ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

file name

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -file name-, *file name*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
file nameชื่อแฟ้ม (ข้อมูล) แฟ้มข้อมูลก็ดี โปรแกรมหรือชุดคำสั่งก็ดี จะต้องมีชื่อที่ ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ได้เมื่อ ต้องการ เรียกใช้ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบ จะมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลไว้ เป็นต้นว่า ระบบดอสและวินโดว์ มีข้อกำหนดว่า ชื่อของแฟ้ม ข้อมูล จะต้องยาวไม่เกิน 8 ตัวอักขระ (ตัวอักษรหรือตัวเลข) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ต้องไม่มีช่องว่าง ฯ และที่สำคัญที่สุด คือตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้โดยเด็ดขาด นอกจากนั้น อาจจะต้องมีนามสกุล (filetype) ซึ่งต้องประกอบด้วย 3 ตัวอักษร ส่วนระบบของแมคอินทอช มีข้อจำกัดน้อยกว่านั้น มาก เช่น จะใช้ภาษาไทยก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
file nameชื่อแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About the only thing I can tell you is the file name.อย่างเดียวที่บอกได้ตอนนี้คือชื่อแฟ้ม Ghost in the Shell (1995)
He copying a file named 17-6-21 onto a thumb drive.กำลังคัดลอกไฟล์ที่ชื่อ 17-6-21 ลงทัมบ์ไดรฟ์ 2 Pi R (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อแฟ้ม[n. exp.] (cheū faēm) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (cheū faēm khømūn) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロングファイルネーム[, rongufairune-mu] (n) {comp} long file name [Add to Longdo]
長いファイル名[ながいファイルめい, nagai fairu mei] (n) {comp} long file name [Add to Longdo]
入力ファイル名[にゅうりょくファイルめい, nyuuryoku fairu mei] (n) {comp} input file name [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
入力ファイル名[にゅうりょくファイルめい, nyuuryoku fairu mei] input file name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 file name
   n 1: (computer science) the name given to a computer file in
      order to distinguish it from other files; may contain an
      extension that indicates the type of file [syn: {filename},
      {file name}, {computer filename}, {computer file name}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top