี้ยว., See also: flexural adj., Syn. curvature
circumflexn. เครื่องหมายกำกับเสียงรูปหมวก/รูปโค้งหรือโค้งงอ vt. ใส่เครื่องหมายกำกับเสียงดังกล่าว
inflexed(อินเฟลคซฺทฺ) adj. โค้งเข้า,โค้งลง,งอเข้า,งอลง, See also: inflexion n.
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,งอไม่ได้,แน่วแน่,ดื้อรั้น,ไม่ยอม,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility,inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm ###A. flexible

English-Thai: Nontri Dictionary
flexibility(n) การบิดงอได้,การโค้งงอ,ความยืดหยุ่นได้
flexible(adj) บิดงอได้,สามารถดัดได้,สามารถกลิ้งได้,พลิกแพลงได้
inflexible(adj) แข็ง,ยืดหยุ่นไม่ได้,ไม่อ่อน
reflex(adj) เป็นการโต้ตอบ,ที่สะท้อนกลับ
reflex(n) ภาพสะท้อน,ปฏิกิริยาโต้ตอบ
reflexive(adj) ส่องกลับ,สะท้อนกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flexงอ, คู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexibility๑. ความงอได้, ความคู้ได้๒. (จิตเวช.) ความยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexible connectorข้อต่ออ่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flexible constitutionรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexible ductท่อลมอ่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flexible tariffพิกัดอัตราที่ให้เปลี่ยนแปลงได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexible tubeท่ออ่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flexible; flexile๑. งอได้, คู้ได้๒. (จิตเวช.) ยืดหยุ่นได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexile; flexible๑. งอได้, คู้ได้๒. (จิตเวช.) ยืดหยุ่นได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexion๑. การงอ๒. ภาวะงอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flexงอ [การแพทย์]
Flex Extendการก้มและเงย [การแพทย์]
Flexed budgetงบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้ [การบัญชี]
Flexed Forwardไหล่โน้มเข้ามาด้านหน้า [การแพทย์]
Flexed, Slightlyงอเล็กน้อย [การแพทย์]
Flexed, Wellก้มเต็มที่ [การแพทย์]
Flexibilityความอ่อนไหวตัว,ความยืดหยุ่น,คล่องแคล่ว [การแพทย์]
flexibilityความคิดยืดหยุ่น, การคิดหาคำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้ เช่น ให้นักเรียนคิดว่าจะนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ไปทำให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flexibility Testแบบทดสอบความอ่อนไหวตัว [การแพทย์]
Flexibility, Exaggeratedคล่องตัวเกินไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flexibility (n vt adv ) แปลว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have borne its gusts without flexing your spine."'ส่วนเจ้าเมื่อลมพัดมา เจ้าหาได้เอนตัวเช่นตัวข้าไม่ Wild Reeds (1994)
Are you looking to just lose weight, or do you want to have... increased strength and flexibility as well?แล้วคุณแค่จะลดน้ำหนัก หรือจะเพิ่มความแกร่งและยืดหยุ่นล่ะ American Beauty (1999)
Large, flexible, durable paper that won't get damaged by a little sea breeze.แต่เพราะผมเป็นโครงกระดูก ผมไม่มีหน้าอยู่แล้วนี่ One Piece: Wan pîsu (1999)
Much more flexible, though.งอแขนง่ายขึ้นเยอะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I wouldn't worry. Betty's just a young girl flexing her muscles.ไม่สนหรอก เบ็ตตี้ชอบอวดเก่งน่ะ Mona Lisa Smile (2003)
- That's flexible.- ยืดหยุ่นได้ Bringing Down the House (2003)
When you spun around and flicked your bud, your back was so flexible, and your legs were so stretched,ตอนที่นายหมุนตัวและสะบัดหัว หลังช่างโค้งเว้า ขาเรียวยาว My Tutor Friend (2003)
Yeah, well, maybe you need to do a few more butt flexes.ใช่ซิ บางทีแกต้องทำให้ก้นยืดหยุ่นกว่านี้อีก 50 First Dates (2004)
Kicking power comes from flexibility!พลังการเตะได้มาจากความยืดหยุ่น! Spin Kick (2004)
Good thing you're flexible enough to watch your own back.ดีนะที่นายยืดได้พอที่ที่จะมองเห็นหลังตัวเอง. Fantastic Four (2005)
I selected you for your flexibility.ผมเลือกคุณเพราะคุณมีการวางแผนที่ยืดหยุ่นได้ The Great Raid (2005)
With respect, sir, you said you chose me for my flexibility.บ๊อบ ต้องขอโทษด้วยนะครับท่าน.. ท่านเคยบอกว่าที่เลือกผม.. The Great Raid (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flexYou must be flexible in your thinking.
flexWe should adopt flexible tactics for the moment.
flexCareer opportunities, flex-time, satellite offices, and more childcare facilities are required to make women at home join the work force.
flexThe education system needs to be more flexible.
flexBe more flexible.
flexI suggest we adopt flexible tactics for the moment.
flexLack of flexibility is an obstacle to one's progress.
flexVISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures.
flexMy body is not so flexible as it used to be.
flexOur thinking is flexible.
flexShe is flexible in her opinions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ่ง[V] flex, Example: นักเพาะกายเบ่งกล้ามเพื่ออวดคณะกรรมการ, Thai definition: ทำให้พองตัวขึ้นหรือขยายตัวออก
เบ่ง[V] flex one's power, Syn. อวดเบ่ง, อวด, Example: นักเลงมีพฤติการณ์เบ่งบารมีราวกับเทวดา, Thai definition: อวดว่ามีอำนาจ, อวดทำเป็นใหญ่
เราะ[N] flexible fish barrage, See also: bamboo strips stitched together for enclosing fish, Thai definition: ไม้ไผ่เป็นต้นเหลาเป็นซี่กลมๆ ถักให้ติดกันเป็นผืน สำหรับล้อมปลา
การผ่อนปรน[N] lessening, See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation, Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น, Thai definition: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง
คล่องตัว[ADJ] flexible, See also: elastic, Example: มีการคาดหวังว่าจะมีกิจกรรมทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามเหตุผลและขยายส่วนที่คล่องตัวต่อไป, Thai definition: ที่เป็นไปได้โดยสะดวกไม่ติดขัด
ความยืดหยุ่น[N] flexibility, See also: springiness, resilience, elasticity, Syn. ความอ่อนตัว, ความหยุ่น, Ant. ความแข็ง, Example: ผ้าชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูง, Thai definition: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex   FR: courber ; plier ; tordre
ดัดได้[adj.] (dat dāi) EN: flexible   FR: flexible ; souple
จินตนา[n.] (jintanā) EN: imagination ; reflection   FR:flexion [f] ; méditation [f]
การงอ[n.] (kān ngø) EN: flex ; flexion   
การงอเข่า[n. exp.] (kān ngø khao) EN: knee flexion   
การสะท้อน[n.] (kān sathøn) EN: reflection   FR:flexion [f]
การสะท้อนของคลื่น[n. exp.] (kān sathøn khøng khleūn) EN: reflection of waves   FR:flexion des ondes [f]
การสะท้อนของแสง[n. exp.] (kān sathøn khøng saēng) FR:flexion de la lumière [f]
การสะท้อนแสง[n. exp.] (kān sathøn saēng) FR:flexion de la lumière [f]
ความหันเห[n.] (khwām hanhē) FR: déviation [f] ; inflexion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEX    F L EH1 K S
FLEXI    F L EH1 K S IY0
FLEXED    F L EH1 K S T
FLEXER    F L EH1 K S ER0
FLEXES    F L EH1 K S AH0 Z
FLEXION    F L EH1 K SH AH0 N
FLEXING    F L EH1 K S IH0 NG
FLEXNOR    F L EH1 K S N AO0 R
FLEXIBLY    F L EH1 K S AH0 B L IY0
FLEXIBLE    F L EH1 K S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flex    (v) flˈɛks (f l e1 k s)
flexed    (v) flˈɛkst (f l e1 k s t)
flexes    (v) flˈɛksɪz (f l e1 k s i z)
flexing    (v) flˈɛksɪŋ (f l e1 k s i ng)
flexible    (j) flˈɛksəbl (f l e1 k s @ b l)
flexibly    (a) flˈɛksəbliː (f l e1 k s @ b l ii)
flexibility    (n) flˌɛksəbˈɪlɪtiː (f l e2 k s @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵活[líng huó, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ, / ] flexible; nimble; agile, #4,480 [Add to Longdo]
灵活性[líng huó xìng, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #13,228 [Add to Longdo]
柔性[róu xìng, ㄖㄡˊ ㄒㄧㄥˋ, ] flexibility, #24,676 [Add to Longdo]
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, / ] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil), #25,581 [Add to Longdo]
机动性[jī dòng xìng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #38,595 [Add to Longdo]
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, ] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan, #57,003 [Add to Longdo]
伸缩性[shēn suō xìng, ㄕㄣ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexibility, #67,563 [Add to Longdo]
能伸能屈[néng shēn néng qū, ㄋㄥˊ ㄕㄣ ㄋㄥˊ ㄑㄩ, ] flexible; ready to give and take, #228,292 [Add to Longdo]
有弹性[yǒu tán xìng, ㄧㄡˇ ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] flexible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flexibilität {f}; Anpassungsfähigkeit {f} | vertikale Flexibilitätflexibility | vertical flexibility [Add to Longdo]
Flexionsform {f}inflection form; inflexion form [Br.] [Add to Longdo]
Flexodruck {m}flexo printing [Add to Longdo]
Gelenkgriff {m} (für Schraubenschlüssel)flex handle [Add to Longdo]
Steckgriff {m} mit Gelenk (für Schlüssel) [techn.]flex handle [Add to Longdo]
flexibel; biegsam; elastisch {adj}flexible; flexile [Add to Longdo]
flexible Organisationsformadhocracy [Add to Longdo]
Walkzonenbruch {m}flex break [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
ぐにゃぐにゃ[, gunyagunya] (adj-na,adj-no,adv,n,vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ばね指;発条指[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex [Add to Longdo]
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[, akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre [Add to Longdo]
オープンスクール[, o-punsuku-ru] (n) school(s) with flexible, child-centred curricula (wasei [Add to Longdo]
ケーゴーロクフレックス[, ke-go-rokufurekkusu] (n) {comp} K56flex [Add to Longdo]
サーカムフレックス;シルコンフレックス;スィルコンフレックス[, sa-kamufurekkusu ; shirukonfurekkusu ; suirukonfurekkusu] (n) circumflex [Add to Longdo]
ソノシート[, sonoshi-to] (n) Sonosheet; sound sheet; flexible (phonograph) record [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
フレキシブル[ふれきしぶる, furekishiburu] flexible (an) [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
フレキシブルディスク[ふれきしぶるでいすく, furekishiburudeisuku] flexible disk, floppy (disk) [Add to Longdo]
フロッピーディスク[ふろっぴーでいすく, furoppi-deisuku] flexible disk, floppy disk [Add to Longdo]
柔軟[じゅうなん, juunan] flexible (an), soft, pliable [Add to Longdo]
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]
ケーゴーロクフレックス[けーごーろくふれっくす, ke-go-rokufurekkusu] K56flex [Add to Longdo]
ハット[はっと, hatto] hat, circumflex, caret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flex \Flex\, v. t. [imp. & p. p. {Flexed}; p. pr. & vb. n.
   {Flexing}.] [L. flexus, p. p. of flectere to bend, perh.
   flectere and akin to falx sickle, E. falchion. Cf. {Flinch}.]
   To bend; as, to flex the arm.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flex \Flex\, n.
   Flax. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flex
   n 1: the act of flexing; "he gave his biceps a flex to impress
      the ladies"
   v 1: contract; "flex a muscle"
   2: exhibit the strength of; "The victorious army flexes its
     invincibility"
   3: form a curve; "The stick does not bend" [syn: {bend}, {flex}]
     [ant: {straighten}, {unbend}]
   4: bend a joint; "flex your wrists"; "bend your knees" [syn:
     {flex}, {bend}]
   5: cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form;
     "bend the rod"; "twist the dough into a braid"; "the strong
     man could turn an iron bar" [syn: {flex}, {bend}, {deform},
     {twist}, {turn}] [ant: {unbend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top